05. May. 2022
SuperTEM er et ambitiøst projekt der sigter efter at løse problemer inden for vandkvantitet og vandkvalitet, der findes i mange lande i det globale syd. Projektet søger løsninger til at fastlægge og monitorere grundvandsspejlet og eventuel saltvandsindtrængning uden brug af dyre borehulsinstallationer. Vi løser det ved brug af både permanente monitoreringssystemer og nye dronebaserede systemer.

Projektet ledes af  hydrogeofysikgruppen (HGG) fra Aarhus Universitet.  Igennem de seneste to årtier har HGG været førende i udvikling af de Transiente Elektromagnetiske (TEM) metoder til detaljeret karakterisering af undergrunden. Teknologien er oprindelig udviklet til mineral-eftersøgning, men med de nyeste udvikling kan de også tilvejebringe et væld af informationer til brug i grundvandsmodeller og bæredygtig håndtering af vandressourcer.

HGG har for nylig udviklet et tTEM-system, der trækkes efter en ATV og muliggør en hurtig kortlægning af undergrunden over store områder med hidtil uset detaljegrad. Systemet har været anvendt til kortlægning af saltvandsindtrængning i Tyskland, Belgien og Holland samt kortlægning af grundvandressourcer i Tanzania, Sydafrika og Etiopien og senest har forskningsgruppen været i Togo. tTEM-systemet er ydermere blevet tilpasset til undersøgelser på floder og søer og i sne- og isdækkede områder.

tTEM i brug på en stubbemark

tTEM i brug på en stubbemark ved Skive. Foto: Poul Due Jensens Fond

Hvad er den Transient Elektro-Magnetiske metode (TEM)?

SuperTEM-projektet bygger videre på tTEM projektet som udviklede et `letvægtsværktøj’ til brug i felten. Figuren nedenfor viser hvordan geologiske strukturer kan visualiseres mens systemet kører, idet undergrundens forskellige lag differentieres efter deres elektriske egenskaber (farver).  Du kan læse mere om TEM-metoden her.

Grafik

Et eksempel på en 3D model fra en opmåling med tTEM fra en flygtningelejr i Tanzania. Grafik: HGG

Udvikling af to systemer

SuperTEM projektet vil videreudvikle TEM-metoden ved at lave to systemer, som skal

  1. overvåge dynamiske grundvandsprocesser og
  2. visualisere 3D-geologi i svært fremkommeligt terræn.

Overvågningssystemet vil blive installeret på udvalgte lokaliteter for at tage elektromagnetiske billeder af undergrunden med daglige intervaller. Variationer i billeder af undergrunden vil gøre det muligt at følge for eksempel ændringer i grundvandets niveau i takt med at der pumpes vand fra en brønd. Billederne vil gøre det muligt for os at forstå de dynamiske grundvandsprocesser som igen er vigtige for forståelsen af grundvandets tilstand. Det vil kunne hjælpe til en bæredygtig udnyttelse af grundvandet, alt sammen uden at bore. Det andet system vil blive brugt til 3D-visualisering af undergrunden med høj detaljerigdom (foto nedenfor).

Drone i luften med TEM-teknologi hængende under sig.

Overvågning og flyving med drone vil blive brugt til 3D-visualisering af undergrunden med høj detaljerigdom. Foto: Droneforskningslaboratoriet på Aalborg Universitet

 

TEM-systemets komponenter vil blive designet, så de kan flyves med en off-the-shelf kommerciel drone. En sådan fremgangsmåde vil gøre visualisering af undergrunden mulig i svært tilgængeligt terræn eller i miljømæssigt følsomme områder hvor der er behov for detaljerede billeder. HGG arbejder direkte sammen med Drone Research Lab på Aalborg Universitet for at opnå disse mål.

Projektet er et partnerskab mellem Innovationsfonden, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus GeoSoftware, Rambøll og Poul Due Jensens Fond. Det samlede projektbudget for SuperTEM er på 24,6 millioner, heraf har Poul Due Jensens Fond bidraget med 2,2 millioner. Innovationsfonden er den største bidragyder med 16,2 millioner.

 

Forskning og Læring

Poul Due Jensens fond støtter forsknings- og læringsinitiativer inden for teknik og naturvidenskab.