22. Jun. 2022
Et nyt studie fra C40 Cities konkluderer at der skal handling til nu for at undgå at millioner flere mennesker kloden over rammes af oversvømmelser og/eller tørke 2050. C40's borgmestre vil fremover i fællesskab levere på commitments for at mindske risikoen for oversvømmelser og tør i storbyer verden over; et projekt som støttes med 11,7 millioner kroner fra Poul Due Jensens Fond.

C40 Cities udgiver i dag en rapport som kvantificerer de alvorlige udfordringer, som klimaforandringerne stiller verdens storbyer overfor. Med støtte fra Poul Due Jensens Fond viser C40’s analyse, ved navn Water Safe Cities, hvordan data fra netværkets næsten 100 medlemsbyer hvilke konsekvenser temperaturstigningerne har på storbyernes økonomi og infrastruktur.

"Rapporten viser at hvis den globale opvarmning fortsætter som nu, vil 7.4 millioner mennesker i verdens storbyer blive udsat for alvorlige oversvømmelser over de næste 30 år. Ødelæggelser i byerne kan koste i omegnen af 64 milliarder dollars (~451 milliarder DKK)årligt i 2050, selv med de stormsikringsinvesteringer som foretages i dag ."

C40’s forskning tegner et billede af enorme økonomiske,  sundhedsmæssige og sociale konsekvenser som vil ramme millioner af mennesker:

  • Tørke: 111 milliarder USD årligt (udgifter til at dække tabet af vand i C40 byer i 2050)
  • Ødelæggelser i forbindelse med oversvømmelser fra floder: 64 milliarder USD årligt
  • Ødelæggelser i forbindelse med oversvømmelser fra kyster: 19 milliarder USD årligt

Både byer i det globale Syd og Nord vil blive ramt af forhøjet vandstand i verdenshavenemen mennesker i det Globale Syd er ti gange mere udsat for at blive ramt af oversvømmelser og tørke end i det Globale Nord. Samtidig står mennesker i storbyer i det Globale Syd også over for langt større udgifter til reparation af vigtig infrastruktur end byerne i det Globale Nord.

Woman with child walking the flooded streets of Jakarta

Kvinde med barn på en oversvømmet gade i Jakarta. Foto: Kompas – Hendra A Setyawan – World Meteorological Organization

Op mod 2.400 hospitaler og sundhedsklinikker i C40 byer kan stå under vand i 2050, heraf halvdelen i Indien. Rapporten sætter en tyk streg under at verdens mest udsatte befolkningsgrupper også er dem der rammes hårdest af klimaforandringerne.

  • Du kan finde rapporten her

Climate-related flooding and drought expected to cost world’s major cities $194 billion annually from Grundfos Foundation | PDJF on Vimeo.

C40 hjælper byer med at fremtidssikre sig selv

C40’s borgmestre vil over de næste tiår samarbejde om at opstille og levere på nye ambitiøse commitments  som skal beskytte mennesker i storbyer mod oversvømmelser og tørke.

“Grundfos’ stifter, Poul Due Jensen, sagde altid, at verden er fuld af problemer der kan løses på en smartere måde hvis vi samarbejder. Han troede på at en hver der har evner og viden som kan gøre en forskel, har en forpligtelse til at gøre en positiv forskel i verden,” siger Kim Nøhr Skibsted, direktør i Poul Due Jensens Fond.

Fase to af Water Safe Cities vil, med støtte fra Poul Due Jensens Fond, etablere data-baserede målsætninger, indikatorer og implementeringsstrategier som kan måle byernes fremskridt og øge modstandskraften over for klimaforandringerne.

  • I 2019 donerede vi 3,8 millioner kroner til research-fasen.
  • Vi har i foråret 2022 bevilget yderligere 11,7 millioner kroner til at styrke udrulning af vanddagsordenen i sit helt eget program med en kommende politisk Vanddeklaration, tre klare politiske indsatsområder og endelig tre C40-netværk, hvor medlemsbyerne videndeler med hinanden for at øge ambitionsniveauet i forhold til at fremtidssikre byer imod klimarelaterede vandudfordringer.
Fetching water from an open well.

Kvinder og piger verden over må dagligt udsættes for fare i forbindelse med at hente vand til husholdningsbrug. Foto: Gyan Shahane@Unsplash

Om C40 Cities Climate Leadership Group

C40 er et netværk af knap 100 borgmestre i verdens førende storbyer som samarbejder om at levere handling for at modvirke konsekvenserne af den globale klimakrise og skabe en fremtid hvor alle kan trives overalt. Mere på c40.org

NB: Denne artikel er en forkortet udgave af den engelske version.