27. Mar. 2020
Poul Due Jensens Fond donerer 12,25 millioner til forskellige nødhjælpsinitiativer, der skal begrænse skadevirkningerne af corona-epidemien, både i Danmark og globalt. Flere initiativer er på vej.

NØDHJÆLP: 1,5 millioner til Dansk Røde Kors, 5 millioner til UNICEF og 5 millioner til Internationalt Røde Kors er lige nu på vej ud for at bidrage til at afværge corona-pandemiens hærgen. Dertil kommer 750.000 til vandrensning på to hospitaler i Hubei-provinsen i Kina

1,5 millioner til at bekæmpe social isolation

De 1,5 millioner til Dansk Røde Kors skal primært gå til at mindske ensomhed og isolation for Danmarks udsatte under nedlukningen. Pengene er fordelt på følgende aktiviteter:

  • Røde Kors hjælpenetværk (1,2 millioner )
  • SnakSammen – digital besøgstjeneste (300.000)

Hjælpenetværket hjælper mennesker og familier, der pga. dårligt helbred, selvisolation eller karantæne ikke kan komme ud af deres hjem og foretage de nødvendige praktiske gøremål som fx at handle, hente medicin på apoteket, lufte hund og lign. Den praktiske hjælp kan være med til at give mere ro og overskud til at tage godt vare på sig selv og sin familie i denne svære tid.

Den digitale besøgstjeneste erstatter Røde Kors’ sociale aktiviteter under nedlukningen. Frivillige og aktivitetsledere rundt i landet har i stedet kontakt på telefon med ældre og sårbare mennesker og familier, som ikke har mulighed for at samles i de livsvigtige fællesskaber og 1:1 besøgsaktiviteter.

10 millioner til international nødhjælp

Hovedparten af midlerne går til at bekæmpe smitte i udviklingslande, der ikke har samme effektive sundhedssystem som Danmark.

"Lige nu er fokus naturligt nok på danske forhold, men vi må ikke glemme, hvilke uhyggelige konsekvenser, vi vil se globalt – og i særdeleshed i udviklingslandene, herunder det afrikanske kontinent – også med voldsom indflydelse på vores tilværelse."
Kim Nøhr Skibsted, fondsdirektør

Midlerne til UNICEF går til sundhedsydelser til reducering af smitte og dødelighed. Effektive hygiejnefaciliteter og praktisering af håndvask, sammensat med social distancering og andre ændringer i adfærd, er nøglen til at bremse smitten og nedkæmpe stigmatisering.

UNICEF samarbejder med myndigheder og andre partnere om at opspore og respondere på misinformation og støtter nationale indsatser i bekæmpelse mod COVID-19 ved at levere sanitets- og hygiejneartikler både til de sundhedssystemer der mangler dem nu, men også til skolernes genåbning. Støtten til sundhedssystemerne indeholder også værnemidler og i nogle tilfælde medicin.

God håndhygiejne er vigtigt i kampen mod COVID-19. Foto: UNICEF/UNI313259/Matas

Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) leverer vitalt og basalt WASH (water, sanitation og hygiene) arbejde i konfliktområder, flygtningelejre og andre steder hvor nationale og lokale myndigheder ikke kan levere sundhedsydelser. Røde Kors har lang og stor erfaring med arbejde i konfliktområder og i andre svære omstændigheder.

I krigshærgede lande er COVID-19 en livstruende epidemi. Sundhedssystemer, som allerede er ødelagt af konflikter, kan ikke bære den enorme belastning som corona-virus bringer.

Vandrensning på kinesiske hospitaler

Fonden har desuden sendt 750.000 kroner afsted til hhv. Xiantao Charity Federation (500,000) og Jingmen Red Cross (250,000). Donationerne skal gå til bedre desinfektion og rensning af spildevandet fra Xiantao Municipal No.1 People’s Hospital og Jingmen Traditional Chinese Medicine Hospital for at støtte op om Hubei-provinsens genopbygning efter corona-virussens hærgen.

COVID-19 i fokus hos Poul Due Jensens Fond

Ovenstående donationer er de første i en række som skal dæmme op for skadevirkningerne af corona-epidemien. Læs mere