28. May. 2024
To ud af tre flygtninge befinder sig i langvarige humanitære kriser, der strækker sig over flere år, og i mange tilfælde endda årtier. Imens er flygtningelejrene traditionelt udformet og drevet som midlertidige løsninger på akut opståede kriser. Et nyt samarbejde mellem Udenrigsministeriet, LEGO Fonden, Novo Nordisk Fonden og Grundfos Fonden støtter Kenyas ambitioner om at gøre op med en tilgang bygget på midlertidighed til gavn for både flygtninge og lokalsamfund.

Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen og repræsentanter fra de tre store danske fonde har i dag lanceret et samarbejde om fremtidens flygtningeindsats i fællesskab med de kenyanske myndigheder. Samarbejdet blev lanceret i forbindelse med, at ministeren og fondene besøgte Kakuma-flygtningelejren i det nordvestlige Kenya.

Group photo

Alliancen for Inclusive Refugee Response besøgte Kalobeyei Integrated Settlement den 27. Maj 2024. © UNHCR/Charity Nzomo

Samarbejdet mellem de tre fonde og Udenrigsministeriet skal støtte op om Kenyas indsats for at skabe en ny og mere tidssvarende flygtningeindsats. Initiativet løber over tre år og beløber sig til en halv milliard kroner, som blandt andet går til styrkelse af lokale kenyanske myndigheder og til indsatser for bedre sundhed og uddannelse til flygtninge og lokalbefolkning.

”Humanitære indsatser og hjælpeorganisationer laver et uvurderligt vigtigt arbejde mange steder i verden. Men på sigt er den humanitære tilgang til de langvarige fordrivelseskriser ikke løsningen. Det gavner hverken flygtninge eller lokalsamfund, at hjælpeorganisationer opbygger et parallelsamfund for flygtningene. De steder, hvor det kan lade sig gøre, skal vi i stedet styrke værtslandene, så fx skoler og sundhedstilbud bliver så gode og robuste, at de kan rumme både flygtninge og lokale. Og det tror vi, det kan i Kenya,” siger Dan Jørgensen.

Dan Jørgensen

Dan Jørgensen på talerstolen i Kalobeyei Integrated Settlement den 27. Maj 2024. © UNHCR/Charity Nzomo

Kenya har i 2021 vedtaget en lov, som øger muligheden for integration af flygtninge i det kenyanske samfund. Og nu er den kenyanske regering på vej med en ny plan, kaldet Shirika-planen, hvor filosofien er, at flygtningelejre skal ses som lokale byer, hvor skoler og sundhedsklinikker på sigt drives af den lokale kommune i stedet for FN eller NGO’er.

”Vores nye flygtningelov fra 2021 skaber rammerne for, at flygtninge i Kenya ikke bare kan overleve, men også trives. Den hjælper flygtningene til bedre at kunne klare sig selv og opbygger kapacitet hos de lokale myndigheder til at yde bedre velfærdsydelser til både flygtninge og lokale. Vi sætter pris på, at vore danske partnere støtter op om vores arbejde for en ny og bedre flygtningeindsats, som også kan inspirere andre,” siger Jeremiah Lomurukai Napotikan, der er guvernør i Turkana Kommune.

Visitors in camp

Alliancen for Inclusive Refugee Response besøgte Kalobeyei Integrated Settlement den 27. Maj 2024. © UNHCR/Charity Nzomo

”Vi præsenterer i dag en unik model, hvor tre danske fonde i partnerskab med Udenrigsministeriet går sammen med den kenyanske regering om at sikre langvarige, bæredygtige løsninger for nogle af verdens allermest udsatte mennesker. Hver især bringer vi unikke styrker og ekspertiser med ind i samarbejdet, og netop den mangefacetterede tilgang er nødvendig, når udfordringerne er så komplekse som her. I fællesskab kan vi gøre en markant forskel, og derfor er vi fra fondenes side stolte af at bakke op om denne langsigtede indsats,” siger direktør for LEGO Fonden Sidsel Marie Kristensen, der deltog i besøget i Kakuma sammen med Senior Vice President i Novo Nordisk Fonden Flemming Konradsen, og direktør for Grundfos Fonden Kim Nøhr Skibsted.

Danmark, Kenya og tre filantropiske fonde bygger fremtidens flygtningeindsats from Grundfos Foundation | PDJF on Vimeo (videoen er oprindelig udgivet på Udenrigsministeriets LinkedIn side).

Ved at forene ressourcer og ekspertise på tværs af staten og de private fonde vil samarbejdet støtte op om Kenyas indsats for at skabe mere langtidsholdbare løsninger for flygtninge i Kakuma-flygtningelejren. Samarbejdspartnerne bringer hver især unikke kompetencer til bordet. LEGO Fondens store erfaring med uddannelse, Novo Nordisk Fondens ekspertise inden for sundhed og Grundfos Fondens erfaring med vandprogrammer skal bringes i spil for at styrke lokale skoler, sundhed og vandforsyning.

" Hver især bringer vi unikke styrker og ekspertiser med ind i samarbejdet, og netop den mangefacetterede tilgang er nødvendig, når udfordringerne er så komplekse som her. I fællesskab kan vi gøre en markant forskel, og derfor er vi fra fondenes side stolte af at bakke op om denne langsigtede indsats."
Sidsel Marie Kristensen, direktør for LEGO Fonden

Fakta: 285.000 flygtninge bor side om side med Kenyas fattigste

Kenya er det femtestørste flygtninge-værtsland i Afrika med over 770.000 registrerede flygtninge og asylansøgere – et tal, der ifølge UNHCR forventes at stige til 800.000 i 2025. Langt de fleste bor i flygtningelejrene Kakuma i Kenyas nordvestlige Turkana Kommune og i Dadaab tæt på grænsen til Somalia.

Kakuma-flygtningelejren, der blev etableret i 1992, er hjemsted for mere end 285.000 flygtninge og asylansøgere fra over 20 lande – hovedsageligt fra Sydsudan, Somalia, DR Congo, Burundi, Uganda og Rwanda. Tilstrømningen er drevet af konflikt og forfølgelse samt konsekvenserne af klimaændringer.

Da lejren blev etableret, var det meningen, at den skulle være midlertidig. Dengang talte lejren kun et par tusinde indbyggere. I dag står lejren stadig, og den er blevet et helt samfund i sig selv med markeder, skoler og sundhedsklinikker.

"Kakuma er et typisk eksempel på udviklingen i mange flygtningelejre. De bliver permanente. Flygtningene kan ikke vende hjem og de kan ikke genbosættes. Det skaber enorme udfordringer, fordi flygtningelejre i udgangspunktet er indrettet til at være midlertidige. Alt fra sundhed og uddannelse til rent drikkevand og infrastruktur er etableret uden en langsigtet plan for øje, og drevet af FN og internationale organisationer i stedet for lokale myndigheder."

Flygtningelejren ligger i et område af Kenya, hvor der i forvejen er udbredt fattigdom. Turkana er det fattigste af Kenyas 47 kommuner, hvor næsten 88 pct. lever under fattigdomsgrænsen. Det enorme område er præget af manglende adgang til vand og af fødevareusikkerhed forværret af skiftende tørke og oversvømmelser.

Alliancen mellem Udenrigsministeriet de danske filantropiske fonde

Samarbejdet mellem staten og de tre filantropiske fonde vil fokusere på at skabe mere langtidsholdbare løsninger for flygtninge i Turkana ved i højere grad at integrere dem i værtssamfundet. Initiativet løber i en treårig periode og beløber sig til 500 mio. kr. med 50 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden, 200 mio. kr. fra LEGO fonden, 50 mio. kr. fra Grundfos Fonden og 200 mio. kr. fra Udenrigsministeriet.

Udenrigsministeriet

LEGO Fonden

Novo Nordisk Fonden

Grundfos Fonden

De tre filantropiske fonde byder ind med ekspertise og finansiering på vitale sektorer: Sundhed, uddannelse og vand og har ambition om at understøtte services i og uden for lejrene. For bedst muligt at understøtte de kenyanske myndigheders rolle vil alliancens aktiviteter således tage udgangspunkt i ​​de lokale myndigheders udviklingsplaner.

Udenrigsministeriets finansielle bidrag til at understøtte Kenyas nye tilgang på flygtningeområdet – Fremtidens Flygtningeindsats – blev igangsat i 2023 med en bevilling på 50 mio. kr. og yderligere 150 mio. kr. i 2024 til implementering i perioden 2023-26. Læs mere

Programmet består af tre tematiske områder (projekter) med fokus på:

  • Styrkelse af de kenyanske myndigheders rolle på kommunalt og nationalt plan til implementering af inkluderende flygtningeindsatser.
  • Støtte inden for sundhed, vand og uddannelse. Dette omfatter projekter implementeret af UNHCR om sundhed og uddannelse og projekter implementeret af organisationen Amref Health Africa om sundhed og vand. Det er visionen, at leveringen af serviceydelser med tiden skal ske direkte ved de lokale myndigheder.
  • Styrket modstandskraft og entreprenørskab hos flygtninge og værtssamfund. Dette projekt gennemføres i samarbejde med Grundfos Fonden og implementeres gennem to NGO-projekter ledet af henholdsvis Dansk Flygtningehjælp sammen med bl.a. Folkekirkens Nødhjælp og et konsortium ledet af PlanBørnefonden.