13. Jun. 2022
Et nyt initiativ, der lanceres i dag, vil forbedre flygtninges adgang til rent drikkevand. Som en del af Project Flow initiativet vil soldrevne vandpumper erstatte dieselpumper i seks afrikanske lande, som er særligt ramt af klimaforandringernes konsekvenser. Op imod 800.000 flygtninge og lokale vil få gavn af initiativet, der også vil reducere CO2-udledninger markant.

Project Flow er etableret af UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, med generøs finansiering fra Grundfos Fonden og den danske samt tyske regering.

“At bekæmpe udfordringerne omkring klimaforandringer og mennesker tvunget på flugt er to kerneprioriteter for Danmark. ”Project Flow” er en innovativ måde at øge adgangen til grøn energi og rent vand for flygtninge, internt fordrevne og de samfund, der huser dem. Danmark sætter stor pris på at være en del at dette nye initiativ sammen med Grundfos Fonden. Det er et godt eksempel på, hvordan den offentlige og private sektor kan bidrage med ekspertise og sammen kan fremme den grønne omstilling i et langsigtet perspektiv for de berørte samfund,” siger udviklingsminister Flemming Møller Mortensen.

Child in refugee camp drinking water

Fonden har været engageret i vandprojekter i flygtningelejre, herunder Nyarugusu Refugee Camp i Tanzania, siden 2016. Foto: Sean Sheridan, for Water Mission.

“I Grundfos Fonden tror vi på, at rent drikkevand er en basal menneskeret. Det er en central del af fondens strategi at bidrage til at sikre adgang til rent drikkevand for flygtninge og fordrevne på en miljømæssig, økonomisk og socialt bæredygtig måde, og Project Flow er netop designet til det formål. Vores partnerskab med UNHCR om dette innovative projekt vil transformere den måde, sårbare flygtninge får adgang til rent drikkevand og have en langvarende systemisk effekt,” siger Fondsdirektør Kim Nøhr Skibsted, Grundfos Fonden (Poul Due Jensens Fond).

Ved at udskifte dieselpumper med soldrevne vandpumper vil Project Flow være med til at nedbringe både CO2-udledninger og luftforurening. Over en 10-årig periode vil CO2-udledningen bliver reduceret med omkring 180.000 tons.

"Det er en central del af fondens strategi at bidrage til at sikre adgang til rent drikkevand for flygtninge og fordrevne på en miljømæssig, økonomisk og socialt bæredygtig måde, og Project Flow er netop designet til det formål."
Fondsdirektør Kim Nøhr Skibsted

En stor del af verdens flygtninge bor i afsides og svært tilgængelige områder, hvor vandforsyning sker ved hjælp af dieseldrevne vandpumper. På trods af, at disse pumper hverken er økonomisk eller miljømæssigt bæredygtige, kan det være vanskeligt at udskifte dem, da soldrevne vandpumper kræver høje kapitaludgifter.

Siden 2016 har fonden været engageret i soldrevne vandprojekter i flygtningelejre og indsamlet vigtige erfaringer fra de lokalsamfund som huser verdens flygtninge. Fondsdirektør Kim Nøhr Skibsted (2. fra venstre) besøgte Nyarugusu-lejren i 2019. Foto: Poul Due Jensens Fond.

Project Flow er en såkaldt ”revolving fund”, der finansierer kapitaludgifterne samt udgifter i forbindelse med design, installering og løbende vedligeholdelse af soldrevne vandpumper. Når først disse pumper er sat op, vil der være betydelige årlige besparelser sammenlignet med brug af dieseldrevne pumper.

Aerial photo Nyarugusu

Alle flygtninge i Nyarugusu Refugee Camp har i dag adgang til rent drikkevand som pumpes op med solenergi. Foto: Water Mission

Disse besparelser vil herefter blive geninvesteret i nye bæredygtige energisystemer. På den måde vil finansieringen række længere og sikre, at endnu flere flygtningeområder kan få gavn af grøn og bæredygtig energi.

”Antallet af mennesker på flugt i verden har netop rundet 100 millioner. Størstedelen befinder sig i nogle af de områder i verden, som er mest sårbare overfor klimaforandringerne. Konsekvenserne af klimakrisen vokser drastisk, og det er de mest sårbare, herunder mennesker på flugt, som bærer den tungeste byrde, og de har i stigende grad ingen steder at søge tilflugt. Det kræver stærke partnerskaber og konkrete løsninger, som for eksempel Project Flow, at adressere klimakrisen og hjælpe de mennesker, der befinder sig på frontlinjen af både konflikt og et i stigende grad fjendtligt klima, ofte i meget fjerntliggende egne. Vi er meget taknemmelige for den generøse finansielle støtte fra Grundfos Fonden og den danske samt tyske regering,” udtaler Andrew Harper, UNHCR’s Særlige Klimarådgiver.

I den første fase af Project Flow, som finansieres med 10 millioner dollars, bliver omkring 100-160 fossildrevne vandsystemer, pumper og borehuller udskiftet med soldrevne pumper. Det vil gavne flygtninge og lokale i nogle af de mest klimaudsatte lande i Afrika, herunder lande som Etiopien, Mauretanien, Rwanda, Sudan, Sydsudan og Zambia. Som et pilotprojekt vil et lille antal skoler og sundhedsklinikker også få adgang til solenergi.

Project Flow er en del af UNHCR’s Strategic Framework for Climate Action, som adresserer den hastigt voksende klimakrise og er et centralt initiativ under UNHCR’s Operational Strategy for Climate Resilience and Environmental Sustainability 2022-2025.