Ekstraordinære sundhedsvidenskabelige bevillinger
Poul Due Jensens Fond har besluttet at støtte flere forskningsprojekter inden for sundhedsområdet som skal bidrage til bekæmpelse af COVID-19.

Det er normalt teknik og naturvidenskab, Poul Due Jensens Fond har i fokus, men i kølvandet på COVID-19-pandemien har Fonden besluttet at støtte udvalgte projekter (seneste først).

Aarhus Universitetshospital: Lungeultralydsscanning

COVID-19 kan give lungebetændelse med karakteristiske forandringer i lungevævet. Forandringerne kan konstateres med almindelig røntgen af lungerne, med ultralyd og med CT-scanning af lungerne, som er en mere avanceret og ressourcekrævende teknik. Af disse tre er ultralyd klart den hurtigste og billigste, og i mange udviklingslande måske den eneste tilgængelige. Med dette projekt vil Forskere fra Aarhus Universitetshospital undersøge, om ultralydsteknikken kan give mindst lige så god diagnose som almindelig  røntgen af lungerne og dermed forudsige, om patienten har COVID-19 og eventuelt vil få brug for intensiv behandling.

Præhospital Region Midtjylland: Belastningstest

Det er let at overse den patientgruppe, som er ’tæt ved at vælte’. Overgangen fra sløj til iltkrævende er meget pludselig og ikke umiddelbart forudsigelig ud fra normale ’vitale parametre’ som blodtryk, respirations-frekvens, iltmætning osv.

"Erfaringer fra Italien tyder på, at der er en gruppe af patienter mistænkt for COVID-19 med åndenød, der fremtræder stabile, når man måler på deres vejrtrækning og kredsløb, men som alligevel senere udvikler et sværere sygdomsforløb. Det er vigtigt, at disse patienter identificeres og hospitalsindlægges."
Allan Bach, ledende overlæge, Præhospitalets 'afdeling for akutlægebiler og ambulancer'.

Inspireret af italienske kolleger har Præhospitalet indført en belastningstest, som let og hurtigt kan udføres hos patienter, som tilsyneladende er stabile og hvor man kan være i tvivl om, hvorvidt de har brug for at blive indlagt. Læs mere

CPH Trial Unit, Rigshospitalet: Living Systematic Review

En international forskningsgruppe ledet af Copenhagen Trial Unit på Rigshospitalet skal fremover overvåge og evaluere alle nye forskningsresultater vedrørende coronavirus for at identificere de mest effektive behandlingsmetoder. Læs mere

Aalborg Universitet: Beslutningsstøtte

Forskere fra AAU og DTU udvikler værktøj til beslutningsstøtte for Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, når samfundet skal forsøges genåbnet. Læs mere

Aalborg Universitet: Nødrespirator

Poul Due Jensens Fond finansierer AAU-professor Stephen Rees’ pilotproduktion af 30-40 nødrespiratorer, som kan produceres ud fra eksisterende, ikke-kritiske, industrikomponenter, til en brøkdel af prisen hvad de normalt koster. Læs mere

Produktion af nødrespiratorer. Foto: Stephen E. Rees, AAU

 

Forskningsstøtte

Poul Due Jensens Fond støtter forskning og læring inden for teknik og naturvidenskab.

Bedre naturfagsunder-
visning til hele Danmark

Samarbejdspartner

ASTRA - det nationale naturfagscenter

Cirkulær fosforgenindvinding (rePair)

Samarbejdspartner

Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet

Center for Digitalisering af Elektronik (CoDE)

Samarbejdspartner

Aalborg Universitet

Laserformgivning

Samarbejdspartner

Aalborg Universitet

Beslutningsstøtte til myndighederne

Samarbejdspartner

Aalborg Universitet

Nødrespirator

Samarbejdspartner

Aalborg Universitet

Bæredygtig sørestaurering

Samarbejdspartner

Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Københavns Universitet

Turbulens – DTU Centre of Excellence

Samarbejdspartner

Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens pilekvist

Samarbejdspartner

Aarhus Universitet

AU Centre for Digital Twins

Samarbejdspartner

Aarhus Universitet

Microflora Danica

Samarbejdspartner

Aalborg Universitet

Open Additive Manufacturing

Samarbejdspartner

Danmarks Tekniske Universitet

Ønskes: stærkere magneter

Samarbejdspartner

Danmarks Tekniske Universitet

Digital forskning i verdensklasse i Aalborg

Samarbejdspartner

Aalborg Universitet

Inspirerende naturvidenskab for lærere og elever

Samarbejdspartner

Naturvidenskabernes hus

Laboratoriefaciliteter i verdensklasse

Samarbejdspartner

Aalborg Universitet

Mission: “nul-energi” trådløse transceivere

Samarbejdspartner

Aarhus Universitet