15. Jun. 2020
Fonden støtter NGO’en World Visions arbejde for at standse spredning af COVID-19 i Ghana og Niger gennem sanitets- og hygiejne træning of opførelse af infrastruktur (soldrevne vandsystemer og håndvaskestationer) med 2,4 millioner.

World Visions globale COVID-19 nødhjælpsindsats er rettet mod 72 millioner udsatte mennesker, især børn, i konfliktramte områder, slumområder og flygtningelejre.

Vand- og hygiejneindsats for 14.000 mennesker

Adgang til rent vand er en forudsætninge for hygiejne, og god håndhygiejne er vigtigt for at stoppe smittespredning.

  • I Ghana sikrer midlerne bæredygtig adgang til rent drikkevand, og håndvaskefaciliteter i for at fremme bedre hygiejne, samt uddannelse af lokale Water and Sanitation Management Teams som skal sikre drift og vedligehold af infrastrukturen i distriktet Sekyere East.
    • I Akuakrom vil projektet hjælpe 1.912 voksne og 431 skolebørn i 2 skoler.
    • I Nkwankwanua rækker projektet ud til 3,384 voksne og 529 skolebørn.
  • I Niger, dækker midlerne opførelse af håndvaskestationer med sæbe og og adgang til vand for sundhedsklinikker. Distribution af dunke (jerry cans) og sæbe skal bidrage til bedre hygiejne i husholdningerne.
    • Projektet skal sikre adgang til vand og bedre hygiejne for over 8.000 indbyggere i landsbyerne Torodi og Makalondi.

Om World Vision

World Vision er en global NGO med over 37.000 ansatte i knap 100 lande. Organisationen arbejder i 26 lande i Afrika.