06. Apr. 2020
Poul Due Jensens Fond allokerer yderligere 17,5 millioner til forskellige nødhjælpsinitiativer, der skal begrænse skadevirkningerne af coronaepidemien, både i Danmark og globalt. Flere initiativer er på vej

NØDHJÆLP: Yderligere 17,5 millioner er på vej ud i verden for at bekæmpe corona-pandemien. Heraf går 15,7 millioner til vand-relaterede projekter og 1,8 millioner til forskning.

15,7 millioner til vand, hygiejne og sanitet (WASH)

Fonden sender nødhjælpskroner til to eksisterende og to nye partnere:

  • Water Mission modtager 10,2 millioner (1,5m USD) til ekstra hygiejneforanstaltninger i alle Fondens projekter (primært Tanzania, Kenya og Indonesien), bl.a. ved at etablere håndvaskestationer ved alle tappesteder, da fælles aftapningssteder i landsbyer og på skoler udgør en signifikant smitterisiko.
  • Oxfam modtager 2,2 millioner (265.000 GBP) til at udvide det eksisterende vandprojekt i Nepal med WASH-initiativer for at mindske smittespredning. Nepal har, som mange andre lande, et meget begrænset beredskab til at dæmme op for pandemien.
  • NRC – Norsk Flygtningehjælp (og Dansk Flygtningehjælp) modtager 3,1 millioner (450.000 USD) til 1) aktiviteter i Kenya, hvor de vil sikre en fortsat vandforsyning til Kakuma flygtningelejren, sideløbende med hygiejne-kampagner og udlevering af sæbe mv.; 2) udlevering af 1600 hygiejne-kits i bosættelser i flere områder i Iran;  3) opgradering af WASH-initiativer i Nigeria. NRC.no
  • SOSNPO, Save Our Schools modtager 205.000 kroner (30.000 USD) til at udvide Grundfos Sydafrikas eksisterende engagement i Bloekombos-området i Cape Town med mulighed for ordentlige vaske-faciliteter, inklusiv adgang til sæbe og andre desinfektionsmidler. Problemstillingen med COVID-19 er yderligere forværret af, at store dele af befolkningen lider af HIV og tuberkulose, og dermed er endnu mere sårbare.

Midlertidig vandforsyning på Kasulu District Hospital i det vestlige Tanzania. Foto: Water Mission

1,8 millioner til testproduktion af nødrespirator

Der er en reel risiko for at Danmark løber tør for respiratorer. Og selv om Danmark skulle klare den, står verdens flygtningelejre over for en sundhedsmæssig katastrofe.  Prof. Stephen Rees har forsket i mekanisk ventilation (respiratorer) i 20 år og er internationalt anerkendt på sit felt. Da denne krise begyndte, fandt han et design af en nødrespirator frem fra “skuffen”, som kan konstrueres af almindeligt tilgængelige komponenter og til en tiendedel af prisen af en normal respirator.

"Vi vil med projektet gå fra prototype til pilotproduktion, få ’afluset’ designet så det kan serieproduceres, samt gennemføre de nødvendige godkendelsesprocedurer. Vi vil producere 40 respiratorer, så de er klar til indsats."
Professor Stephen Rees, AAU

Designet vil blive lagt ud som open source, så alle kan tilgå og benytte det, og alle nødvendige lægefaglige godkendelser  og bistand vil blive indhentet undervejs. Læs mere om projektet på aau.dk.

COVID-19 i fokus hos Poul Due Jensens Fond

Ovenstående er nummer to i en række donationer, som skal dæmme op for skadevirkningerne af corona-epidemien. Læs mere