Bæredygtig vandforsyning til lavlandet
I samarbejde med Oxfam GB vil vi sikre adgang til sikkert drikkevand for 9.657 mennesker i Pidari Village og Fatuha Maheshpur Terai lavlandet i Nepal. Samarbejdet udforsker innovative management modeller for at sikre finansiel bæredygtighed og dermed sikre vandforsyningen langt ud i fremtiden.

Langt fra Himalayas mægtige tinder ligger Terai lavlandet. Beboerne to landsbyer Pidari Village og Fatuha Maheshpur, der ligger i hver sit distrikt nær grænsen til Indien, henter hver dag vand med håndpumper og åbne brønde, som de benytter til husholdningsformål, herunder som drikkevand. Vandet indeholder store mængder arsenik og er derfor meget sundhedsskadeligt, især for børn.

De fattige familier har ikke andre muligheder end at benytte op mod 15% af deres i forvejen lave årsindkomst på at behandle arsenik-relaterede lidelser. Langvarigt indtag kan blandt andet give kræft, lunge- og hjertesygdomme, men arsenik er i særdeleshed forbundet med børne- og spædbarnsdødelighed.

"Omkring 10.000 vandrelaterede sygdomstilfælde behandles årligt på den lokale sundhedsklinik (primært diarré, dysenteri, opkast, tyfus og hudsygdomme. Omkring 30-40% af tilfældene skyldes arsenikforgiftning. "

Situationen er kendt. I Nepal afhænger 41,1% af landbefolkningen fortsat af vand fra kilder og private brønde, og 20 % har slet ingen adgang til vandinfrastruktur. Dette skyldes ikke blot mangel på adgang til teknologi, men i høj grad også mangelfuld drift og vedligehold af eksisterende infrastruktur.

Eksisterende håndpumpe i en af landsbyerne. Foto: Oxfam Nepal

Bæredygtig forandring

Oxfam og Poul Due Jensens Fond vil installere to nye vandsystemer som over de kommende 20 år skal sikre rent og sikkert drikkevand til over 17.000 personer. På kort sigt rækker vi ud til 9.657 personer i landsbyerne, på to skoler og sundhedsklinikker.

  • Projektet skal øge adgang til sikkert drikkevand i Nepal og bidrage til landets mål om at opfylde FN’s verdensmål 6.1.
  • Det vil endvidere bidrage til at implementere Nepals National Sanitation Master Plan som også indeholder forbedret adgang til sikkert vand i landdistrikter.

En vigtig udfordring er at sikre bæredygtigheden på den lange bane, således at sundhed og produktivitet forbedres kontinuert, også for de fattigste familier. Oxfam mener at ingen skal være for fattig til at drikke rent vand; inklusion og bæredygtighed er derfor kerneværdier i arbejdet for at opnå Verdensmål 6, “Sikre at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt”. Det betyder også at man skal sikre vandsystemernes finansielle levedygtighed med inklusion af de fattigste og mest marginaliseredes behov.

"Folk skal kende deres rettigheder vedrørende adgang til rent vand og holde leverandørerne ansvarlige. Leverandørerne skal sikre at de møder folks behov, give dem reelle valgmuligheder og benytte sig af teknologi som kan sikre leverancen af drikkevand i fremtiden - også i krisetider."

Overskudsgivende, bæredygtige systemer

For at sikre levering på langt sigt skal man kunne dække udgifterne til drift og vedligehold. Soldrevne pumper er en bæredygtig teknologi, som skal sikre lave energiudgifter, men selv solceller skal vedligeholdes og evt. udskiftes over tid.

"Det er af største vigtighed at vi finder en bæredygtig og overskudsgivende forretningsmodel, især i disse isolerede egner hvor private vandselskaber ikke kan forvente et tilfredsstillende overskud af det begrænsede marked."

Oxfam arbejder derfor på at skabe en finansielt bæredygtig forretningsmodel kan sikre bæredygtigheden i Nepal. Læs mere (engelsk)

Marketing og fremme af bevidsthed om rent og sikkert drikkevand: Oxfam forsøger at overbevise lokale i en af landsbyerne om at tilmelde sig og få en opkobling i huset. Foto: Oxfam Nepal

Rent og sikkert drikkevand

Sammen med sine partnere arbejder Fonden for at sikre adgang til rento og sikkert drikkevand for verdens fattigste i isolerede landsbyer og glemte flygtingelejre.

Kenya Refugee Alliance

Samarbejdspartner

UNHCR, PlanBørnefonden

Katastrofe
hjælp

Samarbejdspartner

Water Mission, Kirkens Nødhjelp (Norwegian Church Aid), WaterAid, Practical Action, Oxfam GB, UNICEF Danmark

Project Flow

Samarbejdspartner

UNHCR

100 pumper til 100 landsbyer

Samarbejdspartner

Sunlit Future

Vand til Kigoma-regionen

Samarbejdspartner

UNICEF Danmark

Vand og sanitet i Gambella (SunWASH)

Samarbejdspartner

PlanBørnefonden

Fremtidens vandsikrede byer

Samarbejdspartner

C40

Nabolandsbyer til Nyarugusu

Samarbejdspartner

Water Mission

Rent vand til Sydøstasien

Samarbejdspartner

Water Mission

Kenya 23 – næste skridt

Samarbejdspartner

Water Mission

Rent vand og sanitet i Togo

Samarbejdspartner

PlanBørnefonden

Rent vand til Mozambique (afsluttet)

Samarbejdspartner

WaterAid

Rent vand til Burundi (afsluttet)

Samarbejdspartner

Kirkens Nødhjelp (Norwegian Church Aid)

Zeze Tanzania

Samarbejdspartner

Water Mission

Sikkert vand til Malawi

Samarbejdspartner

Practical Action

Nyarugusu flygtningelejr

Samarbejdspartner

Water Mission