03. Jan. 2022
I slutningen af 2021 donerede Poul Due Jensens Fond 500.000 kr. til PlanBørnefondens nødhjælpsindsats i Etiopien og 40.000 EUR til den filippinske NGO Water and Life efter supertyfonen Rai.

Lige op til jul modtog Fonden en anmodning om akut hjælp efter en voldsom tyfon i Visayas regionen, hvor vi tidligere har støttet NGO’en Water and Life via et community grant. Meget er ødelagt, og der er brug for støtte til genopbygning og genetablering af rent drikkevand. Fonden bevilgede derfor straks 300.000 kr (40.000 EUR) til Water and Life Philippines.

Hjælp til kvinder og børn i Tigray

Op mod 7,9 millioner mennesker har brug for nødhjælp i Etiopiens nordlige regioner. Siden november 2020 har konflikten i Tigray bredt sig til naboregionerne Amhara og Afar, hvor en stor del af de internt fordrevne opholder sig. Hovedparten er kvinder og børn.

Donationen på 500.000 kr. fra Poul Due Jensens Fond bidrager til at sikre adgang til rent vand og hygiejne til de mange internt fordrevne samt borgere i Amhara og Afar og samtidig forbygge vold og overgreb mod piger og kvinder.

Hovedparten af de internt fordrevne i Tigray er kvinder og børn.

Hovedparten af de internt fordrevne i Tigray er kvinder og børn. Foto: PlanBørnefonden (Plan International)

Vand og bæredygtig udvikling

Som en del af Fondens vandprogram giver vi vores partnere mulighed for at række ud med nødhjælp.