09. May. 2019
Tre gymnasieelever fra Egaa gymnasium*, Tobias Washeim, Kristian Katholm Nielsen og Sebastian Lykke Dalsgaard, har netop i Unge Forskeres konkurrence vundet en særpris med et projekt om identifikation af mikroplast i vand.

Vinderne af Stockholm Junior Water Prize-særprisen i gymnasiekonkurrencen Unge Forskere skal i de kommende måneder coaches af DTU forskere, før de skal forsvare de rød-hvide farver i en stor international konkurrence om vandteknologi og bæredygtighed.

”Det faglige niveau i Stockholm Junior Water Prize er meget højt, så vi vil gerne hjælpe de danske deltagere ved at klæde dem på med faglig viden. De kommer til at konkurrere hårdt mod deltagere fra 30 andre lande, der kommer med hver deres vandrelaterede projekt, som skal gavne miljøet og have social, teknologisk eller videnskabelig betydning for at kvalificere sig,” siger Hans-Jørgen Albrechtsen.

Essensen i projektet er, at for at kunne handle på problemet, må man kunne måle det. Deres projekt undersøger en innovativ måde til at opkoncentrere og måle mikroplastmateriale i vand. Dermed har de fået adgangsbillet til at deltage i Stockholm Junior Water Prize konkurrencen i august måned, hvor de skal konkurrere mod gymnasieelever fra hele verden.

Ekspertcoaching

Det er nogle af Danmarks førende forskere inden for vandteknologi fra DTU Miljø, der som en del af projektet vil støtte og coache de danske vindere af særprisen fra gymnasiekonkurrencen Unge Forskere. I spidsen for det faglige indhold står Hans-Jørgen Albrechtsen, Berit Godskesen og Poul Løgstrup Bjerg.

"Stockholm Junior Water Prize er en slags ungdommens nobelpris i vand, som Danmark ikke tidligere har deltaget i. Det vil vi gerne lave om på. Vi er et af de lande i verden med den største viden og innovation inden for vandområdet og bør derfor være repræsenteret ved en sådan lejlighed."
Professor Poul Løgstrup Bjerg, DTU Miljø.

Øget viden om om vand og bæredygtighed

Deltagelsen i konkurrencen er del af et nyt projekt mellem DTU Miljø og Naturvidenskabernes Hus. Projektet skal desuden bidrage til at sikre en øget viden hos gymnasieelever om en af de store udfordringer, verden står overfor, nemlig håndteringen af vores vandressourcer. Målet er at øge alle danske unges viden om vandteknologier og bæredygtighed ved at sætte temaet på dagsorden i gymnasiet. Det sker først og fremmest med udarbejdelse af nyt undervisningsmateriale samt kurser for gymnasielærere i at anvende materialet.

Projektet kommer til at strække sig over de kommende 3 år og er støttet med 3.5 millioner af Poul Due Jensens Fond.

* Gruppen bag projektet er egentlig på fem: Rasmus Thoft Nygaard, Jacob Storgaard Sørensen, Tobias Washeim, Kristian Katholm Nielsen, Sebastian Lykke Dalsgaard. Ved Unge Forskere kan man deltage i grupper af tre personer, mens kun to personer kan repræsentere et projekt ved Stockholm Junior Water Prize.

Forskningsstøtte

Poul Due Jensens Fond støtter udvalgte forskningsområder inden for teknik og naturvidenskab.