17. Apr. 2020
Poul Due Jensens Fond etablerer en pulje på 20 millioner til at støtte lokale Grundfos-projekter over hele verden.

Fondens nyetablerede Community Engagement Grant skal støtte Grundfos-selskabernes engagement og samarbejde med lokale NGO’er, institutioner, myndigheder om aktiviteter og initiativer til gavn for lokalsamfundet hvor som helst i verden Grundfos opererer.

"Hovedideen med det nye Grant er at bakke op om Grundfos-selskabers sociale engagement. Lige nu er bekæmpelse af COVID-19 dog det største og vigtigste emne på dagsordenen."
Kim Nøhr Skibsted, fondsdirektør

Poul Due Jensens Community Engagement Grant kan udelukkende søges af lokale Grundfos-selskaber på vegne af deres lokale projekter og partnerorganisation(er).

Sydafrika: Grundfos og den lokale NGO Save Our Schools (SOS) samarbejder om at levere drikkevand til Bloekombos ghettoen i Cape Town. Fondens Community Grant bidrager til opførelse af håndvaskestationer for at forbedre hygiejnen ved tappestederne. Foto: SOS

Eksempler på hvad det nye Grant dækker