13. Dec. 2023
Det innovative samarbejde skal sikre inklusion af flygtninge i et forbedret sundhedssystem i den nordlige del af Kenya. De to fonde bidrager med teknisk viden og et samlet beløb på 63 millioner kroner.

UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, offentliggjorde mandag et nyt stort partnerskab med Novo Nordisk Fonden og Grundfos Fonden, som tilsammen støtter UNHCR med 63 millioner kroner til forbedring af adgangen til sundhedsydelser, vand og sanitet for flygtninge og lokalbefolkningen i Turkana County, Kenya.

Formålet med det nye partnerskab er at støtte overgangen fra et humanitært drevet sundhedssystem til en mere inkluderende og bæredygtig sundhedssektor, der er integreret i det nationale sundhedssystem. Med støtte fra de to fonde vil UNHCR, i samarbejde med Kenyas regering, forbedre flygtninges adgang til inkluderende og bæredygtige sundhedsydelser, rent vand, sanitet og hygiejne i Kakuma flygtningelejren og Kalobeyei bosættelsen.

“Dette nye og spændende samarbejde bygger på de respektive partneres kompetencer og ekspertise, og vores mål er at skabe langsigtede systemiske forandringer og bæredygtige løsninger i sundhedssektoren. Ved at arbejde sammen kan vi bidrage til, at flygtninge og lokalbefolkningen får adgang til inkluderende og bæredygtige ydelser inden for sundhed og vand,” siger Mads Krogsgaard Thomsen, Administrerende Direktør for Novo Nordisk Fonden.

Hani Aweis, 24-year-old refugee mother from Somalia, has her blood pressure taken at Locher Ang’amor health clinic in Kakuma camp

Hani Aweis, en 24-årig flygtning og mor fra Somalia, får målt sit blodtryk på Locher Ang’amor sundhedsklinik i Kakuma flygtningelejren som led i en screening af ikke-smitsomme sygdomme. ©UNHCR/Samuel Otieno

“Adgang til rent vand og forbedret sanitet og hygiejne er både afgørende for en sund udvikling af ethvert samfund og en hjørnesten for sundhedsydelser af høj kvalitet. Vi er stolte af at indgå i dette partnerskab med Novo Nordisk Fonden og UNHCR og på den måde bidrage til at levere langsigtede og transformative løsninger inden for sundhed og vand, der gavner både flygtninge og lokalbefolkningen i Turkana området,” siger Kim Nøhr Skibsted, fondsdirektør i Grundfos Fonden.

Mellem nu og udgangen af 2025 vil partnerskabet bidrage til at opbygge en større og bedre uddannet sundhedsstab, der er bedre rustet til at håndtere ikke-smitsomme sygdomme (NCD’er) og psykiske lidelser. Sundhedsfaciliteterne vil også blive styrket f.eks. ved at integrere NCD-klinikker i eksisterende sundhedsfaciliteter og ved at give dem adgang til rent vand og sanitet på en bæredygtig måde. Dette vil i sidste ende føre til styrkede sundhedsfaciliteter, der er integreret i det nationale sundhedssystem og dermed bedre sundhed for både flygtninge og lokalbefolkningen i Turkana County.

”Det er overordentligt positivt, at nogle af Danmarks største fonde gennem en ny alliance med Udenrigsministeriet søger nye veje til at skabe løsninger for mennesker tvunget på flugt. Danske virksomheder og fonde har unik teknisk ekspertise indenfor en lang række essentielle områder for mennesker på flugt – sundhed, adgang til vand, kvalitetsuddannelse, klimaløsninger, innovation og entreprenørskab. Det er så vigtigt, at disse kompetencer og det gode danske engagement kommer i spil gennem konkret handling. For UNHCR er den private sektor en stærk og nødvendig partner, hvis vi skal skabe varige løsninger, og vi er derfor meget taknemmelige over, at Novo Nordisk Fonden og Grundfos Fonden bakker op med dette innovative partnerskab”, siger Eva Raabyemagle, chef for partnerskaber i Danmark.

"Novo Nordisk Fonden bidrager med 48,8 millioner kroner og Grundfos Fonden med 13,9 millioner kroner."

Partnerskabet med de to fonde er en del af en ny dansk alliance mellem det danske Udenrigsministerium, Novo Nordisk Fonden, Grundfos Fonden og Lego Fonden. Som et første skridt støtter alliancen Kenyas bestræbelser på at levere integrerede ydelser  til flygtninge og lokalbefolkningen indenfor sundheds-, vand- og uddannelsessektoren i Turkana County. Som en del af alliancens initiativ vil det danske Udenrigsministerium også støtte UNHCR’s sundheds- og uddannelsesprogram i Turkana.

"Adgang til rent vand og forbedret sanitet og hygiejne er både afgørende for en sund udvikling af ethvert samfund og en hjørnesten for sundhedsydelser af høj kvalitet."
Kim Nøhr Skibsted, fondsdirektør, Grundfos Fonden

Partnerskabet bliver præsenteret i forbindelse med Global Refugee Forum (GRF) – verdens største flygtningekonference – der finder sted i Geneve fra den 13. – 15. december og afholdes hvert 4. år. Her samler UNHCR regeringer, civilsamfundsorganisationer, private virksomheder og fonde, internationale organisationer og mange andre aktører fra hele verden. Formålet er at skabe momentum for handling, der kan lette presset på værtslandene, fremme flygtninges muligheder for at blive selvhjulpne, støtte forhold i oprindelseslande, så flere flygtninge frivilligt kan vende hjem på sikker og værdig måde samt øge adgangen til løsninger i 3. lande f.eks. gennem kvoteflygtningeprogrammet.

Om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden blev etableret i 1924 som en dansk erhvervsdrivende fond, der støtter videnskabelige, humanitære og sociale formål. Fondens vision er at fremme menneskers sundhed samt samfundets og planetens bæredygtighed. Fonden arbejder for at styrke forskning og innovation inden for forebyggelse og behandling af kardiometaboliske sygdomme samt infektionssygdomme. Derudover søger den at bidrage til udvikling af viden og løsninger, der understøtter den grønne omstilling af samfundet.
Læs mere om Novo Nordisk Fonden

Om UNHCR

UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, har et unikt mandat fra FN’s generalforsamling til at lede det internationale arbejde med at beskytte og hjælpe mennesker, der er tvunget på flugt fra deres hjem på grund af krig, konflikt og forfølgelse. UNHCR mobiliserer livreddende nødhjælp som husly, mad og vand, hjælper med at beskytte flygtninges menneskerettigheder og udvikler varige løsninger, der sikrer, at flygtninge har et trygt sted at bo. UNHCR arbejder i over 130 lande, hvor de bruger deres ekspertise til at beskytte og hjælpe millioner af mennesker.
Læs mere om UNHCR.