22. Apr. 2020
Knap 9,2 millioner kroner er på vej til en række projekter som skal bidrage til bekæmpelse af COVID-19 og dens følgevirkninger. Donationerne bringer fondens bidrag til kampen mod coronavirus op til knap 39 millioner kroner.

NØDHJÆLP: Knap 9,2 millioner kroner er på vej til en række danske og internationale organisationer, der hver især bekæmper COVID-19 og dens følgevirkninger.

500.000 DKK til Den Sociale Retshjælp

En række sociale organisationer er kommet i finansiel klemme under nedlukningen. En af dem er Den Sociale Retshjælps Fond, som har svært ved at opretholde deres vigtige arbejde med juridisk og økonomisk rådgivning til socialt udsatte. Behovet stiger, men organisationen har på nuværende tidspunkt kun ringe muligheder for, at medarbejdere og frivillige kan arbejde hjemmefra og eksempelvis tilgå retshjælpens IT-systemer.

  • Projektet skal ændre organisationen til at arbejde mere digitalt og derved også kunne tilgå IT-systemerne med de mange personlige dokumenter fra brugerne hjemmefra. Dertil kommer etablering af den socialøkonomiske
    virksomhed, Gældskompagniet, for at imødekomme de kommende års behov for gældsrådgivning.

68.500 DKK (10.000 USD) til Pharmaceutical Society of Uganda

Som i mange andre afrikanske lande lever store dele af befolkningen i Uganda uden adgang til ordentlig vandforsyning, sanitet og et solidt kendskab til hygiejne. Der er med andre ord brug for en indsats i forbindelse med COVID-19. Grundfos Sub-Sahara har opnået støtte fra Poul Due Jensen Community Engagement Grant til at række ud til lokalsamfundet sammen med lokale partnere i Uganda.

  • Pharmaceutical Society of Uganda (PSU) skal fremme adgangen til billig sæbe og håndsprit til en pris, der gør det muligt for den fattigste del af befolkningen at købe produkterne. Således skal projektet fremme adgangen til økonomisk overkommelige sanitetsprodukter på længere sigt.

Projektet støttes desuden af Palle Moeller Foundation og Capricorn Trust.

227.861 DKK til Region Midtjyllands Præhospital

Præhospitalet ved Region Midtjylland er ved direkte kommunikation med italienske kolleger – altså ikke publicerede resultater – blevet advaret mod at overse den patientgruppe, som er ’tæt ved at vælte’. Overgangen fra sløj til iltkrævende er meget pludselig og ikke umiddelbart forudsigelig ud fra normale ’vitale parametre’ som blodtryk, respirations-frekvens, iltmætning osv. Omvendt vil det også overbelaste hospitalerne at indlægge for mange.

  • Når ambulancer kaldes ud til en patient med COVID-19 symptomer, er den vigtigste afgørelse derfor: skal patienten indlægges? Målet med projektet er at få undersøgt, om en almindeligt anvendt funktionstest kan bruges som støtteinformation, når beslutningen om indlæggelse skal træffes ude ved patienten.

2,9 millioner til Copenhagen Trial Unit, Rigshospitalet: Living Systematic Review

Der foretages aktuelt hundredvis af randomiserede kliniske forsøg, som tester mulige behandlinger af COVID-19. Det er dog meget sjældent, at ét enkelt forsøg endeligt kan afklare om en behandling er effektiv – der er ofte brug for at samle evidensen fra samtlige forsøg i en meta-analyse. Der er på nationalt og internationalt plan at akut behov for, på højeste faglige niveau, løbende at overvåge og samle den tilgængelige evidens og dermed afgøre, hvad vi ved, og hvor sikre vi er på det, vi ved.

  • Målet med projektet er at skabe en levende meta-analyse (’living meta-analysis’), dvs. en meta-analyse, som kontinuerligt overvåger den tilgængelige viden og opdateres i takt med, at nye forsøgsresultater bliver tilgængelige. Således kan der skabes en international basis for evidensbaserede retningslinjer for behandling af COVID-19.

1,2 millioner til AAU: Beslutningsstøtte (datamodellering i UPPAAL)

Der er under COVID-19-krisen ikke tid til at foretage den normale validering af de modeller, som myndighederne bruger som beslutningsstøtte. Statens Serum Institut ser derfor gerne flere parallelle modeller udviklet, som gensidigt kan belyse hinanden. Novo Nordisk Fonden har allerede bevilget midler til et projekt, hvor forskere fra AAU og DTU skal udvikle et værktøj til beslutningsstøtte for Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, når samfundet skal forsøges genåbnet.

  • Formålet med dette projekt er markant at forbedre modellerne udviklet i Novo Nordisk Fonden projektet, især mht. pludselige ændringer (skoleåbninger o.l.) samt modellernes usikkerheder. De to projekter vil blive tæt integreret, også i samarbejdet med myndighederne.

2 millioner (265.000 EUR) til Læger uden Grænsers arbejde i Libanon

Libanon er det land i verden, der har det højeste antal flygtninge per indbygger. Libanon er et meget fattigt land, hvorfor behovet for formidling, lægehjælp, værnemidler m.v. er stort i forbindelse med Covid-19 pandemien.

  • Læger uden Grænser (MSF) arbejder i to store flygtningelejre (Shatila og Burj Al Bragjneh) plus på 14 andre lokationer. MSF arbejder for begrænsning i spredning af COVID-19 virus i Libanon som et supplement til det arbejde, de allerede udfører her. MSF skal endvidere drive hospitalet Bar Elias, som et behandlingssted for COVID-19-patienter. Mere info om aktiviteterne i Libanon.

Læger Uden Grænser underviser i brug af værnemidler i Libanon, april 2020. Foto: Læger uden Grænser

2,3 millioner (310.000 EUR) til Practical Actions arbejde i Kenya

Practical Action og Poul Due Jensens Fond udvider et igangværende fælles vandprojekt med målrettede WASH og COVID-19-forebyggende tiltag. Practical Action er i øjeblikket i gang med implementering af vandforsyninger i Turkana-distriktet i Kenya, som skal skaffe vand til 48.000 mennesker. Projektet er halvvejs og har etableret vand på 4 ud af 8 lokationer. Området er p.t. ikke meldt ramt af coronavirus.

COVID-19 i fokus hos Poul Due Jensens Fond

Ovenstående donationer er de tredje i en række som skal dæmme op for skadevirkningerne af corona-epidemien. Læs mere