Vand

Kenya Refugee Alliance

Det er afgørende, at vi sætter turbo under FN’s bæredygtighedsmål for at nå dem i 2030. De globale krisers omfang og konsekvenser bliver tiltagende komplekse, og der er behov for øget samarbejde mellem offentlige og private aktører inden for humanitær bistand, global udvikling og fredsbevarende indsatser. Derfor ser et nyt partnerskab mellem Udenrigsministeriet (DANIDA) og LEGO Foundation, Novo Nordisk Fonden og Grundfos Fonden (Poul Due Jensens Fond), som skal skabe langsigtede og bæredygtige løsninger for flygtninge i Turkana-regionen i det nordlige Kenya.

Fire personer

Aftalen om Kenya Refugee Alliance blev formelt indgået af minister Dan Jørgensen og direktørerne for de tre fonde ved et møde 28. November. Foto: Udenrigsministeriet

"Kenyas regering har i 2021 vedtaget en progressiv lov, som øger ligheden mellem flygtninge kenyanske borgere. I praksis betyder det, at flygtninge får bedre adgang til uddannelse, arbejde og sundhedsydelser. Det ser man ikke mange andre steder, , og der er derfor stort postentiale i at vise verden, hvordan vi kan skabe bæredygtige lokalsamfund, hvor flygtninge inkluderes mere. "
Kim Nøhr Skibsted, direktør, Grundfos Fonden

Den nye Kenya Refugee Alliance  starter ud i Turkana i det nordlige Kenya, hvor flygtninge og værtssamfund får forbedret adgang til services som vand, uddannelse og sundhedsydelser.

Fire indsatser

Fonden støtter i alt fire indsatser:

WASH og Sundhed (partnerskab med Novo Nordisk Fonden)
Indsatsen sikrer at vand og sanitet (WASH) forbedres i sundhedssektoren med øget fokus på håndhygiejne. UNHCR er bevillingsmodtager i denne indsats.

 • Fondens bidrag: 14 millioner kroner

WASH aog Uddannelse (partnerskab med LEGO Foundation)
Indsatsen øger sdgangen til vand og sanitære løsninger (WASH) i skoler og integreres i undervisningsplaner og -metoder. Øget fremmøde for piger er særligt i fokus (også under menstruation), og indsatsen skal sikre at de fysiske rammer støtter op om bedre undervisning. International Rescue Committee (IRC) er bevillingsmodtager i denne indsats.

 • Fondens bidrag: 14 millioner kroner
The Royal Danish Embassy in Kenya hosted a technical kick-off meeting for the Inclusive Refugee Response Partnership.

Den 22. november 2023 deltog mere end 50 partnere fra den kenyanske regering, Turkana County, UNHCR og NGO-partner i et møde for at sikre koordination og mulige synergier. Fondens programchef for Vand, Nils Thorup, deltog også (forrest, 3. fra venstre). Foto: Royal Danish Embassy Denmark

Adgang til vand i lejre, land- og byområder (partnerskab med DANIDA)
Denne indsats skal sikre bæredygtig vandforsyning og forbedre både flygtninge og de lokale værtssamfunds indtægtsmuligheder. PlanBørnefonden og DRC Dansk Flygtningehjælp er bevillingsmodtagere i denne indsats.

 • Fondens bidrag: 30 millioner kroner

Program Management Office (partnerskab med Novo Nordisk FOnden)

Solid lokal ekspertise må ikke undervurderes. Derfor etableres et lokalt kontor som skal koordinere alliancens arbejde og fremdrift, vidensdele og formidle resultater og nye muligheder. Da dette er en ny måde at samtænke arbejdet på, er detaljerne stadig under udarbejdelse.

 • Fondens bidrag: 1 million kroner
the Royal Danish Embassy in Kenya hosted a technical kick-off meeting for the Inclusive Refugee Response Partnership on 22 November 2023. Photo: Royal Danish Embassy Denmark

Den danske ambassade i Kenya var vært for det tekniske kick-off møde  den 22. november 2023. Foto: Royal Danish Embassy Denmark

Læs også

Katastrofe
hjælp

Poul Due Jensens Fonds reserve til naturkatastrofer anvendes normalt af fondens partnere til at etablere midlertidig vandforsyning, og Fonden har derfor ikke samme krav til langsigtet bæredygtighed som til de øvrige vandprojekter. Grundet COVID-19 og krigen i Ukraine har Fonden øget donationer til nødhjælp. 

^Foto: © UNICEF/Bashir. Poul Due Jensens Fond har støttet UNICEFs katastrofefond E365 med 1,1 million årligt fra 2020-2022, som blandt andet har været med til at give over 1 million mennesker adgang til rent drikkevand, bl.a. i forbindelse med oversvømmelserne i Pakistan.

2023

 • 5 millioner DKK | UNICEF katastrofehjælpspulje 2024-2025. Læs mere
 • 4 millioner DKK | Fire organisationer som hjælper ofre for de to jordskælv, som ramte Tyrkiet og Syrien, modtager hver 1 mllion DKK. Læs mere

2022

 • 20 millioner DKK | Flygtninge fra Ukraine: 3 x 5 millioner til hhv. Læger uden Grænser (MSF), DRC Dansk Røde Kors og Danmarks Idrætsforbund (DIF). Dertil 5 millioner til lokale initiativer via Fondens Community Engagement Grant. Læs mere 
 • 5 milllioner DKK | Genopbygning i Ukraine: Bidrag til indkøb af entreprenørmaskiner til genopbygning af fx vandinfrastruktur I krigshærgede byer.
 • 1 million DKK | Vinterhjælp til Pakistan: Bidrag til Oxfam til at hjælpe ofre for årets oversvømmelser gennem vinteren. Læs mere
 • 1 million DKK | Bidrag til Water Missions kortlægning af grundvandsressourcer i Dolo Addo-regionen (Tørke på Afrikas Horn)

2021

 • 1 million DKK | nødhjælp til ofre for jordskælv på West Sulawesi, Indonesien  (i samarbejde med Water Mission) | Læs mere
 • 1 million DKK | til Charity Foundation of Nanyang City’s nødhjælpsarbejde ovenpå voldsomt skybrud og oversvømmelser i Kinas Henan-provins i juli
 • 200.000 DKK | til SOS NPO’ nødhjælpsarbejde efter brand i Bloekombos og Wallacedene townships, Cape Town, Sydafrika
 • 250.000 DKK| bidrag til at sende 92 iltkoncentratorer til Indien | Læs mere
 • 500.000 DKK| til PlanBørnefondens nødhjælpsindsats i Etiopien | Læs mere
 • 300.000 DKK | til den filippinske NGO Water and Life efter supertyfonen Rai | Læs mere

2020

 • 12,25m DKK | 1,5 millioner til Dansk Røde Kors, 5 millioner til UNICEF og 5 millioner til Internationalt Røde Kors er lige nu på vej ud for at bidrage til at afværge coronapandemiens hærgen. Dertil kommer 750.000 til vandrensning på to hospitaler i Hubei-provinsen i Kina. Mere
 • 17,5m DKK | 15,7 millioner til fire vand-relaterede projekter og 1,8 millioner til forskning. Mere
 • 9,2m DKK | Knap 9,2 millioner kroner er på vej til en række projekter som skal bidrage til bekæmpelse af COVID-19 og dens følgevirkninger. Mere
 • 0,9m DKK | Beløbet går til fire lokale Grundfos projekter i Indien og Filippinerne samt til et nationalt studie ledet af Center for Akutforskning på Aarhus Universitetshospital som skal undersøge om fokuseret ultralyd af lungerne (FLUS) kan udnyttes til tidlig diagnosticering af COVID-19 lungeinfektioner.
 • 2,4m DKK | Beløbet støtter NGO’en World Visions arbejde for at standse spredning af COVID-19 i Ghana og Niger gennem sanitets- og hygiejne træning of opførelse af infrastruktur (soldrevne vandsystemer og håndvaskestationer).
 • 660.500 DKK | Beløbet sikrer at Human Needs Project kan levere fire måneders gratis adgang til drikkevand og sanitetsservices for 80.000 beboere i Nairobis største slumområde, Kibera

Flere af projekterne ovenfor er finansieret via Poul Due Jensen Community Engagement Grant som skal øge Grundfos-selskabernes sociale engagement. Mere

Fondens donationer til katastrofehjælp 2014-2019

2019

 • 250.000 DKK: Akut nødhjælp til ofre for orkanen Dorian på Bahamas (i samarbejde med Water Mission)
 • 1 millioner DKK: Akut nødhjælp til ofre i Malawi efter cyklonen Idai (i samarbejde med Water Mission).
 • 1 million DKK: Akut nødhjælp til ofre i Mozambique efter cyklonen Idai (i samarbejde med PlanBørnefonden/Plan International)
 • 3,3 millioner DKK: Bidrag på 1,1 million årligt over 3 år til UNICEF’s katastrofeberedskabsfond, E365. Læs mere på unicef.dk.

2018

 • 2 millioner DKK: vandforsyning til 75.000 ofre for jordskælv og tsunami i landdistrikter omkring Palu, Indonesien  (i samarbejde med Water Mission) | Læs mere

2017

 • 1 million DKK: vandforsyning til 24.000 Rohingya flygtninge i Cox’s Bazar, Bangladesh (i samarbejde med Oxfam)
 • 1 million DKK: vandforsyning til familier ramt af oversvømmelser i Piura-regionen i Peru (i samarbejde med Practical Action)

2016

 • 1 million DKK: vandforsyning til 20.000 ofre for orkanen Matthew (i samarbejde med Water Mission)

2015

 • 1 million DKK: vandforsyning til 10.000 ofre for jordskælvet i Nepal (i samarbejde med Kirkens Nødhjelp)

2014

 • 125.000 USD: vandforsyning til sundhedsklinikker og omkringliggende communities (ca 13.000 personer) i forbindelse med Ebola-krisen i Liberia (i samarbejde med Water Mission)

 

Project Flow

Som en del af Project Flow initiativet vil soldrevne vandpumper erstatte dieselpumper i seks afrikanske lande, som er særligt ramt af klimaforandringernes konsekvenser. Op imod 800.000 flygtninge og lokale vil få gavn af initiativet, der også vil reducere CO2-udledninger markant. Project Flow er etableret af UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, med generøs finansiering fra Grundfos Fonden og den danske samt tyske regering.

Siden 2016 har Fonden været engageret i soldrevne vandprojekter i flygtningelejre og indsamlet vigtige erfaringer fra de lokalsamfund som huser verdens flygtninge. Det kan du blandt andet læse om her.

Kim Nøhr Skibsted (2. fra venstre) besøgte Nyarugusu Refugee Camp i 2019. Siden 2016 har fonden været engageret i soldrevne vandprojekter i flygtningelejre og indsamlet vigtige erfaringer fra de lokalsamfund som huser verdens flygtninge. Foto: Poul Due Jensens Fond.

Ved at udskifte dieselpumper med soldrevne vandpumper vil Project Flow være med til at nedbringe både CO2-udledninger og luftforurening. Over en 10-årig periode vil CO2-udledningen bliver reduceret med omkring 180.000 tons.

"I Grundfos Fonden tror vi på, at rent drikkevand er en basal menneskeret. Det er en central del af fondens strategi at bidrage til at sikre adgang til rent drikkevand for flygtninge og fordrevne på en miljømæssig, økonomisk og socialt bæredygtig måde, og Project Flow er netop designet til det formål. Vores partnerskab med UNHCR om dette innovative projekt vil transformere den måde, sårbare flygtninge får adgang til rent drikkevand og have en langvarende systemisk effekt,"
Fondsdirektør Kim Nøhr Skibsted

En bæredygtig model

En stor del af verdens flygtninge bor i afsides og svært tilgængelige områder, hvor vandforsyning sker ved hjælp af dieseldrevne vandpumper. På trods af, at disse pumper hverken er økonomisk eller miljømæssigt bæredygtige, kan det være vanskeligt at udskifte dem, da soldrevne vandpumper kræver høje kapitaludgifter.

Project Flow er en såkaldt ”revolving fund”, der finansierer kapitaludgifterne samt udgifter i forbindelse med design, installering og løbende vedligeholdelse af soldrevne vandpumper. Når først disse pumper er sat op, vil der være betydelige årlige besparelser sammenlignet med brug af dieseldrevne pumper. Disse besparelser vil herefter blive geninvesteret i nye bæredygtige energisystemer. På den måde vil finansieringen række længere og sikre, at endnu flere flygtningeområder kan få gavn af grøn og bæredygtig energi.

Gruppebillede. Indvielse af Borehul 2 i Nyarugusu, Tanzania

Indvielse af Borehul 2 i Nyarugusu, Tanzania, 2019. Foto: Poul Due Jensens Fond.

I den første fase af Project Flow, som finansieres med 10 millioner dollars, bliver omkring 100-160 fossildrevne vandsystemer, pumper og borehuller udskiftet med soldrevne pumper. Det vil gavne flygtninge og lokale i nogle af de mest klimaudsatte lande i Afrika, herunder lande som Etiopien, Mauretanien, Rwanda, Sudan, Sydsudan og Zambia. Som et pilotprojekt vil et lille antal skoler og sundhedsklinikker også få adgang til solenergi.

Project Flow er en del af UNHCR’s Strategic Framework for Climate Action, som adresserer den hastigt voksende klimakrise og er et centralt initiativ under UNHCR’s Operational Strategy for Climate Resilience and Environmental Sustainability 2022-2025.

100 pumper til 100 landsbyer

I Indien har Poul Due Jensens Fond siden begyndelsen af 2015 samarbejdet med Sunlit Future om at etablere adgang til rent drikkevand i afsidesliggende landsbyer. Fonden har sponsoreret vandprojekter i seks delstater: Odisha, Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Jharkand og Himanchal Pradesh. I dag fokuserer vi etablering af nye vandsystemer i regionerne Maharashtra og Odisha samt Spiti Valley i Himalaya, mens alle de afsluttede projekter efterses og kvalitetssikres.

En anderledes tilgang til vandprojekter

Sunlit Future var helt fra starten bevidst om, at social kompetenceudvikling og undervisning i sanitet og hygiejne ikke var en af virksomhedens kernekompetencer. Derfor var det oplagt, at man fandt lokale partnere, som kunne byde ind med disse kompetencer og bidrage til at løse opgaven. En sådan lokal partner er Gram Vikas, som har aktiviteter i 25 distrikter i delstaten Odisha.

Gram Vikas’ tilgang til vand og sanitet er at opbygge solide partnerskaber med landsbyerne. Gram Vikas insisterer på ligestilling mellem kønnene og på, at hele lokalsamfundet deltager og involverer sig i planlægning, konstruktion, overvågning og vedligeholdelse af vanddistributions- og sanitetssystemet.

– De har vundet lokalsamfundenes tillid, og det gør det meget lettere at levere rent vand i forbindelse med eksisterende langsigtede udviklingsprogrammer, fortæller Rishi Kapoor, som er direktør for Sunlit Future.

Der er klare fordele med denne samarbejdsmodel, da det er den lokale NGO, der sikrer det langsigtede engagement (sanitets- og hygiejneundervisning samt mobilisering og udvikling af lokalsamfundene). Sunlit Future er derimod ansvarlig for pumpeinfrastruktur, tekniske installationer og uddannelse af den lokale operatør.

– Vi har den tekniske knowhow i forhold til brønde og boringer, rørledninger, solfangere, og transport af tungt, men følsomt udstyr, siger Rishi Kapoor.

Sunlit Futures systematiske tilgang og antallet af projekter, de gennemfører, er en fantastisk god mulighed for at sammenligne, lære, ændre, forbedre og dokumentere.

– Vi ser også replikationer af 100-100-projekterne fra de lokale regeringer og andre donorer i de områder, vi har arbejdet i, afslutter han.

I Indien omtaler vi os selv som Grundfos Foundation. Foto: Sunlit Future

I 2017, på vores initiativ, udførte en gruppe studerende fra Xavier University i Indien en undersøgelse af de socioøkonomiske indvirkninger på landsbysamfund. Formålet med undersøgelsen var at måle virkningen af solardrevne vandpumper i landsby- og stammesamfund. Et udvalg af undersøgelsens resultater viste, at efter tilvejebringelsen af sikkert drikkevand, får nu 95 % af husholdningerne vand i nærheden af deres huse. Før installationerne var tallet 42 %. Andre resultater, der kommer ud af at sørge for adgang til sikkert drikkevand, har været en reduktion af sygdomstilfælde, særligt vandbårne sygdomme, hudsygdomme og infektioner.

"Det er et faktum, at vandbårne sygdomme er blevet reduceret med 60 % i lokalsamfundene."
Nils Thorup, programchef, Vand

Gaganmoti landsby samlet foran de solpaneler der leverer vand til byen. Foto: Sunlit Future.

Styr på ansvaret

Der er dog også udfordringer. Hvis der er mange organisationer involveret, skal der koordineres en masse mellem projektets forskellige aktører. Desuden har vi lært, at Fondens partner skal være hovedansvarlig for alle tekniske installationer og ikke blot levere vandet til en tank i landsbyen.

– Vi fandt ud af, at nogle installationer i fase I+II ikke levede op til den standard, vi gerne ville have. Oprindeligt sponsorerede vi kun den soldrevne pumpe, der fører vandet ind til landsbyen. Distributionssystemet af tanke, rør og haner i landsbyen var sponsoreret af andre donorer og dermed uden for vores kontrol, forklarer Nils Thorup, Fondens programchef for Vand.

Arbejdet med at uddanne lokalbefolkningen i hygiejneforhold samt generel mobilisering og udvikling af lokalsamfundet er sikret af lokale udviklings-NGO’er, der kender lokalbefolkningen godt. Pumpeløsninger, tekniske installationer og træning af den lokale operatør er på den anden side Sunlit Futures ansvar.

Etablering af rørføring i landsbyen Gadaba. Foto: Sulit Future.

Partner
Implementeringen sikres af Fondens strategiske samarbejdspartner, Sunlit Future. Sunlit Future er hovedsagelig en teknologiudbyder, der specialiserer sig i at opbygge solarløsninger. De er baseret i Auroville, en international bydel i Villipuram-distriktet i Tamil Nadu i sydøst Indien.

Vand til Kigoma-regionen

Det østafrikanske land Tanzania sakker bagud i kampen for at opfylde FN’s verdensmål inden 2030. Blandt andet er landet på en global “hotspot liste” over lande med ekstrem risiko for vandmangel, som kræver en akut indsats.

Mangel på vand og ordentlige sanitære forhold har en markant negativ effekt på sundhed og livskvalitet, ligesom vandbårne sygdomme (kolera, tyfus og diarré) ikke kan holdes i skak med personlig hygiejne. For verdens fattige har mangel på vand alvorlige konsekvenser, og mange tvinges til at forlade skolen for at gå lange afstande efter vand til deres familier. Samtidig gør mangel på ordentlige sanitære forhold på skoler det svært for unge piger at sikre en ordentlig hygiejne efter de er begyndt at menstruere.

Woman walking through green landscape, carrying empty buckets on her head

Mange skolepiger tvinges til at gå to timer – 5 kilometer – eller mere hver dag for at hente urent vand til husholdningen. Foto: Water Mission (2016)

Vand er lig med udvikling – og fred

Adgang til rent vand og sanitet har livsvigtig betydning, men det bidrager også til en positiv økonomisk og social udvikling Kvinder kan bruge mere tid på at arbejde og tjene penge, og personlig værdighed øges med bedre adgang til toiletter og privatliv. Pigerne får mulighed for at gøre deres uddannelse færdig og dermed øge deres chancer for succes i livet.

Kigoma-regionen er desuden vært for over 260,000 flygtninge, og erfaringen viser at øget støtte til værtssamfund i området mindsker risikoen for konflikter og misforståelser mellem flygninge/migranter og lokalbefolkningen. Projektet bygger derfor også på erfaringer fra Fondens interventioner i de lokale flygtningelejre og i 24 lokalsamfund i området.

Women collecting water from Mazungwe Spring in Western Tanzania

Kvinder henter vand ved Mazungwe-kilden i det vestlige Tanzania. Foto: Water Mission (2016)

Om partnerskabet

UNICEF og Fonden vil – i samarbejde med Water Mission – opnå følgende mål:

 1. Øge adgangen til rent vand i 31 landsbyer ved hjælp af soldrevne pumpeløsninger,
 2. Kapacitetsopbygge 31 lokale vandkomitéer som skal sikre hvert vandsystems vedligehold og sikre service at forretningsmodellerne i hver landsby er bæredygtige,
 3. Styrke lokal selvbestemmelse og lokale NGO’er ved hjælp af teknologioverførsel.

Projektet løber over tre år og Fonden har planlagt at støtte projektet med over 37 millioner kroner.

De 31 lokalsamfund som får gavn af projektet ligger i:

 • Kasulu Distriktet (10 landsbyer/65,673 pers.),
 • Kibondo Distriktet (9 landsbyer/52,792 pers.) og
 • Uvinza Distriktet (12 landsbyer/75,582 pers.).

Vand og sanitet i Gambella (SunWASH)

Flygtningesamfundet i Gambella består af syv flygtningelejre og omkringliggende landsbyer. Mange flygtningelejre og nærliggende landsbyer har ikke adgang til en ren og sikker vandkilde. Vandet kommer enten fra borehuller som ligger langt væk fra beboelsesområderne, floder fyldt med bakterier, regnvand som de indsamler, eller vand som de selv pumper op med en håndpumpe. Dette vand benyttes både til husholdningsformål, drikkevand, håndvask og personlig hygiejne osv. Mange kilder er forurenede og ikke egnet til husholdnings- og drikkebrug har en utilstrækkelig og upålidelige vandforsyning. I disse områder er der heller ikke ordentlige sanitære faciliteter. Begge faktorer er med til at forårsage negative konsekvenser for både flygtningelejrene og de omkringliggende landsbyer.

"Kun 57% af befolkningen i Etiopien har adgang til rent drikkevand og kun 28% af befolkningen har adgang til ordentlige sanitære faciliteter. "

Partnerskab sikrer kvaliteten

PlanBørnefonden har ansvaret for træning, myndighedskontakt og den overordnede projektstyring, mens Water Mission får ansvaret for de tekniske installationer. partnerne forventer at benytte TEM-teknologi (Transient ElectroMagnetics) til at finde de bedste egnede steder til nye grundvandsboringer. Med assistance fra Water Mission bliver der installeret nye soldrevne vandsystemer over en periode af 30 måneder. Water Mission og Fonden tager gode erfaringer fra et lignende projekt i Tanzania med ind i dette nye projekt.

Med en budgetramme på 25 millioner danske kroner viser projektet en seriøsitet over for de myndigheder, der skal sikre de nødvendige tilladelser og får ansvaret for lejrenes vandforsyning fremadrettet. Tre flygtningelejre, et modtagecenter for flygtninge og 15 omkringliggende landsbyer vil have et aktivt ejerskab over disse vandsystemer og bliver trænet i at styre og implementerer disse vandsystemer, samt indsamle små beløb for vandet for at sikre den længerevarende effekt.

"Projektet skal vise verdenssamfundet, hvordan solar-pumpesystemer bør etableres i andre flygtningesamfund globalt, og hvordan forskellige organisationer kan arbejde sammen om at løse et fælles problem."

Dette projekt forventes at have en stor indvirkning på sundheden og levestandarden i lokalsamfundene, og presset vil blive lettet på kvinderne og pigerne i de i disse samfund som vandbyrden ofte falder på.

Hvad betyder SunWASH?

Projektnavnet er sammenskrivning af Sun og WASH, hvor WASH står for WAter, Sanitation and Hygiene. Sun er medtaget fordi vandet pumpes op via solenergi.  Grundfos’ unikke teknologier, gør at energien udnyttes optimalt i de pumpeløsninger, der vil blive installeret i projektet.

Fremtidens vandsikrede byer

På grund af klimakrisen står byer over for store og tiltagende klimarelaterede risici. Størstedelen af disse skyldes ændringer i både globale og lokale vandcyklusser. Ingen byer er immune over for disse ændringer, hvad enten det skyldes for meget vand i form af oversvømmelser som følge af havstigninger, storme eller ekstremt nedbør, eller for lidt vand resulterende i vandmangel og tørker.

Formålet med projektet er at understøtte byers tilpasning til klimarelaterede vandrisici gennem nyskabende forskning og udvikling af handlingsorienterede løsninger. C40-sekretariatet vil drive projektet med input fra relevante C40-byer, som har oplevet forskellige vand-relaterede problemer. Projektet understøttes af eksperter i form af internationale organisationer og private aktører. Alle byer på verdensplan, som er udsat for klimarelaterede vandrisici, kan få gavn af den nye viden og de nye løsninger.

 • I 2019 donerede vi 3,8 millioner kroner til research-fasen, som har styrket C40’s vidensgrundlag om klimarelaterede vandrisici betydeligt, hvilket giver byerne et stærkere grundlag for at håndtere virkningerne af klimaændringerne.
 • Vi har i foråret 2022 bevilget yderligere 11,7 millioner kroner til at styrke C40’s forretningsplan for 2021-25, hvor vanddagsordenen nu har sit helt eget program med en kommende politisk Vanddeklaration, tre klare politiske indsatsområder og endelig tre C40-netværk, hvor medlemsbyerne videndeler med hinanden for at øge ambitionsniveauet i forhold til at fremtidssikre byer imod klimarelaterede vandudfordringer.

C40-netværket er den af de fremmeste forkæmpere mod klimaforandringerne, og med 96 storbyer overalt på kloden som medlemmer er C40 unikt positioneret til at skabe substantielle resultater. Deklarationen vil have klimaændringer som omdrejningspunkt og vil løse flere vandrelaterede udfordringer for byer, herunder oversvømmelser inde i landet, tørke og oversvømmelser ved kysten.  Den vil også sigte mod at imødegå disse udfordringer ved at opstille en en række konkrete målsætninger om genbrug af vand, opsamling af regnvand, forsyningssikkerhed og cirkulært  vandforbrug. Arbejdet med at udvikle Vanddeklarationen starter i maj 2022 og vil blive afsluttet i 2025.

"Projektet spiller en afgørende rolle for byers evne til at tilpasse sig klimaforandringernes konsekvenser ved at sammenkæde nyskabende forskning på vandrelaterede risici med de løsninger, som byer kan implementere for at imødegå disse risici."

Projektet medfører, at C40 lægger et større fokus på klimatilpasning, som handler om de konsekvenser af klimaforandringerne, som allerede er til stede eller ubetvivleligt indtræffer i fremtiden.

Woman with child walking the flooded streets of Jakarta

Kvinde med barn på oversvømmet gade i Jakarta. Foto: Kompas – Hendra A Setyawan – World Meteorological Organization

Klimatilpasning og vand er tæt forbundne, da konsekvenserne af klimaforandringerne først og fremmest er vandrelaterede. Dermed bringer projektet håndteringen af vand til toppen af den urbane bæredygtighedsagenda.

 1. Med støtten fra Fonden vil C40 gennemføre nyskabende forskning på de risici, byer står over for ifm. vandmangel og oversvømmelser. I forlængelse heraf udvikles policy-forslag og løsninger, der kan imødegå disse risici.
 2. For at sikre kvalificeret og handlingsorienteret forskning indebærer projektet også, at der skabes et bredt netværk med fokus på urban vandhåndtering i C40, hvor både offentlige og private eksperter kan bidrage, og hvor byerne mødes og deler best practice.

Det ultimative mål for projektet er en omfattende kortlægning af vandrelaterede risici for byer påvirket af klimaforandringerne, der kædes sammen med ambitiøse og handlingsorienterede løsninger. Dette gør byer i stand til at tilpasse sig til eller helt forhindre disse risici, hvormed fremtidens klimasikrede byer skabes.

Bæredygtig vandforsyning i Nepal

I 2011 finansierede Poul Due Jensens Fond Jysk landsbyudvikling i Nepals opførelse af to soldrevne vandsystemer i Madi-provinsen i Nepal. Vandsystemerne åbnede i april 2013. Desværre viste det sig sidenhen, at de opførte systemer hverken var teknisk eller økonomisk bæredygtige, og den østjyske NGO har nu sat sig for at etablere en ny vandforsyning de tre landsbyer i området, som fremover skal drives af de offentlige myndigheder.

Et af de eksisterende vandtårne i Madi. April 2015. Foto: Jysk landsbyudvikling i Nepal.

Det tekniske arbejde udføres under ledelse af den rådgivende miljøvirksomhed Envidan A/S. Renoveringsprojektet løber fra september 2019 til juni 2021 og finansieres af Poul Due Jensens Fond.

"Det har været et stærkt ønske fra Fonden, at Madi Municipality overtager ansvaret for driften af vandforsyningerne. Projektet er derfor udviklet i tæt samarbejde mellem de danske projektpartnere og de lokale myndigheder."
Nils Thorup, programchef, Vand

Læs mere om projektet på Jysk landsbyudvikling i Nepals hjemmeside

Envidan’s nepalesiske medarbejder Surya Prajapati fortæller om vandprojektet. Foto: Jysk landsbyudvikling i Nepal

Det nye vandsystem skal køre på sol om dagen og almindelig strøm om natten. Foto: Jysk landsbyudvikling i Nepal

Nabolandsbyer til Nyarugusu

Konflikter om adgang til ressourcer mellem forskellige befolkningsgrupper går helt tilbage til de første mennesker. I det vestlige Tanzania er problemstillingen mere aktuel end nogensinde, eftersom flygtningelejren Nyarugusu er omkranset af massevis af små, fattige landsbysamfund som dagligt må kæmpe for at få enderne til at nå sammen.

"Forestil dig at du er Tanzanianer og bor i en fattig landsby langs hovedvejen, to kilometer fra Nyarugusu. Hver eneste dag ser du NGO-biler, tre eller flere Water Mission lastbiler, kæmpestore lastbiler fyldt med mad og nødhjælp for millioner, der bogstaveligt talt kører gennem din landsby og ind i flygtningelejren med det hele, og du får ikke et eneste riskorn."
Will Furlong, Regional Director, Water Mission Tanzania

Det er efterhånden absurd at tale om flygtningelejre som noget midlertidigt, set i lyset af virkeligheden i Nyarugusu, hvor over 250.000 fordrevne congolesere og burundiere lever i en lejr, som har vokset i størrelse fra det føste telt blev slået op. Siden 2015 er Nyarugusu næsten fordoblet i størrelse på grund af politisk ustabilitet i Burundi, som har fået tusinder til at flygte over grænsen fra Burundi og ind i Tanzania. Alene i 2015 ankom der 122.000 burundiske flygtninge i det vestlige Tanzania, og mange af disse blev sendt til Nyarugusu hvor de sluttede sig til de 80.000 congolesere, som havde boet der i over 20 år.

Water Mission s tanzanianske medarbejdere på arbejde i landsbyen Heru Ushingo, Tanzania

 

Nyarugusu 2.0: Rent vand til nabolandsbyerne

Will Furlong fra Water Mission Tanzania forklarer at det er et logisk næste skridt at række  ud til nabolandsbyerne, når der er en så ulige fordeling af ressourcer mellem lejren og de omkringliggende landsbysamfund:

"I november 2017 sagde den tanzanianske regering: ‘Det her kan ikke være rigtigt. I bliver nødt også til at tænke på landsbyerne uden for lejren’."
Will Furlong, Regional Director, Water Mission Tanzania

Water Mission tog bekymringerne op med Fonden i 2017, og det resulterede i en straksbevilling på USD 940.000 grant til at bygge soldrevne vandsystemer i så mange landsbyer som muligt og en langsigtet strategi om at nå ud med bæredygtige drikkevandsløsninger til alle nabolandsbyerne på sigt.

"Så vidt jeg ved, er vi de eneste som arbejder samtidigt både inden- og uden for flygtningelejren. Men jeg kan kun sige, at det gode samarbejde vi har med regeringen og de lokale myndigheder viser, at det er den rigtige vej at gå. "
Nils Thorup, programchef, Vand

I juni 2019 har vi yderligere bevilget USD 1,3M til at etablere udvidet opfølgning i de seks landsbyer som har fået vandsystemer i fase 1 og til at nå ud til yderligere otte landsbyer i området uden for lejren.

Åbningsfest i Kasanda Community – Will Furlong skåler med en repræsentant fra de lokale myndigheder. Foto: Water Mission

Rent vand til Sydøstasien

I september 2011 blev det første af 6 community vandsystemer nær Pekanbaru på Sumatra overdraget til lokalsamfundet. Disse seks projekter blev siden til den første fase af programmet Rent Vand til Sydøstasien. I dag arbejder Waha Mitra (Water Mission Indonesien) og Poul Due Jensens Fond fortsat for at sikre rent drikkevand til isolerede landsbysamfund i det enorme land.

I 2010 donerede fonden 4 millioner DKK til programmets tre første faser:

 • Fase I: 6 lokalsamfund i Pekanbaru, Sumatra, Indonesien
 • Fase II: 13 lokalsamfund i Sulawesi, Nordsumatra og Lampung, Indonesien
 • Fase III:  5 lokalsamfund i Cambodia

I 2013 donerede fonden yderligere 4.5 millioner DKK til 24 nye vandsystemer:

 • Fase IV: 20 lokalsamfund i Indonesien
 • Fase V: 4 lokalsamfund i Cambodia

Terjun community ligger i nærheden af en stor losseplads, hvor alt affald fra den nærmeste storby Medan (~5 millioner indbyggere) deponeres. Foto: Water Mission

Indtil videre har Rent Vand til Sydøstasien implementeret en række succesfulde vandprojekter, som kan skaleres og i øvrigt har vist sig at være socialt og økonomisk bæredygtige. Programmet har givet over 300.000 mennesker adgang til rent og sikkert drikkevand, og derudover har det bidraget med vigtig læring omkring arbejdet med at nå ud til ekstremt isolerede lokalsamfund.

Naturfagsmarathon 2018

Landsbyen Siantar Naipospos er et af de lokalsamfund som vi arbejder med. Børnene var med i en Naturfags

Næste skridt

I 2017 afsatte fonden 4,8 millioner DKK til at nå ud til endnu flere isolerede samfund i Nordsumatra. Succesen fra tidligere projekter giver en naturlig basis for at gå videre ad den vej vi allerede har trådt sammen, og med et kompetent hold af erfarne og dygtige medarbejdere i Indonesien er Waha Mitra godt placeret i forhold til at implementere vandprojekter i Indonesiens mest isolerede områder og samtidig forfine og udvikle vores tilgang til arbejdet.

 • Fra 2018-2020 satser vi på at nå ud til 15-20,000 Indonesere i 9-11 lokalsamfund med bæredygtig adgang til rent drikkevand.

Arbejdet bygger på Waha Mitras best-practice tilgang til at arbejde med små lokalsamfund, som blev udviklet under de første faser af programmet. Hvert vandprojekt følger en gennemprøvet implementeringsmodel, som mobiliserer lokalsamfundets beboere og inddrager dem i blandt andet hygiejne- og sundhedsundervisning samt deres rolle i forhold til projektets langsigtede bæredygtighed. Derudover sikrer vi også at projektet monitoreres og støttes længe efter vi har forladt lokalsamfundet.

Torhonas, Nordsumatra

Regionerne Nordsumatra og Timor har nogle af Indonesiens højeste koncentrationer af mennesker som lever i ekstrem fattigdom. Human Development Index beskriver Indonesiens befolkning  som “38,7% working poor “(indkomst = $3.10/dag). Mange afsidesliggende samfund lever fra hånden og i munden, og de må blandt andet også hente drikkevand med håndkraft, fx fra en håndgravet brønd eller søer og vandløb. Den slags vand er af dårlig kvalitet. Dette var også tilfældet i Torhonas, hvor 350 familier (1760 personer) bor i et isoleret og bakket regnskovsområde. Før vi kom til Torhonas, måtte kvinder og børn gå ca. 400 meter ned til en kilde og derefter bære vandet op ad en mudret sti til landsbyen. Vand, som vel at mærke ikke var sikkert at drikke. I dag har Torhonas adgang til rent vand i landsbyen.

Disse drenge var vant til at starte dagen med at gå 400 meter ned ad bakke og hente beskidt vand til familien inden skolen startede.

At nå ud til Torhonas var ikke helt let. Der fx var ingen leverandører som var villige til at levere udstyr til landsbyen. Waha Mitra klarede logistikken selv, og det tog 24 ture frem og tilbage ad en snoet, mudret bjergvej for at få alle tanke, rør og andet udstyr til landsbyen. Hver tur var kun på 18 kilometer, men det tog mellem 3-5 timer at komme frem hver gang.

Ingen leverandører som var villige til at levere udstyr til landsbyen. Waha Mitra klarede logistikken selv, og det tog 24 ture frem og tilbage. Foto: Water Mission

Rent og sikkert drikkevand til Nepal

Langt fra Himalayas mægtige tinder ligger Terai lavlandet. Beboerne to landsbyer Pidari Village og Fatuha Maheshpur, der ligger i hver sit distrikt nær grænsen til Indien, henter hver dag vand med håndpumper og åbne brønde, som de benytter til husholdningsformål, herunder som drikkevand. Vandet indeholder store mængder arsenik og er derfor meget sundhedsskadeligt, især for børn.

De fattige familier har ikke andre muligheder end at benytte op mod 15% af deres i forvejen lave årsindkomst på at behandle arsenik-relaterede lidelser. Langvarigt indtag kan blandt andet give kræft, lunge- og hjertesygdomme, men arsenik er i særdeleshed forbundet med børne- og spædbarnsdødelighed.

"Omkring 10.000 vandrelaterede sygdomstilfælde behandles årligt på den lokale sundhedsklinik (primært diarré, dysenteri, opkast, tyfus og hudsygdomme. Omkring 30-40% af tilfældene skyldes arsenikforgiftning. "

Situationen er kendt. I Nepal afhænger 41,1% af landbefolkningen fortsat af vand fra kilder og private brønde, og 20 % har slet ingen adgang til vandinfrastruktur. Dette skyldes ikke blot mangel på adgang til teknologi, men i høj grad også mangelfuld drift og vedligehold af eksisterende infrastruktur.

Eksisterende håndpumpe i en af landsbyerne. Foto: Oxfam Nepal

Bæredygtig forandring

Oxfam og Poul Due Jensens Fond vil installere to nye vandsystemer som over de kommende 20 år skal sikre rent og sikkert drikkevand til over 17.000 personer. På kort sigt rækker vi ud til 9.657 personer i landsbyerne, på to skoler og sundhedsklinikker.

 • Projektet skal øge adgang til sikkert drikkevand i Nepal og bidrage til landets mål om at opfylde FN’s verdensmål 6.1.
 • Det vil endvidere bidrage til at implementere Nepals National Sanitation Master Plan som også indeholder forbedret adgang til sikkert vand i landdistrikter.

En vigtig udfordring er at sikre bæredygtigheden på den lange bane, således at sundhed og produktivitet forbedres kontinuert, også for de fattigste familier. Oxfam mener at ingen skal være for fattig til at drikke rent vand; inklusion og bæredygtighed er derfor kerneværdier i arbejdet for at opnå Verdensmål 6, “Sikre at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt”. Det betyder også at man skal sikre vandsystemernes finansielle levedygtighed med inklusion af de fattigste og mest marginaliseredes behov.

"Folk skal kende deres rettigheder vedrørende adgang til rent vand og holde leverandørerne ansvarlige. Leverandørerne skal sikre at de møder folks behov, give dem reelle valgmuligheder og benytte sig af teknologi som kan sikre leverancen af drikkevand i fremtiden - også i krisetider."

Overskudsgivende, bæredygtige systemer

For at sikre levering på langt sigt skal man kunne dække udgifterne til drift og vedligehold. Soldrevne pumper er en bæredygtig teknologi, som skal sikre lave energiudgifter, men selv solceller skal vedligeholdes og evt. udskiftes over tid.

"Det er af største vigtighed at vi finder en bæredygtig og overskudsgivende forretningsmodel, især i disse isolerede egner hvor private vandselskaber ikke kan forvente et tilfredsstillende overskud af det begrænsede marked."

Oxfam arbejder derfor på at skabe en finansielt bæredygtig forretningsmodel kan sikre bæredygtigheden i Nepal. Læs mere (engelsk)

Marketing og fremme af bevidsthed om rent og sikkert drikkevand: Oxfam forsøger at overbevise lokale i en af landsbyerne om at tilmelde sig og få en opkobling i huset. Foto: Oxfam Nepal

Kenya 23 – næste skridt

“Kenya 23 – næste skridt” genbesøger og udvider Fondens “Kenya 23”-projekt (2014), som i sin tid var et reparationsprojekt der rakte ud til kenyanske landsbysamfund, der havde fået soldrevne vandsystemer i gave fra Grundfos i 2005. I Kenya samarbejder Fondens strategiske partner Water Mission direkte med lokalsamfund og myndigheder om at sikre teknisk, social og finansiel bæredygtighed i hvert eneste projekt.

"Kenya 23-projektet viste hvilken positiv indflydelse, soldrevne vandpumper kan have. Levestandarderne hæves betragteligt og bidrager til forbedret sundhed i hvert lokalsamfund, hvilket på sigt leder til forbedrede økonomiske muligheder for indbyggerne. "
Nils Thorup, programchef for vand, Poul Due Jensens Fond

Vigtig læring fra fortiden

I 2005 fejrede Grundfos sit 60 års jubilæum. En sum blev ved denne lejlighed doneret til UNICEF, som byggede 23 vandsystemer i landsbyer spredt ud over Kenya.

 • I 2014 fandt Fonden ud af, at flere af vandsystemerne ikke længere fungerede, og vi bad derfor Water Mission om at evaluere og reparere alle systemerne og samtidig arbejde med hvert lokalsamfund om at tage ejerskab for hvert vandsystem og opbygge tilstrækkelige tekniske, sociale og økonomiske kompetencer for at sikre bæredygtigheden.
 • I 2017 genevaluerede vi situationen. Generelt var rapporten positiv, men der var dog alligevel nogle ting som vi måtte se på igen.

En af de allervigtigste læringer vi har fra Kenya er at det er meget upraktisk at fordele vandprojekter ud over et stort land som Kenya. Nye vandprojekter i Kenya vil derfor blive etableret i nabolandsbyer til de eksisterende, således at man kan opbygge generelt kendskab til systemerne samt mulighed for vidensudveksling mellem nøglepersoner. Forhåbentlig vil dette også bidrage til forbedrede muligheder for servicering af systemerne i hvert lokalområde.

Optælling: Flere børn kommer i skole i Cheptiangwa efter vandsystemet er kommet til, da de ikke længere skal gå langt for at hente vand til familiens husholdning.

Kenya 23 – næste skridt

 • De 23 originale vandsystemer vil blive kvalitetstestede, reparerede og udvidede hvor det er muligt.
 • 8af de originale projekter vil få distributionssystemerne opgraderet og øge antallet af tappesteder, så flere kan få gavn af vandet.
 • 16 nye landsbyer vil få deres eget vandsystem.
 • Alle de originale vandsystemer vil få installeret vandmåler og en sensor der måler vanddybden i borehullet, så vi med data kan dokumentere den miljømæssige påvirkning af projekterne. Kritikere af grundvandspumpning påstår ofte at det sænker grundvandsniveauet, men vi vil indsamle data som kan af- eller påvise om de har ret i deres spekulationer.

De indsamlede data overføres via satellit og opbevares i Water Missions cloudbaserede overvågningssystem. Vi vil benytte dataene til at bygge bedre vandsystemer i fremtiden og til at vurdere forskellige faktorer i landsbyerne, såsom deres evner til at vedligeholde systemerne, den generelle sundhed og adfærden der udvises inden for WASH (vand, sanitet og hygiejne).

Rent vand og sanitet i Togo

I Togos landdistrikter har kun 40 % af befolkningen adgang til rent drikkevand inden for ½ times gang. Det er helt almindeligt at forrette sin nødtørft i naturen, hvilket udgør en vigtig trussel mod folkesundheden, og befolkningen er dårligt oplyst om sammenhængen mellem hygiejne, vandkvalitet og sundhed.

Samarbejdet i Togo begyndte i 2015 med et projekt som skulle sikre vand til 4.200 indbyggere i tre landsbyer: Haïto, Bayakopé and Guedèglèlè i Togo’s Plateaux region. Med et budget på 2,1 millioner etablerede projektet tre soldrevne vandsystemer og byggede både familie- og skolelatriner. Sideløbende hermed undervistes indbyggerne sundhed og hygiejne. Projektet blev genbesøgt og repareret/udvidet i 2016-2017. Læs mere her.

 • I 2017 bevilgede Fonden knap 3 millioner til programmets fase 2: “Healthy children, healthy communities” i fem landsbyer (8.000 personer) i Haho distriktet. Læs mere her
 • I 2018 har Fonden bevilget yderligere 10 millioner kroner til at nå ud til yderligere 25-30.000 personer i 10 landsbyer i Plateaux-regionen i løbet af 2019-2021
 • I 2018 har vi desuden igangsat et pilotprojekt for at teste hvordan miljøvenlige saltvandsbatterier kan erstatte lagertanke og sikre adgang til vand døgnet rundt. Projektet kan desuden vise hvordan man på en enkel måde kan skalere vandsystemer op, når behovet for vand øges.

Du kan læse mere om det gode samarbejde i Fondens årsskrift for 2018: Engagement, partnerskab og fleksibelt samarbejde

 

Bæredygtighed og partnerskab som fælles værdi

PlanBørnefonden (del af Plan International) er ikke en typisk vand-NGO, men organisationen kæmper globalt for pigers rettigheder og har fokus på langsigtet udvikling og social bæredygtighed gennem lokale partnerskaber og samarbejde inden for fire hovedområder, som alle spiller godt sammen med Fondens værdier om langsigtet bæredygtighed i vandprojekterne:

 • Uddannelse
 • Børnesundhed
 • Unges økonomiske og sociale muligheder og potentiale
 • Børns udvikling

PlanBørnefonden forbliver i et lokalsamfund mellem 15-20 år for at sikre bæredygtige resultater. Ansvar for aktiviteterne overdrages til lokalsamfundet trin for trin.

"Med vand fra den nye pumpe laver vi sojaost og den lokale drik tchoukoutou. Før brugte vi vandet fra floden og produkterne fordærvedes hurtigt. Med vand fra brønden holder produkterne bedre."
Kvinde fra vandkomitéen i Guèdèglèlè
 • PlanBørnefonden.dk: Rent vand redder økonomien

  I Guèdèglèlè fremstiller kvinderne bl.a. sojaost (tofu) med det rene vand, som sælger godt på det lokale marked. Foto: Poul Due Jensens Fond

Rent vand til Burundi (afsluttet)

Burundi er et af verdens fattigste lande. Omkring 80% af de knap 11 millioner indbyggere lever under fattigdomsgrænsen (1,90 USD/dag). Familielandbrug ar stadig den største indkomstgenerator,  men klimaet og den lave produktivitet gør det svært at sikre det daglige brød. Kirundo-provinsen ligger i det nordlige Burundi, et område hvor ganske få andre internationale NGO’er er til stede. Landets vand- og sanitetsinfrastruktur blev ødelagt under den ti år lange borgerkrig, som sluttede i 2003, og er stadig ikke genopbygget. De få eksisterende brønde blev ødelagt under borgerkrigen og mange er ikke siden blevet repareret, da Kirundo -provinsen ikke har ressourcer til selv de mest basale serviceydelser. Derudover kan man – på trods af best practice anbefalinger fra vandsektoren – i dag ikke købe klor til klorinering af offentlige vandsystemer på Burundis marked.

Fase 2: ekspansion og infrastruktur

Poul Due Jensens Fond har i 2019 doneret 1 mio EUR til at udvide programmet, som løb frem til 2022. Kirkens Nødhjelp har i 2022 lukket sine aktiviteter i Burundi, og derfor har Fonden en aftale med Water Mission om at holde øje med vandsystemerne.

 • Fase 2 løber over 16 måneder fra 1. maj 2019
 • Fase 2 skal nå ud til 36-54,000 mennesker i 8-12 landsbysamfund, inklusive 10 sundhedscentre og 13 skoler i kommunerne Bugabira, Kirundo og Busoni, som vil opleve forbedret sundhed og færre tilfælde af vandbårne sygdomme.
 • Fase 2 genbesøger desuden vandprojekterne fra fase 1 og arbejder med samtlige landsbyer om fremover at sikre effektiv og integreret drift og vedligehold af vandinfrastrukturen.
 • Vi implementerer desuden remote monitoring i alle vandsystemer  for derved at kunne følge vandsystemernes performance og grundvandspejlet i borehullerne.

Før vores intervention fik beboerne i de nye landsbyer vand fra usikre vandkilder som søerne Cohoha, Rweru og Kanzigiri lakes i tørtiden og regnvand i regntiden.

Fase 1: Marembo Health Centre

Fase 1 (2017) af dette vand- og sanitetsprojekt (WASH) bragte rent drikkevand til patienterne på Marembo Health Centre og til beboerne i to nærliggende landsbyer, Bunyari og Sigu, med en befolkning på hhv. 850 og 740 personer. Marembo Health Centre servicerer 35.000 mænd, kvinder og børn hvert år, både beboere i nærområdet og folk som rejser dertil fra større afstande, da det er det eneste af sin slags i et ret stort område. Der fødes 7-10 børn på centret ugentligt.

map of the sites in Kirundo province

I løbet af fase 1 blev der installeret 3 soldrevne vandsystemer, et affaldssystem og latriner på sundshedscentret, som hævede hygiejnestandarden betragteligt. Før interventionen havde Marembo Health Centre ingen adgang til rent vand, da deres eksisterende systemer ikke fungerede.

Resultater

 • Marembo Health Centre og de lokale beboere har nu adgang til 12 kubikmeter rent vand dagligt til brug i husholdning og som drikkevand.
 • Landsbyerne Bunyari og Sigu har hver adgang til 10 kubikmeter vand dagligt (hhv. 11,7 og 13,5 l/pers./dag)  som leveres fra offentlige tappesteder nær deres hjem. Beboerne er stoppet med at drikke forurenet vand fra søerne.
 • Derudover, takket være fire latriner med badeværelser og håndvaskestationer på sundhedscentret, har patienterne nu adgang til ordentlige sanitære forhold, som bidrager til hurtigere at komme sig fra vandbårne sygdomme.

Udfordringer og vigtig læring fra fase 1

Burundi har kun én entreprenør som kan bore efter vand, og derfor var Kirkens Nødhjelp nødt til at kigge efter leverandører uden for landets grænser, som kunne byde ind på vandboringerne. Det forsinkede projektet en del, ligesom brændstofmangel i foråret 2017 gjorde det svært at holde kadencen i projektet oppe. Men problemet hjalp også Kirkens Nødhjelp til at etablere en lille database over specialiserede entreprenører, og for at imødekomme fremtidig brændstofmangel har man nu en kontrakt med Verdens Fødevareprogram (FN) som kan levere brændstof til kerneopgaver.

Da grundvandet i området er begrænset og ikke kan dække alle husholdningsbehov har beboerne besluttet at benytte det rene vand til drikkevand som førsteprioritet. Evt. overskydende vand kan så anvendes til andre husholdningsopgaver.

Du kan læse mere om Kirkens Nødhjelps arbejde i Burundi her: kirkensnoedhjelp.no

Zeze Tanzania

Om landsbysamfundet

I Zeze bor der ca. 5.100 mennesker og yderligere 410 personer kommer fra nærområdet for at benytte skolerne og en sundhedsklinik. I Zeze har befolkningen i øjeblikket adgang til en række borehuller, der er udstyret med håndpumper, som kilde til deres drikkevand. Det vand, der er tilgængeligt i dag, bliver ikke renset eller behandlet.

Eksisterende vandinfrastruktur

Landsbyens vandforsyning består idag af ni borehuller med håndpumper samt et vandtårn.

 • Kun fem ud af ni håndpumper er funktionsdygtige
 • Vandtårnet er ikke i brug, da der aldrig er blevet implementeret et funktionsdygtigt pumpesystem.

Projektet formål er at sikre rent drikkevand til landsbyen for at forberede sundheden og levevilkårene i området.  Der skal etableres en ny og stabil drikkevandsforsyning baseret på solenergi samt et klorineringssystem, der skal sikre drikkevandskvaliteten. Følg projektets fremdrift her.

Langsigtet indvirkning

Projektet vil blive fulgt i mindst fem år for at sikre, at udviklingen sker som forventet i området, og at drikkevandet forbliver sikkert. Projektet understøtter FN’s verdensmål seks om sikkert vand til alle inden 2030.

Partner
Projektimplementeringen sikres af Fondens strategiske partner, Water Mission. Water Mission er en kristen NGO med en ingeniørorganisation, der designer, bygger og implementerer sikre vand-, sanitets- og hygiejneløsninger til mennesker i udviklingslande og katastrofeområder, læs mere her.

Vandprojektet i Zeze er co-finansieret af fonden og dens tidligere formand, Niels Due Jensen i forbindelse med hans 75-års fødselsdag.

 

Sikkert vand til Malawi

Man har udvidet SE4RC projektet, så der kan leveres sikkert drikkevand til samfundene via soldrevne pumpesystemer. Dette opnås i fire landsbyer i Malawi. I projektet fortages hydrogeologisk og geofysiske undersøgelser på 15 lokationer, for at identificere hvor placeringen af ​​otte nye borehuller skal foretages. Via bæredygtige energiløsninger i landdistrikterne hjælper man familier med at overleve fremtidig tørke og at med at tjene til den daglige husholdning ved at forbinde vandingssystemer til soldrevne mini-grids. Man vil generere over 200 kW til skoler, klinikker, virksomheder og til kunstvandingssystemer – som vil ændre lokalsamfunds adgang til uddannelse, sundhed, trivsel og indtjening. SE4RC udføres i samarbejde med, og med støtte fra lokalsamfund, lokale og internationale partnere, den private sektor og regeringen i Malawi og Zimbabwe.

Partnerskab
Implementeringen er sikret af Fondens strategiske partner, Practical Action. Practical Action er en international NGO, der anvender deres teknologiske viden til at afhjælpe fattigdom i udviklingslandene. NGO’en har stor erfaring med soldrevne systemer i landdistrikter.

Fonden bidrager
Projektet har Fonden støttet gennem et tilskud på 420.000 GBP. Poul Due Jensens Fond vil bidrage til at gøre sikkert drikkevand tilgængeligt for fattige landsbysamfund i udviklingslande samt for indbyggere i verdens glemte flygtningelejre.