22. Dec. 2020
Med støtte fra Poul Due Jensens Fond kunne PlanBørnefonden rykke hurtigt ud, da COVID-19-pandemien ramte. Det har været med til at skabe ro og redde liv blandt nogle af verdens mest udsatte mennesker i Etiopiens flygtningelejre, hvor flere hundrede tusinder har fået glæde af indsatsen.

I Etiopiens mange flygtningelejre bor mange hundredetusindevis af mennesker, der bl.a. er flygtet fra borgerkrigen i Sydsudan. Mennesker, der har forladt alt, hvad de ejer og har. I lejrene, hvor de nu bor, er adgang til vand og sanitet i forvejen en udfordring, ligesom det er praktisk talt umuligt at holde afstand grundet den høje befolkningstæthed. Så da COVID-19 pludselig stillede endnu større krav til netop de ting, var der en reel risiko for, at panik og kaos kunne brede sig blandt de mange udsatte indbyggere.

"Vores langsigtede, strategiske partnerskab med Poul Due Jensens Fond gjorde, at vi hurtigt kunne hjælpe nogle af de meget udsatte mennesker i Etiopien."
Bjarke Skødt Fabricius, projektleder, PlanBørnefonden

Takket være et solidt samarbejde og stor fleksibilitet fra Poul Due Jensens Fond kunne PlanBørnefonden lave en hurtig indsats i ni lejre i to forskellige regioner og to lokalsamfund med mange internt fordrevne mennesker i en tredje region, så store dele af befolkningen blev oplyste om, hvordan de skulle beskytte sig mod smitten, og havde den nødvendige adgang til vand, sæbe og andre sanitetsprodukter, da smitten ramte flygtningelejrene.

”Vores langsigtede, strategiske partnerskab med Poul Due Jensens Fond gjorde, at vi hurtigt kunne hjælpe nogle af de meget udsatte mennesker i Etiopien. Projekt-implementeringen gik stærkt, og vi fik mange taknemmelige tilbagemeldinger fra flygtninge og en meget samarbejdende regering,” forklarer Bjarke Skødt Fabricius, der er ansvarlig for projektet hos PlanBørnefonden.

Vandtanke, viden og værnemidler

Sundhedscentrene i flygtningelejrene er afgørende for befolkningens helbred. De var i forvejen udfordret af, at  vandforsyningen til lejrene ofte er ustabil, hvilket blev et endnu større problem, da COVID-19 pludselig stillede meget store krav til adgang til rent vand. Her har installationen af 20 store vandtanke på 5000 liter og ekstra vandforsyninger været med til at gøre en kæmpe forskel ifølge Bjarke Skødt Fabricius.

”Pandemien har medført et øget behov for rent vand blandt befolkningen. De store tanke, hvor fire personer kan tappe vand på en gang, har været med til at mindske køerne til vand. Så befolkningen har kunnet holde den nødvendige afstand, samtidig med, at de har kunnet få den mængde vand, de har brug for. Udover adgangen til vand og uddeling af basal nødhjælp som hygiejneartikler, er der også blevet oplyst om god hygiejne. Og vi ser, at befolkningen tager informationen og rutinerne til sig og sørger for, at der også bliver vasket hænder på fx markeder og andre steder, hvor mange samles.”

Vandtank i Sherkole Flygtningelejren, Etiopien

Vandtank i Sherkole Flygtningelejren, Etiopien. Foto: PLanBørnefonden/Plan International

En af vandtankene er blevet opsat i Sherkole-flygtningelejren, hvor Itona Loba bor. Hun er flygtet til Etiopien fra Sydsudan med sine børn og har også nydt godt af den anden del af indsatsen, hvor befolkningen har fået udleveret hygiejneprodukter som fx sæbe og menstruationsbind samt spande og dunke. Samfundsnedlukningen og den høje efterspørgsel på produkterne betyder, at Itona ikke kunne have beskyttet sig selv og sine børn mod pandemien uden hjælp fra PlanBørnefonden og Poul Due Jensens Fond.

”Det har været meget svært at få fat på sæbe og andre hygiejnemidler her i flygtningelejren under COVID-19-krisen. Vi har heller ikke penge til at købe det inde i byen, hvor priserne er steget på grund af den høje efterspørgsel. Men takket være de ting, vi har fået, kan vi vaske vores hænder og holde en god, personlig hygiejne.”

Itona Loba og hendes børn er en del af de i alt 388.620 flygtninge og internt fordrevne i Etiopien, der har fået glæde af indsatsen. Foto: PlanBørnefonden/Plan International