20. Apr. 2020
PlanBørnefonden og Poul Due Jensens Fond er gået sammen om at omprioritere 3,6 millioner til forebyggelse af COVID19-smitte i udsatte samfund i Togo og flygtningelejre i Etiopien.

I Danmark er håndvask og afspritning blevet den nye nationalsport under COVID19-pandemien. Og selvom håndsprit har været i høj kurs, så har vi her i landet trods alt haft mulighed for at følge myndighedernes hygiejneråd. Det privilegium har de ikke i mange udsatte afrikanske samfund. I Togo mangler næsten 80% af befolkningen adgang til en håndvask med vand og sæbe. Og i Etiopien, der i forvejen er en af kontinentets mest folkerige nationer, huser de ca. 750.000 mennesker i flygtningelejre, hvor befolkningstætheden er så høj, at muligheden for at holde afstand praktisk talt ikke eksisterer. Derfor går PlanBørnefonden og Poul Due Jensens Fond nu sammen om at prioritere 3,6 millioner kroner til at forebygge smittespredningen i netop de to lande.

Et effektivt samarbejde

PlanBørnefonden og Poul Due Jensens Fond har gennem flere år arbejdet for at sikre adgang til rent vand til verdens fattigste borgere og underskrev sidste år en strategisk partnerskabsaftale.

“Jeg er meget glad for det tætte samarbejde med Poul Due Jensens Fond – og deres vigtige fokus på forebyggelse af COVID19-smittespredning. Som tætte samarbejdspartnere kender vi hinanden i forvejen, og det giver os mulighed for at rykke hurtigt, når krisen rammer. Og det er vigtigt i en krise som den, vi står i. Der skal reageres nu – ikke i morgen,” forklarer Anne Smith Petersen, international og politisk direktør i PlanBørnefonden.

Det er midler fra det eksisterende program, Rent vand og sanitet i Togo, der omprioriteres for at afværge smittespredning. Fonden forventer at kunne genoptage programmets planlagte aktiviteter på et senere tidspunkt. Vigtigst lige nu er hjælpe de mennesker, der har sværest ved at passe på sig selv under krisen.

”De penge, som Fonden uddeler, er tjent på et globalt marked, og vi ser det som vores pligt at give noget tilbage til verden. I udviklingslandene, især på det det afrikanske kontinent, kan COVID19-pandemien udvikle sig til en humanitær katastrofe, så vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at afværge dens uhyggelige konsekvenser i samarbejde med vores dygtige partnere,” fortæller fondsdirektør Kim Nøhr Skibsted.

Til gavn for mindst 360.000*

Midlerne fra Poul Due Jensens Fond bliver især brugt på at sikre de nødvendige faciliteter til at vaske hænder og udbrede viden om vigtigheden af hygiejne.

”I vores arbejde med adgang til vand og sanitet udbreder vi altid information om betydningen af god hygiejne. Så udover at vi bygger vandsystemer, så opfordrer vi også alle husholdninger til at bygge deres egne simple latriner med tilhørende håndvaske og underviser dem i god hygiejnepraksis. I vores andre projekter med Poul Due Jensens Fond sikrer vi også rent drikkevand på skolerne, laver informationskampagner for eleverne og opbygger kønsopdelte toiletter med håndvaske. Så vi ved, hvad der skal gøres – nu handler det bare om at få det rullet ud til endnu flere mennesker,” forklarer Helene Egebjerg, der står for implementeringen af projektet i Togo, hvor forventningen er, at i alt ca. 30.000 vil få direkte gavn af projektet, mens endnu flere vil blive oplyst om hygiejne gennem samarbejde med lokale tv- og radiostationer.

I samarbejde med Poul Due Jensens Fond etablerer PlanBørnefonden simple håndvaske på skoler i Togo. Foto: PlanBørnefonden

Flygtningelejre i Etiopien

I Etiopiens tætbefolkede flygtningelejre er estimatet, at godt 330.000 mennesker fordelt på otte flygtningelejre og et område for internt fordrevne Etiopiere får øget adgang til vand, sanitetsmidler og hygiejne information, der skal nedsætte risikoen for at blive smittet med COVID19. For flygtninge og internt fordrevne er forebyggelse af smitten en livsnødvendighed, fortæller PlanBørnefondens programmedarbejder Bjarke Skødt Fabricius:

"Flygtningelejrene er i forvejen hårdt pressede, når det gælder levering af vand, fødevarer, sundhedspleje, information og basale fornødenheder som sæbe. Familier er presset sammen i små bebyggelser og lejre, og hvis virussen først rammer her, vil den spredes meget hurtigt. Det vil være en katastrofe for en i forvejen hårdt prøvet gruppe mennesker, hvis levevej som regel er 100% afhængig af nødhjælp. Så derfor er indsatsen med at forebygge smitte enormt vigtig."
Bjarke Skødt Fabricius, programmedarbejder, PlanBørnefonden

De første elementer af projektet er allerede blevet implementeret.

* Vi har tidligere skrevet at over en halv million ville få gavn af projektet, men det skyldtes en regnefejl. Det forventede antal er nu korrigeret.

Plan International sætter ind med hygiejneundervisning for at begrænse smitte med COVID-19. Foto: Plan International