Strategi – Vand
Fonden arbejder med strategiske partnere, som har erfaring inden for vandforsyning. Vi forbliver engagerede, indtil projektet er bæredygtigt.

Vi arbejder i langsigtede partnerskaber med udvalgte NGO’er, der har erfaring inden for intervention. Vi fortsætter projekt-engagementet, indtil der er en robust institutionaliseret struktur, der kan sikre bæredygtighed i det pågældende samfund.

Fondens strategiske vandpartnere er: Water Mission, WaterAid, Sunlit Future, PlanBørnefonden, Norwegian Church Aid, Oxfam GB, Practical Action og UNICEF. Læs mere om vores partnere her.

Vi fokuserer hovedsageligt på at udvikle og løbende at evaluere vores eksisterende partnerskaber og søger derfor ikke aktivt efter nye partnere.

Vi støtter FN’s verdensmål
Fondens filantropiske arbejde understøtter direkte FN’s verdensmål #6.1 ved at bidrage med sikkert drikkevand til en overkommelig pris. Det gør vi ved at etablere solenergibaseret vandforsyning i små landsbysamfund og i verdens glemte flygtningelejre.

Fondens vandprojekter skal være stærkt forankret i lokalsamfundet og skal også gerne involvere lokale NGO’er og myndigheder. I ethvert projekt vægter Fonden lokal kapacitetsopbygning højt.  Vores partnere skal derfor ikke kun sikre drift og vedligehold kortsigtet – men også på den lange bane.

Katastrofehjælp
Ud over de regulære projekter har fonden desuden en årlig reserve på 2 millioner kr. til at etablere midlertidige vandsystemer i forbindelse med humanitære katastrofer.