Vi vil sikre rent vand til 55.000 i landsbyer i Kenya
Data fra Fondens vandprojekter i Kenya skal bidrage med vigtige fakta i den globale diskussion om konsekvenserne af grundvandspumpning.

“Kenya 23 – næste skridt” genbesøger og udvider Fondens “Kenya 23”-projekt (2014), som i sin tid var et reparationsprojekt der rakte ud til kenyanske landsbysamfund, der havde fået soldrevne vandsystemer i gave fra Grundfos i 2005. I Kenya samarbejder Fondens strategiske partner Water Mission direkte med lokalsamfund og myndigheder om at sikre teknisk, social og finansiel bæredygtighed i hvert eneste projekt.

"Kenya 23-projektet viste hvilken positiv indflydelse, soldrevne vandpumper kan have. Levestandarderne hæves betragteligt og bidrager til forbedret sundhed i hvert lokalsamfund, hvilket på sigt leder til forbedrede økonomiske muligheder for indbyggerne. "
Nils Thorup, programchef for vand, Poul Due Jensens Fond

Vigtig læring fra fortiden

I 2005 fejrede Grundfos sit 60 års jubilæum. En sum blev ved denne lejlighed doneret til UNICEF, som byggede 23 vandsystemer i landsbyer spredt ud over Kenya.

  • I 2014 fandt Fonden ud af, at flere af vandsystemerne ikke længere fungerede, og vi bad derfor Water Mission om at evaluere og reparere alle systemerne og samtidig arbejde med hvert lokalsamfund om at tage ejerskab for hvert vandsystem og opbygge tilstrækkelige tekniske, sociale og økonomiske kompetencer for at sikre bæredygtigheden.
  • I 2017 genevaluerede vi situationen. Generelt var rapporten positiv, men der var dog alligevel nogle ting som vi måtte se på igen.

En af de allervigtigste læringer vi har fra Kenya er at det er meget upraktisk at fordele vandprojekter ud over et stort land som Kenya. Nye vandprojekter i Kenya vil derfor blive etableret i nabolandsbyer til de eksisterende, således at man kan opbygge generelt kendskab til systemerne samt mulighed for vidensudveksling mellem nøglepersoner. Forhåbentlig vil dette også bidrage til forbedrede muligheder for servicering af systemerne i hvert lokalområde.

Optælling: Flere børn kommer i skole i Cheptiangwa efter vandsystemet er kommet til, da de ikke længere skal gå langt for at hente vand til familiens husholdning.

Kenya 23 – næste skridt

  • De 23 originale vandsystemer vil blive kvalitetstestede, reparerede og udvidede hvor det er muligt.
  • 8af de originale projekter vil få distributionssystemerne opgraderet og øge antallet af tappesteder, så flere kan få gavn af vandet.
  • 16 nye landsbyer vil få deres eget vandsystem.
  • Alle de originale vandsystemer vil få installeret vandmåler og en sensor der måler vanddybden i borehullet, så vi med data kan dokumentere den miljømæssige påvirkning af projekterne. Kritikere af grundvandspumpning påstår ofte at det sænker grundvandsniveauet, men vi vil indsamle data som kan af- eller påvise om de har ret i deres spekulationer.

De indsamlede data overføres via satellit og opbevares i Water Missions cloudbaserede overvågningssystem. Vi vil benytte dataene til at bygge bedre vandsystemer i fremtiden og til at vurdere forskellige faktorer i landsbyerne, såsom deres evner til at vedligeholde systemerne, den generelle sundhed og adfærden der udvises inden for WASH (vand, sanitet og hygiejne).

Drikkevand

Sammen med sine partnere bringer Poul Due Jensens Fond rent vand til verdens fattigste i afsidesliggende landsbyer og glemte flygtningelejre.

Kenya Refugee Alliance

Samarbejdspartner

UNHCR, PlanBørnefonden

Katastrofe
hjælp

Samarbejdspartner

Water Mission, Kirkens Nødhjelp (Norwegian Church Aid), WaterAid, Practical Action, Oxfam GB, UNICEF Danmark

Project Flow

Samarbejdspartner

UNHCR

100 pumper til 100 landsbyer

Samarbejdspartner

Sunlit Future

Vand til Kigoma-regionen

Samarbejdspartner

UNICEF Danmark

Vand og sanitet i Gambella (SunWASH)

Samarbejdspartner

PlanBørnefonden

Fremtidens vandsikrede byer

Samarbejdspartner

C40

Nabolandsbyer til Nyarugusu

Samarbejdspartner

Water Mission

Rent vand til Sydøstasien

Samarbejdspartner

Water Mission

Rent og sikkert drikkevand til Nepal

Samarbejdspartner

Oxfam GB

Rent vand og sanitet i Togo

Samarbejdspartner

PlanBørnefonden

Rent vand til Burundi (afsluttet)

Samarbejdspartner

Kirkens Nødhjelp (Norwegian Church Aid)

Zeze Tanzania

Samarbejdspartner

Water Mission

Sikkert vand til Malawi

Samarbejdspartner

Practical Action

Nyarugusu flygtningelejr

Samarbejdspartner

Water Mission