Rent drikkevand til Indien
I de fleste drikkevandsprojekter vil en NGO købe en teknisk løsning igennem en underleverandør, men i Indien arbejder Fonden direkte med en teknologivirksomhed. Målet var oprindeligt at nå 100 landsbyer i 2017. I dag har vi sammen med vores partner Sunlit Future og lokale NGOer nået over 235 landsbyer i seks delstater.

I Indien har Poul Due Jensens Fond siden begyndelsen af 2015 samarbejdet med Sunlit Future om at etablere adgang til rent drikkevand i afsidesliggende landsbyer. Fonden har sponsoreret vandprojekter i seks delstater: Odisha, Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Jharkand og Himanchal Pradesh. I dag fokuserer vi etablering af nye vandsystemer i regionerne Maharashtra og Odisha samt Spiti Valley i Himalaya, mens alle de afsluttede projekter efterses og kvalitetssikres.

En anderledes tilgang til vandprojekter

Sunlit Future var helt fra starten bevidst om, at social kompetenceudvikling og undervisning i sanitet og hygiejne ikke var en af virksomhedens kernekompetencer. Derfor var det oplagt, at man fandt lokale partnere, som kunne byde ind med disse kompetencer og bidrage til at løse opgaven. En sådan lokal partner er Gram Vikas, som har aktiviteter i 25 distrikter i delstaten Odisha.

Gram Vikas’ tilgang til vand og sanitet er at opbygge solide partnerskaber med landsbyerne. Gram Vikas insisterer på ligestilling mellem kønnene og på, at hele lokalsamfundet deltager og involverer sig i planlægning, konstruktion, overvågning og vedligeholdelse af vanddistributions- og sanitetssystemet.

– De har vundet lokalsamfundenes tillid, og det gør det meget lettere at levere rent vand i forbindelse med eksisterende langsigtede udviklingsprogrammer, fortæller Rishi Kapoor, som er direktør for Sunlit Future.

Der er klare fordele med denne samarbejdsmodel, da det er den lokale NGO, der sikrer det langsigtede engagement (sanitets- og hygiejneundervisning samt mobilisering og udvikling af lokalsamfundene). Sunlit Future er derimod ansvarlig for pumpeinfrastruktur, tekniske installationer og uddannelse af den lokale operatør.

– Vi har den tekniske knowhow i forhold til brønde og boringer, rørledninger, solfangere, og transport af tungt, men følsomt udstyr, siger Rishi Kapoor.

Sunlit Futures systematiske tilgang og antallet af projekter, de gennemfører, er en fantastisk god mulighed for at sammenligne, lære, ændre, forbedre og dokumentere.

– Vi ser også replikationer af 100-100-projekterne fra de lokale regeringer og andre donorer i de områder, vi har arbejdet i, afslutter han.

I Indien omtaler vi os selv som Grundfos Foundation. Foto: Sunlit Future

I 2017, på vores initiativ, udførte en gruppe studerende fra Xavier University i Indien en undersøgelse af de socioøkonomiske indvirkninger på landsbysamfund. Formålet med undersøgelsen var at måle virkningen af solardrevne vandpumper i landsby- og stammesamfund. Et udvalg af undersøgelsens resultater viste, at efter tilvejebringelsen af sikkert drikkevand, får nu 95 % af husholdningerne vand i nærheden af deres huse. Før installationerne var tallet 42 %. Andre resultater, der kommer ud af at sørge for adgang til sikkert drikkevand, har været en reduktion af sygdomstilfælde, særligt vandbårne sygdomme, hudsygdomme og infektioner.

"Det er et faktum, at vandbårne sygdomme er blevet reduceret med 60 % i lokalsamfundene."
Nils Thorup, programchef, Vand

Gaganmoti landsby samlet foran de solpaneler der leverer vand til byen. Foto: Sunlit Future.

Styr på ansvaret

Der er dog også udfordringer. Hvis der er mange organisationer involveret, skal der koordineres en masse mellem projektets forskellige aktører. Desuden har vi lært, at Fondens partner skal være hovedansvarlig for alle tekniske installationer og ikke blot levere vandet til en tank i landsbyen.

– Vi fandt ud af, at nogle installationer i fase I+II ikke levede op til den standard, vi gerne ville have. Oprindeligt sponsorerede vi kun den soldrevne pumpe, der fører vandet ind til landsbyen. Distributionssystemet af tanke, rør og haner i landsbyen var sponsoreret af andre donorer og dermed uden for vores kontrol, forklarer Nils Thorup, Fondens programchef for Vand.

Arbejdet med at uddanne lokalbefolkningen i hygiejneforhold samt generel mobilisering og udvikling af lokalsamfundet er sikret af lokale udviklings-NGO’er, der kender lokalbefolkningen godt. Pumpeløsninger, tekniske installationer og træning af den lokale operatør er på den anden side Sunlit Futures ansvar.

Etablering af rørføring i landsbyen Gadaba. Foto: Sulit Future.

Partner
Implementeringen sikres af Fondens strategiske samarbejdspartner, Sunlit Future. Sunlit Future er hovedsagelig en teknologiudbyder, der specialiserer sig i at opbygge solarløsninger. De er baseret i Auroville, en international bydel i Villipuram-distriktet i Tamil Nadu i sydøst Indien.

Sunlit Future
På vores partners hjemmeside kan du finde mere information om community projekter.

Nyheder

Læs om relaterede vandprojekter

Kenya Refugee Alliance

Samarbejdspartner

UNHCR, PlanBørnefonden

Katastrofe
hjælp

Samarbejdspartner

Water Mission, Kirkens Nødhjelp (Norwegian Church Aid), WaterAid, Practical Action, Oxfam GB, UNICEF Danmark

Project Flow

Samarbejdspartner

UNHCR

Vand til Kigoma-regionen

Samarbejdspartner

UNICEF Danmark

Vand og sanitet i Gambella (SunWASH)

Samarbejdspartner

PlanBørnefonden

Fremtidens vandsikrede byer

Samarbejdspartner

C40

Nabolandsbyer til Nyarugusu

Samarbejdspartner

Water Mission

Rent vand til Sydøstasien

Samarbejdspartner

Water Mission

Rent og sikkert drikkevand til Nepal

Samarbejdspartner

Oxfam GB

Kenya 23 – næste skridt

Samarbejdspartner

Water Mission

Rent vand og sanitet i Togo

Samarbejdspartner

PlanBørnefonden

Rent vand til Burundi (afsluttet)

Samarbejdspartner

Kirkens Nødhjelp (Norwegian Church Aid)

Zeze Tanzania

Samarbejdspartner

Water Mission

Sikkert vand til Malawi

Samarbejdspartner

Practical Action

Nyarugusu flygtningelejr

Samarbejdspartner

Water Mission