Partnere
Fonden samarbejder med erfarne internationale NGO'er om at gøre rent og sikkert drikkevand tilgængeligt for verdens fattigste i landdistrikter og i verdens glemte flygtningelejre.
Kirkens Nødhjelp arbejder for langsigtet udvikling i 19 lande verden over. Den internationale kirkelige NGO er en del af den globale ACT Alliance.

Et af organisationens fokusområder er vand, sanitet og hygiejne, og organisationen anses for at være en global aktør med stor teknisk ekspertise. En stor del af Burundis vand- og sanitetsinfrastruktur blev ødelagt under den ti år lange borgerkrig, der sluttede i 2003. Dette vand-, sanitets- og hygiejneprojekt vil give rent vand til sundhedscentret i Marembo og indbyggerne i de to nærliggende landsbyer i det nordlige Burundi – et område, som kun få andre internationale NGO’er arbejder i. Projektet skal etablere tre soldrevne vandpumpeanlæg, et aff aldshåndteringssystem og toiletter i sundhedscentret og dermed forbedre hygiejne- og sanitetsforholdene markant.

Oxfam GB er en del af en familie af 17 Oxfam-afdelinger, som tilsammen udgør Oxfam International, der arbejder for at udrydde fattigdom i verden.

P.t. arbejder vi sammen om et ambitiøst projekt i Terai-lavlandet i Nepal.

Tidligere har vi samarbejdet med Oxfam GB om at reparere en beskadiget vandboring og derigennem forbedre vandforsyningen i Jordan i et område med en høj koncentration af flygtninge fra Syrien. Oxfam understøtter driften af brønden, indtil de jordanske myndigheder er klar til at tage over.

PlanBørnefonden er Danmarks største privatfinansierede børnerettighedsorganisation.

PlanBørnefonden er en del af Plan International, som er en af verdens ældste og største organisationer med fokus på børns rettigheder. PlanBørnefonden fokuserer på langsigtet udviklingsarbejde og social bæredygtighed gennem lokalt samarbejde på fire områder: uddannelse, børnesundhed, indkomstgenerering og børns udvikling.

Organisationen arbejder med hvert lokalsamfund i op til 20 år for at sikre langsigtede resultater, og ansvar for aktiviteter overdrages til lokale aktører step by step.

Practical Action er en international NGO, der bekæmper fattigdom i udviklingslande ved hjælp af en teknologisk indsats.

Practical Action forsøger at hjælpe fattige samfund med at opbygge teknologiske kompetencer og viden og herigennem udarbejde bæredygtige og praktiske løsninger.
NGO’en har stor erfaring med soldrevne pumper i landdistrikter. Partnerskabsprogrammet vil levere soldrevne drikkevandsanlæg til fire lokalsamfund i Malawi, som skal forsynes
via otte boringer inden for rammerne af Practical Actions program Sustainable Energy for Rural Communities (SE4RC). SE4RC gennemføres i samarbejde med og med støtte fra forskellige lokalsamfund, kommuner og internationale partnere samt den private sektor og myndighederne i Malawi.

Siden 2015 har Sunlit Future, en indisk socialøkonomisk virksomhed med speciale i solenergi og energieffektivitet, installeret mere end 2.000 soldrevne pumper i en række afsidesliggende landdistrikter i Indien.

Sunlit Future har et stærkt samarbejde med lokale NGO’er i hele landet og indgående viden om de problemer, der er forbundet med at levere sikre og bæredygtige vandanlæg til lokalsamfund i
landdistrikter. I de mest afsidesliggende områder i Indien er elnettet ikke en pålidelig kilde til energi, og der er ofte strømafbrydelser, der strækker sig over flere dage, uger eller endda måneder. De fleste landsbyer vil have større nytte af en soldrevet drikkevandsløsning. Sammen med Sunlit Future kører vi et 3-årigt program, der giver rent vand til 100 landsbyer i Indien.

Den kristne velgørenhedsorganisation Water Mission, som har base i USA, designer, bygger og implementerer løsninger med drikkevands-, sanitets- og hygiejneløsninger i udviklingslande og katastrofeområder.

Fonden har samarbejdet med Water Mission i flere år og ydet katastrofehjælp til Haiti (2010, 2016), Filippinerne (2013) og Liberia (2014). Vi samarbejder i øjeblikket om en række drikkevandsprogrammer til landsbyer i Kenya, Cambodia og Indonesien. Sammen med Water Mission vil vi snart begive os ud på en ny rejse og give mere end 250.000 mennesker på flugt adgang til rent vand. Med dette initiativ vil vi implementere store soldrevne pumpeløsninger i op til fem forskellige flygtningelejre i det vestlige Tanzania. Den største lejr, Nyarugusu, en af verdens største flygtningelejre, blev etableret i 1997 for at give husly til 50.000 congolesiske fl ygtninge. I løbet af 2015 og 2016 kom der en øget tilstrømning af flygtninge fra Burundi til Nyarugusu og nabolejrene, så lejrene nu huser over 250.000 flygtninge. Water Mission skal arbejde på dette projekt i de næste tre år. Det forventes at blive verdens største til dato.

NGO’en WaterAid med base i Storbritannien har arbejdet i Mozambique i 20 år og implementeret programmer i både byområder og landdistrikter med fokus på adgang til bæredygtigt vand, sanitet og hygiejne.

Sammen vil WaterAid og Poul Due Jensens Fond bygge 12 soldrevne vandforsyningsanlæg, som når ud til mere end 50.000 mennesker i nogle af verdens fattigste landdistrikter i Mozambique. I dag er det kun 37 % af indbyggerne i landdistrikterne i Mozambique, der har adgang til rent vand. Blot 10 % har adgang til toiletter. Partnerskabsprogrammet omfatter 12 soldrevne vandanlæg i fire distrikter, hvor borgerne i øjeblikket henter vand fra forurenede fl der, der ligger op til tre timer fra deres bopæl. Dokumentering og promovering af soldrevne anlæg som en ny vigtig teknologi er en vigtig del af projektet, da soldrevne vandforsyningsanlæg endnu ikke fylder meget i eksisterende WaterAid-projekter.