Inspiration til naturfagslærere
Poul Due Jensens Fond støtter tre af Astras vigtige programmer, som understøtter og inspirerer naturfagslærere i hele Danmark til at skabe bedre naturfagsundervisning til glæde for eleverne og til gavn for samfundet.

Astra er det nationale naturfagscenter og har fokus på at styrke undervisningen i de naturvidenskabelige fag til gavn for hele samfundet. Astras primære arbejdsområde er grundskoler og ungdomsuddannelser og desuden overgangen fra dagtilbud til indskolingen, fra grundskole til ungdomsuddannelser og fra ungdomsuddannelser til videregående uddannelser.

Big Bang-konferencen

Formålet med Big Bang er at skabe en årlig anledning til opkvalificering og opdatering af fagligheden hos undervisere i de naturvidenskabelige fag i Danmark. Med fokus på både faglighed og netværk er det Big Bangs mål at styrke undervisernes fagfaglige og didaktiske kompetencer – både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Hvert år deltager mere end 1700 undervisere og faglige ressourcepersoner på konferencen.

  • Big Bang-konferencen finder sted i Odense Congress Center hvert år i marts.
Deltagere i diskussion på Big Bang-konferencen

Deltagere i diskussion på Big Bang-konferencen. Foto: Astra

Unge Forskere

Unge Forskeres arbejder for at alle elever skal blive så dygtige, som de kan – også de mest talentfulde. Unge Forskere er et talentprogram både for drømmerne med højt til loftet og for praktikerne, der engagerer sig i helt konkrete, virkelighedsnære problemstillinger. Gennem problembaseret projektarbejde får talenterne mulighed for at dyrke deres interesse for naturvidenskab og teknologi, og i konkurrence med landets bedste Unge Forskere kan de nå helt nye højder.

Tre teenage-piger med model af molekyle.

Unge Forskere 2022: Louise, Emma og Mathilde fra 8. klasse på Bagsværd Kostskole og Gymnasiumvil løse problemet med madspild ved at lave genbrugspapir af cellulose fra madaffald. Foto: Astra.

Unge Forskere afvikler regionale semifinaler i marts, og den nationale finale afholdes i Øksnehallen i april sammen med en stor Science EXPO. Udover de 100 finaleprojekter udstiller også 25 virksomheder og organisationer, der med passion og hands-on-interaktion viser state-of-the-art videnskab og teknologi for op mod 6000 gæster, ligesom der løbende vil være sceneshows de tre finaledage.

Hvordan er det at deltage i Stockholm Junior Water Prize? from Grundfos Foundation | PDJF on Vimeo.

Naturvidenskabsfestival

Naturvidenskabsfestival er en national festival, som finder sted hvert år i uge 39. Festivalens mål er at skabe en faglig ramme for lokale og nationale aktiviteter, som engagerer børn og unge. Festivalen bidrager således til at give børn og unge en oplevelse af, at de naturvidenskabelige og teknologiske fag er relevante, kan påvirke deres hverdag, og at de ved at bruge naturvidenskabelige metoder kan udforske, forstå og forandre verden.

"Vi er meget glade for vores samarbejde med Poul Due Jensens Fond - et samarbejde drevet af en fælles ambition om at styrke STEM-fagene til glæde for Danmark. Fonden yder med sin vedholdende strategiske støtte til Big Bang-konferencen for lærere, Unge Forskere-konkurrencen for talenter og den landsdækkende Naturvidenskabsfestival et særdeles vigtigt bidrag til feltet."
Mikkel Bohm, direktør i Astra

Naturvidenskabsfestival faciliterer en kreativ platform, som kan bruges til at engagere elever fra grundskoler og ungdomsuddannelser i fagenes forunderlighed og relevans og give dem gode, spændende og anderledes oplevelser med naturvidenskab og teknologi.

Festivalpuljen

Poul Due Jensens Fond støtter festivalens uddelingspulje, som hvert år uddeler 1-1,5 mio. kr. til arrangementer i forbindelse med Naturvidenskabsfestival i uge 39 . Festivalpuljen støtter aktiviteter, der bidrager til, at børn og unge udvikler naturfaglig kompetence gennem nye og spændende oplevelser, der relaterer sig til festivalens tema.

Børn iført Naturvidensabsfestival T-shirts laver fysikforsøg

Lærer og børn iført Naturvidenskabsfestival T-shirts laver forsøg. Foto: ASTRA

Finansiering af Astras aktiviteter

½

mio

Fonden støtter Big Bang-konferencen med 500.000 kroner i 2023.

½

mio

Fonden støtter Unge Forskere med i alt 500.000 kroner i 2023.

7,5

mio

Fonden støtter Naturvidenskabsfestival i 2021-23 med 2,5 millioner kroner årligt.

OPENT
pause
Naturvidenskabsfestivals Uddelingspulje 2021
Naturvidenskabsfestivals uddelingspulje støtter aktiviteter, hvor børn og unge tilegner sig naturfaglige kompetencer gennem nye og spændende oplevelser, der relaterer sig til festivalens tema: Helt Vildt

Forskning og Læring

Fonden støtter forskningsprojekter og læringsinitiativer inden for naturvidenskab og teknik.

Centre for Climate Robust Electronics Design

Samarbejdspartner

Danmarks Tekniske Universitet

Cirkulær fosforgenindvinding (rePair)

Samarbejdspartner

Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet

Center for Digitalisering af Elektronik (CoDE)

Samarbejdspartner

Aalborg Universitet

Laserformgivning

Samarbejdspartner

Aalborg Universitet

Bæredygtig sørestaurering

Samarbejdspartner

Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Københavns Universitet

Turbulens – DTU Centre of Excellence

Samarbejdspartner

Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens pilekvist

Samarbejdspartner

Aarhus Universitet

AU Centre for Digital Twins

Samarbejdspartner

Aarhus Universitet

Microflora Danica

Samarbejdspartner

Aalborg Universitet

Open Additive Manufacturing (afsluttet)

Samarbejdspartner

Danmarks Tekniske Universitet

Permanente magneter (afsluttet)

Samarbejdspartner

Danmarks Tekniske Universitet

Digital forskning i verdensklasse i Aalborg

Samarbejdspartner

Aalborg Universitet

Inspirerende naturvidenskab for lærere og elever

Samarbejdspartner

Naturvidenskabernes hus

Laboratoriefaciliteter i verdensklasse

Samarbejdspartner

Aalborg Universitet