16. Mar. 2022
Poul Due Jensens Fond sender 3 x 5 millioner kroner til Læger uden Grænser (MSF), DRC Dansk Flygtningehjælp og Danmarks Idrætsforbund (DIF) som skal hjælpe flygtninge i Ukraine og nabolandene og her i Danmark. Yderligere 5 millioner kan søges til lokale initiativer af Grundfos selskaber i lokalområdet via Fondens Community Engagement Grant.

UPDATE: den 29. maj har Fonden allokeret yderligere 5m DKK til genopbygning af Ukraine gennem indkøb af bl.a. gravemaskiner, damptromler, lastbiler, dumpere, frontlæssere, trailere til tungt udstyr, gummiged mv. Der er tale om brugte, men velfungerende entreprenørmaskiner, og det er den ukrainske regering, som har efterspurgt de specifikke maskiner. Mere info.

Den 4. Marts lovede Fonden at hjælpe ofre for krigen i Ukraine med mindst 15 millioner kroner. Den 14. marts vedtog fondsbestyrelsen at støtte nedenstående tre organisationer med hver 5 millioner kroner.

Fondens beslutning medfører direkte og akut hjælp, hvor der er et udtalt behov.

“Der er tale om tillidsbaserede donationer uden krav om rigid ansøgningsproces og afrapportering. Pengene skal ud og hjælpe her og nu,” udtaler fondens direktør Kim Nøhr Skibsted.

Læger uden Grænser (MSF)

Med 5 millioner til Læger uden Grænser bidrager vi til at opskalere den medicinske indsats i Ukraine. Erfarne kirurger, læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale har krydset grænserne for at hjælpe eksisterende teams inde i landet.

"Behovene i Ukraine er enorme, og de stiger dag for dag. Hospitaler mangler forsyninger som medicin til akut at behandle tilskadekomne og til kronisk syge. Derfor er det Læger uden Grænsers førsteprioritet hurtigt at få så mange forsyninger frem som muligt. Samtidig træner vi personalet på hospitaler i de områder, som risikerer angreb og belejring, så de kan håndtere mange sårede på én gang, ligesom vi også selv sender hold med kirurger, læger og sygeplejersker ind over grænsen sammen med mobile klinikker. Også i nabolandene til Ukraine, hvor flygtninge strømmer til, er vi til stede og hjælper."
Malin Palmér, direktør for Læger uden Grænser i Danmark

Læs mere om Læger uden Grænsers indsats i Ukraine (MSF.dk)

DRC Danish Refugee Council

DRC har været til stede i Ukraine siden 1998 med over 200 medarbejdere og opskalerer p.t. for at kunne levere livsvigtig hjælp til de mange ofre for konflikten.

Med en donation på 5 millioner støtter vi bl.a. følgende nøgleaktiviteter:

  • Ukraine: Beskyttelse, kontantbeløb til diverse formål, mad og hygiejneartikler, husly, psykosocial støtte, retshjælp, mobile støtteteams, uddannelse i risikovurdering, markering af forurenede områder mv.
  • Nabolande (Romania, Moldova, Poland): Beskyttelse, kontantbeløb til diverse formål, mad og hygiejneartikler, husly, lejrkoordinering og -ledelse, støtte til værtsfamilier mv.
  • Øvrige Europa: Beskyttelse, mad og hygiejneartikler, husly, retshjælp, rådgivning, teknisk assistance, støtte til frivillige og diaspora-grupper
  • Danmark: Retshjælp, rådgivning, teknisk assistance, støtte til frivillige og diaspora-grupper

Læs mere om DRC Dansk Flygtningehjælps arbejde i Ukraine (DRC.ngo)

Danmarks Idrætsforbund (DIF)

Fonden støtter DIF’s program Get2Sport med 5 millioner for at sikre at flygtninge og deres børn som opholder sig i Danmark har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter. Fonden har betinget sig at tilbuddet skal gælde for alle flygtninge og ikke kun de som er kommet fra Ukraine.

"Via DIF get2sport har vi stor erfaring med at hjælpe vores idrætsforeninger med at byde flygtninge indenfor i idrættens fællesskaber. Støtten fra Grundfos Fonden er helt afgørende. Den betyder, at vi straks kan gå i gang med at sikre, at også de ukrainske flygtninge og især børnene får et idræts-frirum i foreningerne i en ellers dybt traumatisk tid."
Hans Natorp, formand, DIF

16-year-old Alina is a trampoline coach in Copenhagen from Grundfos Foundation | PDJF on Vimeo.

Lokal hjælp via Grundfos’ selskaber

Yderligere 5 millioner kan søges af Grundfos’ selskaber til særlige lokale tiltag i nabolande til Ukraine via Fondens Community Engagement Grant-ordning. Pengene går ubeskåret til lokale, fx kirker, foreninger og lignende, der hjælper flygtninge fra krigen.

Fonden har desuden tilsluttet sig Humanitært Kontaktforum under Udenrigsministeriet for at holde sig opdateret på situationen.