22. Nov. 2023
I dag har C40-netværket offentliggjort sit nye Water Safe Cities Accelerator-program, et nyt initiativ hvor storbyer verden over samarbejder om at overvinde de stigende udfordringer med oversvømmelser og tørke, samt styrke byernes klimasikring og bæredygtighed frem mod 2030.

I dag har 16 byer i C40-netværket forpligtet sig til at arbejde målrettet med at styrke byernes modstandsdygtighed over for oversvømmelser og tørke frem mod 2030. Hver by vil desuden øge adgangen til vand og forbedre klimasikring og spildevandsbehandling.

De underskrivende byer inkluderer Buenos Aires, København, Freetown, Lissabon, Los Angeles, Milano, New Orleans, New York City, Oslo, Phoenix, Quezon City, Quito, Rio de Janeiro, Rotterdam, Tokyo og Tshwane.

Hver by forpligter sig til at beskytte deres mest udsatte befolkningsgrupper mod truslen fra oversvømmelser og tørke inden 2027, herunder at:

  • Etablere varslingssystemer i højrisikoområder hvor der bor mange med begrænsede økonomiske muligheder.
  • Udvikle robuste beredskabsplaner for at sikre borgernes sikkerhed og basale fornødenheder hvis ulykken skulle ramme.
Three skyscrapers in the Rottedam Skyline, along the Muese river banks

Rotterdam har mange årtiers erfaring med at sikre os mod vandmasserne, men har pludselig fået en ny trussel i form af længere tørkeperioder og faldende vandkvalitet. Foto: Adobe Stock

Herudover vil hver by vælge en af tre spor i accelerator-programmet:

  • Universal Clean Water Access: Sikring af adgang til rent vand for alle byens borgere.
  • Flood Protection Measures: Implementere strategier for klimasikring ved oversvømmelser.
  • Net-Zero Water and Wastewater Systems: Arbejde for helt at fjerne drivhusgas-udledninger i vand- og spildevandssektoren.

Skræddersyet support

C40’s team af tekniske eksperter stiller teknisk ekspertise til rådighed for hver af de deltagende byer, som kan hjælpe med at identificere og implementere de mest effektive strategier, som er tilpasset lokale behov og muligheder.

Accelerator-programmet fremmer samarbejde mellem de deltagende byer. Gennem partnerskaber mellem offentlige, private og civilsamfundsorganisationer vil borgmestre og lokale ledere tage vigtige skridt for at beskytte deres indbyggere og sikre mere bæredygtig fremtid for byboere verden over.

"I Rotterdam lever vi side om side med vandet: 85 % af byen ligger under havoverfladen. Vi har mange årtiers erfaring med at sikre os mod vandmasserne, men nu har vi pludselig fået en ny trussel i form af længere tørkeperioder og faldende vandkvalitet. Vandet er ligeglad med grænser, så det er afgørende at alle byer gør en indsats, og i Rotterdam vil vi arbejde med tilpasningsstrategier for vore ydre diger og desuden implementere 50 klimatilpasningsprojekter på eksisterende offentlige pladser og udvikle 15 klimasikrede torve. Sammen med de andre C40-byer står vi stærkere i kampen mod klimaforandringerne."
Ahmed Aboutaleb, Borgmester i Rotterdam

Vandrelaterede klimatrusler står for 90 % af verdens katastrofer. C40-byer i det Globale Syd er ti gange mere udsatte for oversvømmelser og tørke end i det Globale Nord. Denne ulighed understreger vigtigheden af at sætte ind målrettet hurtigst muligt.

Boy wading through flooded street.

Dreng vader gennem oversvømmet gade. Foto: C40

Water Safe Cities Accelerator-programmet er finansieret af Grundfos Fonden og hviler desuden på insights fra Grundfos-koncernens mange eksperter. Det er det nyeste af C40’s  serie af High-Impact Accelerators.

Om C40 Cities Climate Leadership Group

C40 er et netværk af næsten 100 borgmestre fra verdens førende byer, der arbejder for at levere den presserende indsats, der er nødvendig lige nu for at imødegå klimakrisen og skabe en fremtid, hvor alle kan trives alle steder. Borgmestrene i C40-byerne har forpligtet sig til at anvende en videnskabeligt baseret tilgang med udgangspunkt i mennesker for at hjælpe verden med at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C og opbygge sunde, retfærdige og modstandsdygtige samfund. Gennem en global grøn New Deal arbejder borgmestrene sammen med en bred koalition af repræsentanter fra fagbevægelsen, erhvervslivet, ungdomsbevægelsen og civilsamfundet for at gå længere og hurtigere end nogensinde før