Et treårigt partnerskab med UNICEF skal skabe adgang til rent vand for ca. 200.000 mennesker, herunder mange tusinde børn, i det vestlige Tanzania.

Det østafrikanske land Tanzania sakker bagud i kampen for at opfylde FN’s verdensmål inden 2030. Blandt andet er landet på en global “hotspot liste” over lande med ekstrem risiko for vandmangel, som kræver en akut indsats.

Mangel på vand og ordentlige sanitære forhold har en markant negativ effekt på sundhed og livskvalitet, ligesom vandbårne sygdomme (kolera, tyfus og diarré) ikke kan holdes i skak med personlig hygiejne. For verdens fattige har mangel på vand alvorlige konsekvenser, og mange tvinges til at forlade skolen for at gå lange afstande efter vand til deres familier. Samtidig gør mangel på ordentlige sanitære forhold på skoler det svært for unge piger at sikre en ordentlig hygiejne efter de er begyndt at menstruere.

Woman walking through green landscape, carrying empty buckets on her head

Mange skolepiger tvinges til at gå to timer – 5 kilometer – eller mere hver dag for at hente urent vand til husholdningen. Foto: Water Mission (2016)

Vand er lig med udvikling – og fred

Adgang til rent vand og sanitet har livsvigtig betydning, men det bidrager også til en positiv økonomisk og social udvikling Kvinder kan bruge mere tid på at arbejde og tjene penge, og personlig værdighed øges med bedre adgang til toiletter og privatliv. Pigerne får mulighed for at gøre deres uddannelse færdig og dermed øge deres chancer for succes i livet.

Kigoma-regionen er desuden vært for over 260,000 flygtninge, og erfaringen viser at øget støtte til værtssamfund i området mindsker risikoen for konflikter og misforståelser mellem flygninge/migranter og lokalbefolkningen. Projektet bygger derfor også på erfaringer fra Fondens interventioner i de lokale flygtningelejre og i 24 lokalsamfund i området.

Women collecting water from Mazungwe Spring in Western Tanzania

Kvinder henter vand ved Mazungwe-kilden i det vestlige Tanzania. Foto: Water Mission (2016)

Om partnerskabet

UNICEF og Fonden vil – i samarbejde med Water Mission – opnå følgende mål:

  1. Øge adgangen til rent vand i 31 landsbyer ved hjælp af soldrevne pumpeløsninger,
  2. Kapacitetsopbygge 31 lokale vandkomitéer som skal sikre hvert vandsystems vedligehold og sikre service at forretningsmodellerne i hver landsby er bæredygtige,
  3. Styrke lokal selvbestemmelse og lokale NGO’er ved hjælp af teknologioverførsel.

Projektet løber over tre år og Fonden har planlagt at støtte projektet med over 37 millioner kroner.

De 31 lokalsamfund som får gavn af projektet ligger i:

  • Kasulu Distriktet (10 landsbyer/65,673 pers.),
  • Kibondo Distriktet (9 landsbyer/52,792 pers.) og
  • Uvinza Distriktet (12 landsbyer/75,582 pers.).

Drikkevand og sanitet

I samarbejde med dygtige partnere skaber vi adgang til rent drikkevand for verdens fattigste i fjerntliggende landsbyer og glemte flygtningelejre.

Kenya Refugee Alliance

Samarbejdspartner

UNHCR, PlanBørnefonden

Katastrofe
hjælp

Samarbejdspartner

Water Mission, Kirkens Nødhjelp (Norwegian Church Aid), WaterAid, Practical Action, Oxfam GB, UNICEF Danmark

Project Flow

Samarbejdspartner

UNHCR

100 pumper til 100 landsbyer

Samarbejdspartner

Sunlit Future

Vand og sanitet i Gambella (SunWASH)

Samarbejdspartner

PlanBørnefonden

Fremtidens vandsikrede byer

Samarbejdspartner

C40

Nabolandsbyer til Nyarugusu

Samarbejdspartner

Water Mission

Rent vand til Sydøstasien

Samarbejdspartner

Water Mission

Rent og sikkert drikkevand til Nepal

Samarbejdspartner

Oxfam GB

Kenya 23 – næste skridt

Samarbejdspartner

Water Mission

Rent vand og sanitet i Togo

Samarbejdspartner

PlanBørnefonden

Rent vand til Mozambique (afsluttet)

Samarbejdspartner

WaterAid

Rent vand til Burundi (afsluttet)

Samarbejdspartner

Kirkens Nødhjelp (Norwegian Church Aid)

Zeze Tanzania

Samarbejdspartner

Water Mission

Sikkert vand til Malawi

Samarbejdspartner

Practical Action

Nyarugusu flygtningelejr

Samarbejdspartner

Water Mission