11. Mar. 2021
11. marts 2021 var det nøjagtig ét år siden verdenssundhedsorganisationen WHO erklærede COVID-19 en global pandemi. I det forgangne år har Poul Due Jensens Fond i tæt samarbejde med sine partnere sikret adgang til håndvaskefaciliteter for over 1 million mennesker og formidling af information om god hygiejne for at undgå smitte til hele 2 millioner mennesker.

Da COVID-19 ramte verdens udviklingslande, reagerede Fonden prompte ved at flytte allerede udbetalte projektmidler til forebyggelse af smitte ved hjælp af vand, sanitet og hygiejnetiltag (kaldet WASH). Fondens samarbejdspartnere har i årets løb ydet en ekstraordinær indsats med at installere håndvaskestationer og træning i bedre hygiejne i de flygtningelejre og landsbyer, hvor vi har projekter. Der er desuden ydet træning og købt personlige værnemidler til sundhedspersonale i områderne.

"I 2020 måtte vi se til, mens mange udviklingslande lukkede ned, og vores samarbejdspartnere helt eller delvis blev afskåret fra at operere i felten. Heldigvis har vi med fælles hjælp kunnet beskytte verdens fattigste mod COVID-19. "
Nils Thorup, programchef for Vand

Samtidig donerede vi en række større beløb til katastrofehjælp, der også er gået til andre end Fondens faste samarbejdspartnere, nemlig Læger uden Grænser (MSF), Internationalt Røde Kors (ICRC), Norsk Flygtningehjælp (NRC), Human Needs Project og World Vision.

6-årig pige vasker hænder i Jordan.

6-årig pige vasker hænder i Jordan. Foto: Unicef

UNICEF | DR Congo, Libanon, Yemen, Sahel (Niger), Afghanistan, Jordan, Vanuatu mfl.

For både eksisterende og nye humanitære kriser i 2020 har COVID-19 betydet en ekstra trussel for børn og familier, der allerede har et akut behov for hjælp. Fondens støtte til UNICEFs nødhjælpsreserve, E365, samt et ekstraordinært tilskud til smitteforebyggelse med rent vand og hygiejne, har betydet livsvigtig hjælp til nogle af verdens mest udsatte børn og deres familier.

"Da DR Congos 11. ebolaudbrud bredte sig i Equateur-provinsen i juni 2020, samtidig med at truslen fra både mæslinger og COVID-19 voksede, rykkede UNICEFs katastrofeberedskab hurtigt ud med nødhjælp for at beskytte befolkningen fra smitte ved hjælp af vand, hygiejne og sanitetsaktiviteter - det vi kalder WASH. "
Karen Hækkerup, Generalsekretær, UNICEF Danmark

Practical Action | Kenya

Fonden og Practical Action har i over et år samarbejdet om at nå ud med rent drikkevand til 72.000 af Kenyas mest marginaliserede mennesker i Turkana-regionen. Turkanas befolkning er kendetegnet ved ekstrem fattigdom og et liv med stor social usikkerhed i de ofte tørkeramte områder.

Coronavirus kan være ekstremt ødelæggende hvis den slipper løs i disse sårbare lokalsamfund. Practical Action og Fonden igangsatte derfor et forebyggende initiativ målrettet disse lokalsamfund med:

  • Broadcast af coronavirus- og hygiejnemeddelelser via lokalradio, fjernsyn, SMS og opslagstavler, forstærket gennem frivilligt sundhedspersonale, lokale mydigheder og områdechefer for at nå helt ud.
  • Distribution af vandbeholdere, sæbe, håndvaskestationer og hygiejnekits

Oxfam | Nepal

Sammen med Oxfam har vi nået over 140.000 mennesker gennem vores COVID-19 respons i Sarlahi, Rautahat og Kanchanpur distrikterne, hvor vi har understøttet sundhedsarbejdere og andet personale samt lokale indbyggere ved 60 karantænecentre, 10 isolationscentre, 4 grænseposter og 35 sundhedsklinikker.

  • Vi har installeret kontaktløse håndvaskestationer med rent vand og sikre, ventilerede midlertidige toiletter og badefaciliteter på 173 sites.
  • Mere end 8581 hygiejnekits og 3415 dignity kits er blevet uddelt.
  • Vi har bekæmpet misinformation om virus med et gratis servicenummer, mobile informationsbiler
    med højttalere og etableret sundhedsinformationsservice på karantænecentre som har hjulpet sundhedspersonale og grænsevagter med at informere folk om god håndhygiejne.
  • Vi har uddelt nødrationer til 3.800 familier som har mistet deres indkomstgrundlag under nedlukningen.
  • Vi har hjulpet udsatte kvinder og piger med rådgivning, beskyttelse  og juridisk hjælp, da vi oplevede en stigende tendens til kønsbaseret diskrimination og vold både på karantænecentre og i lokalsamfundene.

COVID-19 response in Nepal from Grundfos Foundation | PDJF on Vimeo.

PlanBørnefonden | Etiopien

PlanBørnefonden og Poul Due Jensens Fond blev ved COVID-19-pandemiens start hurtigt enige om at omprioritere to millioner fra programmet i Togo til at begrænse smitte i etiopiske flygtningelejre ved at sikre adgang til rent vand og sanitetsprodukter samt oplysning om god hygiejne.

I lejrene er adgang til vand og sanitet i forvejen en udfordring, ligesom det praktisk talt er umuligt at holde afstand grundet den høje befolkningstæthed. Så da COVID-19 pludselig stillede endnu større krav til netop de ting, var der en reel risiko for, at panik og kaos kunne brede sig blandt de mange udsatte indbyggere.

Med den hurtige indsats var vi med til at skabe ro og tryghed i lejrene, hvor vi har hjulpet næsten 400.000 mennesker.

Sundhedskampagne i flygtningelejr i Etiopien

Sundhedskampagne i flygtningelejr i Etiopien. Foto: PlanBørnefonden

Water Mission | Tanzania, Kenya, Mexico, Indonesien, Uganda mfl.

Etablering af håndvaskefaciliteter er ekstremt vigtigt for at hjælpe folk beskytte sig selv mod COVID-19. I begyndelsen af april modtog Water Mission 10,2 millioner kroner til at iværksætte et særligt håndhygiejne-program der etablerede håndvaskefaciliteter ved alle tappesteder, fordi de udgør en væsentlig risiko som virus-hotspot. Siden har Water Mission udviklet en serie af informations- og træningsmaterialer på flere sprog, som er frit tilgængelige.

"Alene via Water Mission har vi nået mere end 1 million mennesker med COVID-19-forebyggende sundheds- og hygiejneinformations og opstillet midlertidige håndvaskefaciliteter til næsten 700.000 mennesker"
Nils Thorup, programchef Vand

WaterAid | Mozambique

Ubrugte projektmidler blev flyttet til bekæmpelse af COVID-19 med innovative kampagner og adgang til håndvaskefaciliteter. WaterAids fokus er især på områder med høj trafik, så som markeder og sundhedsfaciliteter, hvor de har sat rent vand og sæbe ind i frontlinjen mod COVID-19.

WaterAid Mozambique: Mobile billboard with hand washing instructions.

WaterAids mobile COVID-19 informationscenter. Foto: WaterAid Mozambique.

Rent drikkevand

Sammen med vores dygtige partnere skaffer vi adgang til rent drikkevand for verdens fattigste.