20. Jun. 2020
I dag er det #WorldRefugeeDay, hvor vi minder hinanden om, at der verden over er 80 millioner mennesker på flugt. Årets tema er Every Action Counts, for vi kan alle gøre en forskel. Alene kan vi måske ikke gøre så meget hver især, men sammen er der næsten ingen grænser for hvad vi kan.

Sommeren står for døren. Grænserne til vores europæiske nabolande åbnes op, og vi begynder at igen at ane muligheder for rejseoplevelser med familie og venner.

I Danmark er vi forhåbentlig ovre det værste, selvom de seneste udbrud af coronavirus i Nordjylland minder os om, at COVID-19 er et lumsk og uforudsigeligt bekendtskab. Inden for Europas grænser begynder vi så småt at få styr på at bryde smittekæderne hurtigt og effektivt.

"Lige nu er fokus naturligt nok på danske forhold, men vi må ikke glemme, hvilke uhyggelige konsekvenser, vi vil se globalt – og i særdeleshed i udviklingslandene, herunder det afrikanske kontinent – også med voldsom indflydelse på vores tilværelse."
Fondsdirektør Kim Nøhr Skibsted

Men ser man lidt ud over Europa, tegner der sig et grumt billede. Næsten 80 millioner mennesker (svarende til hele Tysklands befolkning) er fordrevet fra deres hjem. Heraf er knap 46 millioner internt fordrevne, dvs. på flugt i deres eget land, og 85 % opholder sig i udviklingslande. Fordrevne lever på et eksistensminimum uden udsigt til forbedring, og de er også de ringest beskyttede mod følgerne af COVID-19 krisen og den økonomiske og sociale krise der følger i kølvandet.

Statistik over verdens fordrevne. Kilde: unhcr.org

COVID rammer hårdest blandt verdens udsatte

De fleste af verdens flygtninge lever under vilkår, vi næsten ikke kan forestille os her i trygge Danmark. De sociale og økonomiske forhold for fordrevne var i forvejen kritiske, både hvad angår dem der lever i og uden for verdens flygtningelejre. Med COVID-19 udbruddet og den massive nedlukning i en række udviklingslande rammer verdens fordrevne (og alle andre der lever på et eksistensminimum) ekstra hårdt.

"Spredningen af COVID-19 sætter et forstørrelsesglas på samfundets sprækker. Endnu engang betaler de, der har mindst, den højeste pris. Pandemien er global, og virus skelner ikke mellem rig og fattig. Men flygtninge og fordrevne, der i forvejen er sårbare og udsatte, rammes hårdere af sygdommen og dens afledte konsekvenser. Den massive økonomiske nedtur, som pandemien har forårsaget globalt, samt de tiltag, som de fleste af verdens lande har indført for at hindre spredning af virus, rammer flygtninge og fordrevne oven i den krise, de allerede befinder sig i."
Charlotte Slente, generalsekretær, DRC Dansk Flygtningehjælp

Hver dråbe tæller

Selvom mad, skolegang og tag over hovedet også er vigtige elementer, har vi i Poul Due Jensens Fond prioriteret sundhed og adgang til rent vand og sanitet i vores indsats rettet mod flygtninge. Rent drikkevand er i vores erfaring en vigtig forudsætning for økonomisk og social udvikling, og vi gør forhåbentlig en mærkbar forskel sammen med vores dygtige partnere – både i og uden for flygtningelejrene:

  • Togo og Etiopien | PlanBørnefonden og Poul Due Jensens Fond er gået sammen om at omprioritere 3,6 millioner til forebyggelse af COVID19-smitte i udsatte samfund i Togo og flygtningelejre i Etiopien. Læs mere
  • Libanon | Poul Due Jensens Fond har doneret knap 2 millioner kroner til Læger uden Grænser. Donationen går til den livsvigtige indsats mod COVID-19 i Libanons store flygtningesamfund. Læs mere
  • Tanzania | Sammen med Water Mission sikrer vi rent drikkevand til Nyarugusu Flygtningelejr og omkringliggende værtssamfund. Læs mere
  • Kenya/Nigeria/Iran | I samarbejde med Norwegian Refugee Council sikrer vi vandforsyning til Kakuma flygtningelejren, sideløbende med hygiejne-kampagner og udlevering af sæbe mv.; 2) udlevering af 1600 hygiejne-kits i bosættelser i flere områder i Iran;  3) opgradering af WASH-initiativer i Nigeria.

Derudover har fonden doneret 10 millioner til UNICEF‘s COVID-19-initiativ, Humanitarian Action for Children (5 millioner) og Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC)‘s nødhjælpsarbejde (5 millioner).

Du kan gøre en forskel

Hvert andet sekund tvinges endnu et menneske på flugt. Du kan være med til at sætte fokus på problemet og opfordre verdens ledere til at prioritere indsatsen via DRC Dansk Flygtningehjælps underskriftindsamling Every Life Counts.