digital tvilling

Et Digital Twins ‘dream team’ i Aarhus

P.t. er digitale tvillinger på toppen af teknologiens hype-kurve, og for at gøre konceptet til en håndterbar og brugbar teknologi er der brug for lederskab som kan sætte retningen for…

AU Centre for Digital Twins

Formålet med centret er at understøtte udviklingen af intelligent co-simulering af fysiske systemer i realtid, også kaldet digitale tvillinger, som er en af hjørnestenene i cyber-fysiske systemer; samarbejdende computerbaserede netværk,…