Understøttelse af byers tilpasning til klimarelaterede vandrisici.
Med støtte fra Poul Due Jensens Fond vil C40-netværket, (96 af verdens storbyer forenet i kampen mod klimaforandringer) skabe ny viden om og løsninger på urbane vandrelaterede risici for at hjælpe byer med at tilpasse sig klimaforandringernes konsekvenser og sikre en bæredygtig og vandsikret fremtid.

På grund af klimakrisen står byer over for store og tiltagende klimarelaterede risici. Størstedelen af disse skyldes ændringer i både globale og lokale vandcyklusser. Ingen byer er immune over for disse ændringer, hvad enten det skyldes for meget vand i form af oversvømmelser som følge af havstigninger, storme eller ekstremt nedbør, eller for lidt vand resulterende i vandmangel og tørker.

Formålet med projektet er at understøtte byers tilpasning til klimarelaterede vandrisici gennem nyskabende forskning og udvikling af handlingsorienterede løsninger. C40-sekretariatet vil drive projektet med input fra relevante C40-byer, som har oplevet forskellige vand-relaterede problemer. Projektet understøttes af eksperter i form af internationale organisationer og private aktører. Alle byer på verdensplan, som er udsat for klimarelaterede vandrisici, kan få gavn af den nye viden og de nye løsninger.

  • I 2019 donerede vi 3,8 millioner kroner til research-fasen, som har styrket C40’s vidensgrundlag om klimarelaterede vandrisici betydeligt, hvilket giver byerne et stærkere grundlag for at håndtere virkningerne af klimaændringerne.
  • Vi har i foråret 2022 bevilget yderligere 11,7 millioner kroner til at styrke C40’s forretningsplan for 2021-25, hvor vanddagsordenen nu har sit helt eget program med en kommende politisk Vanddeklaration, tre klare politiske indsatsområder og endelig tre C40-netværk, hvor medlemsbyerne videndeler med hinanden for at øge ambitionsniveauet i forhold til at fremtidssikre byer imod klimarelaterede vandudfordringer.

C40-netværket er den af de fremmeste forkæmpere mod klimaforandringerne, og med 96 storbyer overalt på kloden som medlemmer er C40 unikt positioneret til at skabe substantielle resultater. Deklarationen vil have klimaændringer som omdrejningspunkt og vil løse flere vandrelaterede udfordringer for byer, herunder oversvømmelser inde i landet, tørke og oversvømmelser ved kysten.  Den vil også sigte mod at imødegå disse udfordringer ved at opstille en en række konkrete målsætninger om genbrug af vand, opsamling af regnvand, forsyningssikkerhed og cirkulært  vandforbrug. Arbejdet med at udvikle Vanddeklarationen starter i maj 2022 og vil blive afsluttet i 2025.

"Projektet spiller en afgørende rolle for byers evne til at tilpasse sig klimaforandringernes konsekvenser ved at sammenkæde nyskabende forskning på vandrelaterede risici med de løsninger, som byer kan implementere for at imødegå disse risici."

Projektet medfører, at C40 lægger et større fokus på klimatilpasning, som handler om de konsekvenser af klimaforandringerne, som allerede er til stede eller ubetvivleligt indtræffer i fremtiden.

Woman with child walking the flooded streets of Jakarta

Kvinde med barn på oversvømmet gade i Jakarta. Foto: Kompas – Hendra A Setyawan – World Meteorological Organization

Klimatilpasning og vand er tæt forbundne, da konsekvenserne af klimaforandringerne først og fremmest er vandrelaterede. Dermed bringer projektet håndteringen af vand til toppen af den urbane bæredygtighedsagenda.

  1. Med støtten fra Fonden vil C40 gennemføre nyskabende forskning på de risici, byer står over for ifm. vandmangel og oversvømmelser. I forlængelse heraf udvikles policy-forslag og løsninger, der kan imødegå disse risici.
  2. For at sikre kvalificeret og handlingsorienteret forskning indebærer projektet også, at der skabes et bredt netværk med fokus på urban vandhåndtering i C40, hvor både offentlige og private eksperter kan bidrage, og hvor byerne mødes og deler best practice.

Det ultimative mål for projektet er en omfattende kortlægning af vandrelaterede risici for byer påvirket af klimaforandringerne, der kædes sammen med ambitiøse og handlingsorienterede løsninger. Dette gør byer i stand til at tilpasse sig til eller helt forhindre disse risici, hvormed fremtidens klimasikrede byer skabes.

Mere om C40
Læs mere om C40 på netværkets hjemmeside

C40

700

million

C40 cities are home to over 700 million people all over the world.

96

cities

The 96 C40 cities create 25 % of the global economy .

Rent vand

Poul Due Jensens Fond samarbejder med en række organisationer om at sikre adgang til ret vand for verdens fattigste.

Kenya Refugee Alliance

Samarbejdspartner

UNHCR, PlanBørnefonden

Katastrofe
hjælp

Samarbejdspartner

Water Mission, Kirkens Nødhjelp (Norwegian Church Aid), WaterAid, Practical Action, Oxfam GB, UNICEF Danmark

Project Flow

Samarbejdspartner

UNHCR

100 pumper til 100 landsbyer

Samarbejdspartner

Sunlit Future

Vand til Kigoma-regionen

Samarbejdspartner

UNICEF Danmark

Vand og sanitet i Gambella (SunWASH)

Samarbejdspartner

PlanBørnefonden

Nabolandsbyer til Nyarugusu

Samarbejdspartner

Water Mission

Rent vand til Sydøstasien

Samarbejdspartner

Water Mission

Rent og sikkert drikkevand til Nepal

Samarbejdspartner

Oxfam GB

Kenya 23 – næste skridt

Samarbejdspartner

Water Mission

Rent vand og sanitet i Togo

Samarbejdspartner

PlanBørnefonden

Rent vand til Mozambique (afsluttet)

Samarbejdspartner

WaterAid

Rent vand til Burundi (afsluttet)

Samarbejdspartner

Kirkens Nødhjelp (Norwegian Church Aid)

Zeze Tanzania

Samarbejdspartner

Water Mission

Sikkert vand til Malawi

Samarbejdspartner

Practical Action

Nyarugusu flygtningelejr

Samarbejdspartner

Water Mission