Kontakt os – Vand
Har du tekniske spørgsmål til Fondens vandprogrammer, så kontakt programchefen. Fondens kommunikationsspecialist kan bistå med hjælp og sparring vedr. kommunikation omkring Fondens vandprojekter.
Nils Thorup
Programchef, Vand

Nils er ansvarlig for projektudvikling og opfølgning på Fondens globale engagement for at bidrage til opfyldelse af FN’s verdensmål nr. 6: Adgang til rent vand for alle inden 2030.

 

Anne Bisgaard Christensen
Kommunikationsspecialist

Anne er ansvarlig for fondens website og sociale medier, billed- og videoarkiv samt diverse kommunikationsprodukter, eksempelvis fondens årsskrift og afrapporteringer til fondsmyndigheden. Hun er desuden hovedansvarlig for at planlægge og afvikle det årlige Grundfospris event.

Se også fondens kommunikationspolitik.