Strategi – Vand
Sammen med vores partnere etablerer vi soldrevne vandforsyninger og sikrer infrastruktur, mobilisering og oplysning om sundhed og hygiejne. I hvert lokalsamfund er det desuden vores ambition, at adgangen til vand skal være socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtig.

Poul Due Jensen sagde: ’Verden er fuld af problemer, der kan løses på en bedre måde.’ Selvom det er mange år siden, er det stadig højaktuelt.

"Ifølge FN lever to tredjedele af verdens befolkning under forhold, hvor de oplever alvorlig vandmangel mindst en måned om året. Omkring en halv milliard mennesker oplever alvorlig vandmangel hver dag. "

Erfaringerne viser, at det ikke er nok bare at installere en vandforsyning og forvente at tingene kører af sig selv derefter. Fonden ønsker en mere holistisk tilgang til vandprojekter. Vi har indtil nu ikke fundet én metode der virker alle steder, men vi har dygtige partnere, som deler hvad de oplever af udfordringer og erfaringer i deres arbejde med implementering af vandprojekter.

Vi vil fremover bruge flere ressourcer på at lære, dokumentere og formidle vores  erfaringer, og vi vil have øget fokus på at skabe jobs i og omkring vores vandprojekter.

Sådan støtter vi vand og bæredygtig udvikling

Hvad? Fonden støtter bæredygtige og økonomisk holdbare vandprojekter i fattige landsbysamfund og glemte flygtningelejre. Endvidere støtter Fonden indsatser omkring vand, der fremmer udviklingen af bæredygtige lokalsamfund og sætter vandproblematikker øverst på agendaen, både i Danmark og globalt.

Projekter følges i flere år efter implementering og giver os viden om hvordan projekterne påvirker lokalsamfundet, hvad der virker og hvad vi kan forbedre.

Hvordan? Fonden arbejder gennem udvalgte professionelle NGO’er, der med deres kompetencer og indsigt kan sikre en langvarig indsats, som forbedrer menneskers sundhed og livsmuligheder.

Partnernes faglighed og professionalisme er nøglen til at maksimere den effekt vi ønsker at opnå i vores vandprojekter. Partnerskab er derfor en kerneværdi for Fonden og den bedste måde at sikre gensidig udvikling og læring på.

Hvem? Fonden hjælper verdens fattigste i eksempelvis landdistrikter i det globale syd, hvor 80% af dem der i dag ikke har adgang til rent vand bor. Dertil kommer mennesker i glemte flygtningelejre, der ofte ikke har adgang til en sikker drikkevandsforsyning.
Hvorfor? Vi mener, at adgang til rent vand er en basal menneskeret og en nødvendighed for en sund samfundsudvikling. Rent vand giver bedre sundhed, færre sygedage og færre udgifter til medicin, som kan være starten på en økonomisk udvikling for hver enkelt og for samfundet.

Ved at sikre miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtige drikkevandsløsninger kan vi give verdens fattigste bedre mulighed for at forbedre deres egne og deres familiers levevilkår fremover.

 

Katastrofehjælp
Ud over de regulære projekter har Fonden desuden en årlig reserve til at etablere midlertidige vandsystemer i forbindelse med humanitære katastrofer.

Safe water tap station in Haiti.

Udlevering af rent drikkevand  i Haiti efter jordskælvet, som ramte østaten i august 2021. Foto: Water Mission