Sammen med norske Kirkens Nødhjelp har vi sikret adgang til rent og sikkert drikkevand til op mod 54.000 mennesker i Kirundo-provinsen i det nordlige Burundi.

Burundi er et af verdens fattigste lande. Omkring 80% af de knap 11 millioner indbyggere lever under fattigdomsgrænsen (1,90 USD/dag). Familielandbrug ar stadig den største indkomstgenerator,  men klimaet og den lave produktivitet gør det svært at sikre det daglige brød. Kirundo-provinsen ligger i det nordlige Burundi, et område hvor ganske få andre internationale NGO’er er til stede. Landets vand- og sanitetsinfrastruktur blev ødelagt under den ti år lange borgerkrig, som sluttede i 2003, og er stadig ikke genopbygget. De få eksisterende brønde blev ødelagt under borgerkrigen og mange er ikke siden blevet repareret, da Kirundo -provinsen ikke har ressourcer til selv de mest basale serviceydelser. Derudover kan man – på trods af best practice anbefalinger fra vandsektoren – i dag ikke købe klor til klorinering af offentlige vandsystemer på Burundis marked.

Fase 2: ekspansion og infrastruktur

Poul Due Jensens Fond har i 2019 doneret 1 mio EUR til at udvide programmet, som løb frem til 2022. Kirkens Nødhjelp har i 2022 lukket sine aktiviteter i Burundi, og derfor har Fonden en aftale med Water Mission om at holde øje med vandsystemerne.

  • Fase 2 løber over 16 måneder fra 1. maj 2019
  • Fase 2 skal nå ud til 36-54,000 mennesker i 8-12 landsbysamfund, inklusive 10 sundhedscentre og 13 skoler i kommunerne Bugabira, Kirundo og Busoni, som vil opleve forbedret sundhed og færre tilfælde af vandbårne sygdomme.
  • Fase 2 genbesøger desuden vandprojekterne fra fase 1 og arbejder med samtlige landsbyer om fremover at sikre effektiv og integreret drift og vedligehold af vandinfrastrukturen.
  • Vi implementerer desuden remote monitoring i alle vandsystemer  for derved at kunne følge vandsystemernes performance og grundvandspejlet i borehullerne.

Før vores intervention fik beboerne i de nye landsbyer vand fra usikre vandkilder som søerne Cohoha, Rweru og Kanzigiri lakes i tørtiden og regnvand i regntiden.

Fase 1: Marembo Health Centre

Fase 1 (2017) af dette vand- og sanitetsprojekt (WASH) bragte rent drikkevand til patienterne på Marembo Health Centre og til beboerne i to nærliggende landsbyer, Bunyari og Sigu, med en befolkning på hhv. 850 og 740 personer. Marembo Health Centre servicerer 35.000 mænd, kvinder og børn hvert år, både beboere i nærområdet og folk som rejser dertil fra større afstande, da det er det eneste af sin slags i et ret stort område. Der fødes 7-10 børn på centret ugentligt.

map of the sites in Kirundo province

I løbet af fase 1 blev der installeret 3 soldrevne vandsystemer, et affaldssystem og latriner på sundshedscentret, som hævede hygiejnestandarden betragteligt. Før interventionen havde Marembo Health Centre ingen adgang til rent vand, da deres eksisterende systemer ikke fungerede.

Resultater

  • Marembo Health Centre og de lokale beboere har nu adgang til 12 kubikmeter rent vand dagligt til brug i husholdning og som drikkevand.
  • Landsbyerne Bunyari og Sigu har hver adgang til 10 kubikmeter vand dagligt (hhv. 11,7 og 13,5 l/pers./dag)  som leveres fra offentlige tappesteder nær deres hjem. Beboerne er stoppet med at drikke forurenet vand fra søerne.
  • Derudover, takket være fire latriner med badeværelser og håndvaskestationer på sundhedscentret, har patienterne nu adgang til ordentlige sanitære forhold, som bidrager til hurtigere at komme sig fra vandbårne sygdomme.

Udfordringer og vigtig læring fra fase 1

Burundi har kun én entreprenør som kan bore efter vand, og derfor var Kirkens Nødhjelp nødt til at kigge efter leverandører uden for landets grænser, som kunne byde ind på vandboringerne. Det forsinkede projektet en del, ligesom brændstofmangel i foråret 2017 gjorde det svært at holde kadencen i projektet oppe. Men problemet hjalp også Kirkens Nødhjelp til at etablere en lille database over specialiserede entreprenører, og for at imødekomme fremtidig brændstofmangel har man nu en kontrakt med Verdens Fødevareprogram (FN) som kan levere brændstof til kerneopgaver.

Da grundvandet i området er begrænset og ikke kan dække alle husholdningsbehov har beboerne besluttet at benytte det rene vand til drikkevand som førsteprioritet. Evt. overskydende vand kan så anvendes til andre husholdningsopgaver.

Du kan læse mere om Kirkens Nødhjelps arbejde i Burundi her: kirkensnoedhjelp.no

Rent vand

Sammen med sine partnere arbejder Poul Due Jensens Fond for at sikre adgang til rent drikkevand for verdens fattigste i isolerede landsbysamfund og glemte flygningelejre.

Kenya Refugee Alliance

Samarbejdspartner

UNHCR, PlanBørnefonden

Katastrofe
hjælp

Samarbejdspartner

Water Mission, Kirkens Nødhjelp (Norwegian Church Aid), WaterAid, Practical Action, Oxfam GB, UNICEF Danmark

Project Flow

Samarbejdspartner

UNHCR

100 pumper til 100 landsbyer

Samarbejdspartner

Sunlit Future

Vand til Kigoma-regionen

Samarbejdspartner

UNICEF Danmark

Vand og sanitet i Gambella (SunWASH)

Samarbejdspartner

PlanBørnefonden

Fremtidens vandsikrede byer

Samarbejdspartner

C40

Nabolandsbyer til Nyarugusu

Samarbejdspartner

Water Mission

Rent vand til Sydøstasien

Samarbejdspartner

Water Mission

Rent og sikkert drikkevand til Nepal

Samarbejdspartner

Oxfam GB

Kenya 23 – næste skridt

Samarbejdspartner

Water Mission

Rent vand og sanitet i Togo

Samarbejdspartner

PlanBørnefonden

Rent vand til Mozambique (afsluttet)

Samarbejdspartner

WaterAid

Zeze Tanzania

Samarbejdspartner

Water Mission

Sikkert vand til Malawi

Samarbejdspartner

Practical Action

Nyarugusu flygtningelejr

Samarbejdspartner

Water Mission