18. Mar. 2020
Hovedejeren af Grundfos koncernen øger sine uddelinger til samfundsnyttige formål. I 2019 uddelte fonden 117 millioner DKK. I anledning af Grundfos 75 års jubilæum i år øges rammen yderligere med 75 millioner DKK, så den nærmer sig de 200 millioner. Fokusområderne er stadig forskning og læring inden for naturvidenskab, vandprojekter i udviklingslande og social inklusion af særligt udsatte. Men indsatsen mod coronavirus og dens konsekvenser vil ændre fokus.

Poul Due Jensens Fond noterer sig med stor tilfredshed, at Grundfos koncernens netop præsenterede årsresultat sætter historisk rekord med solid salgsvækst og øget indtjening. Det betyder også øget udbytte til Fonden, hvis primære formål er at støtte og udvikle Grundfos. Samfundsengagement betyder meget, og derfor uddeler Fonden penge til almennyttige projekter inden for forskning og læring, vand og udvikling samt social inklusion. I løbet af 2019 blev der således uddelt DKK 117 millioner.

"I 2020 fylder Grundfos 75 år. Det er en god anledning til at hæve uddelingsrammen markant i 2020, så den samlet set udgør DKK 200 millioner. Midlerne vil finde anvendelse inden for vores eksisterende uddelingsområder med vægten lagt på missionsdrevet forskning og læring med fokus på bæredygtige løsninger, til humanitær hjælp, hvor der desværre fortsat er ekstremt brug for adgang til rent og sikkert drikkevand for millioner af mennesker, og endelig til social inklusion af særligt udsatte gennem virksomhedssamarbejder. Der er nok at gøre, og vi vil med vores offensive uddelinger bidrage til nye og epokegørende løsninger."
Fondsdirektør Kim Nøhr Skibsted

I 2019 åbnede Fonden blandt andet komplette soldrevne vandsystemer i Nyarugusu-flygtningelejren samt i flere omkringliggende landsbyer i det nordvestlige Tanzania, der samlet set forsyner mindst 200.000 mennesker med rent drikkevand. Dette skete i partnerskab med den amerikanske NGO, Water Mission. Desuden har Fonden lignende projekter bl.a. sammen med UNICEF, PlanBørnefonden og Oxfam.

Corona vil ændre fokus fremover

”Vi kan gøre utroligt meget med vores kompetencer, teknologier og donationer for mange mennesker, der ofte overses. Vand er kilden til liv og er forudsætningen for at skabe en bedre tilværelse for millioner af mennesker. Vand, sanitet og hygiejne hænger også sammen med den massive indsats, der er brug for i kampen mod coronavirus, og vi følger nøje behovet for at yde humanitær hjælp. Vi vil også støtte ændrede prioriteringer inden for forskningsindsatsen, der kan være med til at dæmme op for coronavirus’ forfærdelige konsekvenser nu og her og i fremtiden. Vi holder fast i vores eksisterende partnerskaber og aftaler, men vi kommer alle til at forholde os til en helt ny virkelighed og et skærpet fokus i Danmark og i resten af verden”, forklarer fondsdirektøren.

Åbning af borehul 2, Nyarugusu Flygtningelejr, Tanzania (Kim Nøhr Skibsted er nr. 2 fra højre). Foto: Poul Due Jensens Fond

Fondsbestyrelsen har genvalgt Jens Maaløe som bestyrelsesformand og Poul Due Jensen som næstformand. Fondens bestyrelse består desuden af: Estrid Due Hesselholt, Ingermarie Due Nielsen, Annette Due Jensen, Jens Moberg, Elsebeth Gerner Nielsen, Flemming Konradsen, Torben Ømark, Jens Erik Lysdahl, Rudy Martini og Melinda Briski (nyvalgt). De fire sidstnævnte er medarbejdervalgte.