Fonden har bevilget 19,4 millioner kroner til ny forskning som øger stabilitet og robusthed i elektroniske systemer.

Centre for Climate Robust Electronics Design er et innovativt forskningsprojekt under the Centre for Electronic Corrosion (CELCORR), der i projektets levetid skal arbejde på at gøre elektronik mere robust og modstandsdygtig over korrosion. Projektet lægger særlig vægt på elektronik med høj spænding/effekt, da de i stigende grad anvendes til bl.a. vedvarende energisystemer og elektrificering. Derudover vil projektet undersøge, hvordan elektronik påvirkes af eksponering til gas under forhold med øget luftfugtighed.

Corrosion detectives

Dr. Rajan Ambat (tv.) og Feng Li, begge fra DTU Construct. Foto: Joachim Rode

CELCORR vil i løbet af projektet forbedre de nuværende laboratoriefaciliteter og inkorporere muligheden for at udføre eksperimenter rangerende fra lav til høj spænding/strøm. Målet er at udvikle metoder til at øge robustheden overfor korrosion ved at udnytte ekspertisen i forskningsgruppen inden for materialer og korrosion. Fokus vil være på forskellige aspekter, herunder; materialer, design og processer for Printed Circuit Board Assembly (PCBA), metal-polymer-grænseflader i elektroniske komponenter og enheder, samt hvordan mere robuste dele kan fremstilles for at forhindre funktionalitetsproblemer på grund af korrosion gennem robust design.

"I CELCORR har vi en unik ekspertise inden for materialer og korrosion, som vi bruger til at udvikle robuste design ved at afklare mekanismer og forstå de designelementer, der forårsager fejl. CRED-projektet vil markant forbedre denne evne. Vi vil ligeledes indgå i samarbejder med relevante interessenter for at sikre, at de løsninger, vi udvikler, er på højeste niveau og direkte anvendeligt for industrien."
Professor Rajan Ambat, DTU Construct

Forskningen vil også koncentrere sig om at forstå de fejlmekanismer, der opstår grundet høj spænding/effekt under forhold med øget luftfugtighed og andre miljømæssige faktorer såsom gasser. Der vil også blive udforsket faktorer, der kan manipuleres til at forbedre indbygget robusthed. Der vil blive etableret nye laboratoriefaciliteter til at udføre forsøg under fugtige og gasrige forhold med f.eks. H2S og SO2 og til højspændingstest.

  • Læs mere om forskningsgruppen i DTU-magasinet Dynamo.

Projektpartnere:

For mere information, kontakt Rajan Ambat

Fakta

19,4

mdkk

Fonden støtter Centre for Climate Robust Electronics Design på DTU med 19,4 millioner kroner.

4

år

Projektet løber fra 2024 til 2028.

Forskning og Læring

Fonden støtter forskningsprojekter og læringsinitiativer indenfor naturvidenskab og teknologi.

Bedre naturfagsunder-
visning til hele Danmark

Samarbejdspartner

ASTRA - det nationale naturfagscenter

Cirkulær fosforgenindvinding (rePair)

Samarbejdspartner

Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet

Center for Digitalisering af Elektronik (CoDE)

Samarbejdspartner

Aalborg Universitet

Laserformgivning

Samarbejdspartner

Aalborg Universitet

Bæredygtig sørestaurering

Samarbejdspartner

Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Københavns Universitet

Turbulens – DTU Centre of Excellence

Samarbejdspartner

Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens pilekvist

Samarbejdspartner

Aarhus Universitet

AU Centre for Digital Twins

Samarbejdspartner

Aarhus Universitet

Microflora Danica

Samarbejdspartner

Aalborg Universitet

Open Additive Manufacturing (afsluttet)

Samarbejdspartner

Danmarks Tekniske Universitet

Permanente magneter (afsluttet)

Samarbejdspartner

Danmarks Tekniske Universitet

Digital forskning i verdensklasse i Aalborg

Samarbejdspartner

Aalborg Universitet

Inspirerende naturvidenskab for lærere og elever

Samarbejdspartner

Naturvidenskabernes hus

Laboratoriefaciliteter i verdensklasse

Samarbejdspartner

Aalborg Universitet