PlanBørnefonden og Poul Due Jensens Fond har siden begyndelsen af 2015 samarbejdet om at sikre rent drikkevand i Plateaux regionen i Togo i Vestafrika.

I Togos landdistrikter har kun 40 % af befolkningen adgang til rent drikkevand inden for ½ times gang. Det er helt almindeligt at forrette sin nødtørft i naturen, hvilket udgør en vigtig trussel mod folkesundheden, og befolkningen er dårligt oplyst om sammenhængen mellem hygiejne, vandkvalitet og sundhed.

Samarbejdet i Togo begyndte i 2015 med et projekt som skulle sikre vand til 4.200 indbyggere i tre landsbyer: Haïto, Bayakopé and Guedèglèlè i Togo’s Plateaux region. Med et budget på 2,1 millioner etablerede projektet tre soldrevne vandsystemer og byggede både familie- og skolelatriner. Sideløbende hermed undervistes indbyggerne sundhed og hygiejne. Projektet blev genbesøgt og repareret/udvidet i 2016-2017. Læs mere her.

  • I 2017 bevilgede Fonden knap 3 millioner til programmets fase 2: “Healthy children, healthy communities” i fem landsbyer (8.000 personer) i Haho distriktet. Læs mere her
  • I 2018 har Fonden bevilget yderligere 10 millioner kroner til at nå ud til yderligere 25-30.000 personer i 10 landsbyer i Plateaux-regionen i løbet af 2019-2021
  • I 2018 har vi desuden igangsat et pilotprojekt for at teste hvordan miljøvenlige saltvandsbatterier kan erstatte lagertanke og sikre adgang til vand døgnet rundt. Projektet kan desuden vise hvordan man på en enkel måde kan skalere vandsystemer op, når behovet for vand øges.

Du kan læse mere om det gode samarbejde i Fondens årsskrift for 2018: Engagement, partnerskab og fleksibelt samarbejde

 

Bæredygtighed og partnerskab som fælles værdi

PlanBørnefonden (del af Plan International) er ikke en typisk vand-NGO, men organisationen kæmper globalt for pigers rettigheder og har fokus på langsigtet udvikling og social bæredygtighed gennem lokale partnerskaber og samarbejde inden for fire hovedområder, som alle spiller godt sammen med Fondens værdier om langsigtet bæredygtighed i vandprojekterne:

  • Uddannelse
  • Børnesundhed
  • Unges økonomiske og sociale muligheder og potentiale
  • Børns udvikling

PlanBørnefonden forbliver i et lokalsamfund mellem 15-20 år for at sikre bæredygtige resultater. Ansvar for aktiviteterne overdrages til lokalsamfundet trin for trin.

"Med vand fra den nye pumpe laver vi sojaost og den lokale drik tchoukoutou. Før brugte vi vandet fra floden og produkterne fordærvedes hurtigt. Med vand fra brønden holder produkterne bedre."
Kvinde fra vandkomitéen i Guèdèglèlè
  • PlanBørnefonden.dk: Rent vand redder økonomien

    I Guèdèglèlè fremstiller kvinderne bl.a. sojaost (tofu) med det rene vand, som sælger godt på det lokale marked. Foto: Poul Due Jensens Fond

Rent drikkevand

Fonden samarbejder med professionelle NGO'er om at gøre rent og sikkert drikkevand tilgængeligt i landsbysamfund i en række udviklingslande.

Kenya Refugee Alliance

Samarbejdspartner

UNHCR, PlanBørnefonden

Katastrofe
hjælp

Samarbejdspartner

Water Mission, Kirkens Nødhjelp (Norwegian Church Aid), WaterAid, Practical Action, Oxfam GB, UNICEF Danmark

Project Flow

Samarbejdspartner

UNHCR

100 pumper til 100 landsbyer

Samarbejdspartner

Sunlit Future

Vand til Kigoma-regionen

Samarbejdspartner

UNICEF Danmark

Vand og sanitet i Gambella (SunWASH)

Samarbejdspartner

PlanBørnefonden

Fremtidens vandsikrede byer

Samarbejdspartner

C40

Nabolandsbyer til Nyarugusu

Samarbejdspartner

Water Mission

Rent vand til Sydøstasien

Samarbejdspartner

Water Mission

Rent og sikkert drikkevand til Nepal

Samarbejdspartner

Oxfam GB

Kenya 23 – næste skridt

Samarbejdspartner

Water Mission

Rent vand til Mozambique (afsluttet)

Samarbejdspartner

WaterAid

Rent vand til Burundi (afsluttet)

Samarbejdspartner

Kirkens Nødhjelp (Norwegian Church Aid)

Zeze Tanzania

Samarbejdspartner

Water Mission

Sikkert vand til Malawi

Samarbejdspartner

Practical Action

Nyarugusu flygtningelejr

Samarbejdspartner

Water Mission