Bæredygtige vandforsyninger i flygtningesamfund i det vestlige Etiopien.
I samarbejde med PlanBørnefonden og den amerikanske NGO, Water Mission, vil Poul Due Jensens Fond sikre en stabil vandforsyning, etablering af sanitet og hygiejnetræning til over 118.500 mennesker i flere flygtningelejre i Gambella-regionen i Etiopien.

Flygtningesamfundet i Gambella består af syv flygtningelejre og omkringliggende landsbyer. Mange flygtningelejre og nærliggende landsbyer har ikke adgang til en ren og sikker vandkilde. Vandet kommer enten fra borehuller som ligger langt væk fra beboelsesområderne, floder fyldt med bakterier, regnvand som de indsamler, eller vand som de selv pumper op med en håndpumpe. Dette vand benyttes både til husholdningsformål, drikkevand, håndvask og personlig hygiejne osv. Mange kilder er forurenede og ikke egnet til husholdnings- og drikkebrug har en utilstrækkelig og upålidelige vandforsyning. I disse områder er der heller ikke ordentlige sanitære faciliteter. Begge faktorer er med til at forårsage negative konsekvenser for både flygtningelejrene og de omkringliggende landsbyer.

"Kun 57% af befolkningen i Etiopien har adgang til rent drikkevand og kun 28% af befolkningen har adgang til ordentlige sanitære faciliteter. "

Partnerskab sikrer kvaliteten

PlanBørnefonden har ansvaret for træning, myndighedskontakt og den overordnede projektstyring, mens Water Mission får ansvaret for de tekniske installationer. partnerne forventer at benytte TEM-teknologi (Transient ElectroMagnetics) til at finde de bedste egnede steder til nye grundvandsboringer. Med assistance fra Water Mission bliver der installeret nye soldrevne vandsystemer over en periode af 30 måneder. Water Mission og Fonden tager gode erfaringer fra et lignende projekt i Tanzania med ind i dette nye projekt.

Med en budgetramme på 25 millioner danske kroner viser projektet en seriøsitet over for de myndigheder, der skal sikre de nødvendige tilladelser og får ansvaret for lejrenes vandforsyning fremadrettet. Tre flygtningelejre, et modtagecenter for flygtninge og 15 omkringliggende landsbyer vil have et aktivt ejerskab over disse vandsystemer og bliver trænet i at styre og implementerer disse vandsystemer, samt indsamle små beløb for vandet for at sikre den længerevarende effekt.

"Projektet skal vise verdenssamfundet, hvordan solar-pumpesystemer bør etableres i andre flygtningesamfund globalt, og hvordan forskellige organisationer kan arbejde sammen om at løse et fælles problem."

Dette projekt forventes at have en stor indvirkning på sundheden og levestandarden i lokalsamfundene, og presset vil blive lettet på kvinderne og pigerne i de i disse samfund som vandbyrden ofte falder på.

Hvad betyder SunWASH?

Projektnavnet er sammenskrivning af Sun og WASH, hvor WASH står for WAter, Sanitation and Hygiene. Sun er medtaget fordi vandet pumpes op via solenergi.  Grundfos’ unikke teknologier, gør at energien udnyttes optimalt i de pumpeløsninger, der vil blive installeret i projektet.

Rent vand og sanitet

I samarbejde med udvalgte partnere skaber vi adgang til rent drikkevand for verdens mest udsatte.

Kenya Refugee Alliance

Samarbejdspartner

UNHCR, PlanBørnefonden

Katastrofe
hjælp

Samarbejdspartner

Water Mission, Kirkens Nødhjelp (Norwegian Church Aid), WaterAid, Practical Action, Oxfam GB, UNICEF Danmark

Project Flow

Samarbejdspartner

UNHCR

100 pumper til 100 landsbyer

Samarbejdspartner

Sunlit Future

Vand til Kigoma-regionen

Samarbejdspartner

UNICEF Danmark

Fremtidens vandsikrede byer

Samarbejdspartner

C40

Nabolandsbyer til Nyarugusu

Samarbejdspartner

Water Mission

Rent vand til Sydøstasien

Samarbejdspartner

Water Mission

Rent og sikkert drikkevand til Nepal

Samarbejdspartner

Oxfam GB

Kenya 23 – næste skridt

Samarbejdspartner

Water Mission

Rent vand og sanitet i Togo

Samarbejdspartner

PlanBørnefonden

Rent vand til Burundi (afsluttet)

Samarbejdspartner

Kirkens Nødhjelp (Norwegian Church Aid)

Zeze Tanzania

Samarbejdspartner

Water Mission

Sikkert vand til Malawi

Samarbejdspartner

Practical Action

Nyarugusu flygtningelejr

Samarbejdspartner

Water Mission