16. Mar. 2023
Nyt årsskrift på gaden: Poul Due Jensens Fond ser tilbage på endnu et år præget af kriser, som påvirkede både Grundfos-koncernen og Fondens aktiviteter.

2022 vil forhåbentlig blive husket som året, hvor pandemien slap taget i det meste af verden. På den anden side udbrød der krig i Europa, fulgt tæt af inflation, global fødevaremangel og energikrise. Heldigvis er der også lyspunkter. Efter den chokerende invasion af Ukraine handlede Grundfos og Poul Due Jensens Fond hurtigt for at støtte NGO’er og organisationer i og omkring området med hjælp til folk på flugt. En massiv humanitær indsats er stadig påkrævet, og desværre er også den globale vandkrise mere relevant end nogensinde før.

Fokus: Kvinder og vand

I Årsskrift 2022 øger Fonden sit fokus på den globale vandkrises betydning for kvinder og piger, som rammes hårdere, da de oftest gøres ansvarlige for at hente vand – en tung og tidskrævende opgave – og dermed i højere grad udsættes for fare og frarøves både uddannelse og indkomst.

Fonden har i årets løb også besluttet at indgå en række større partnerskaber for at forbedre adgangen til vand og modvirke klimakrisens ødelæggende konsekvenser, blandt andet med UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, der arbejder på at sikre soldreven vandforsyning til flygtninge og lokalbefolkningen i seks klimaudfordrede lande i Afrika.

Vi har også brug for mange flere unge talenter i vandsektoren, Med støtte fra Fonden fik 100 unge studerende, entreprenører og water professionals fra hele verden derfor mulighed for at deltage aktivt på IWA World Water Congress & Exhibition i København i september 2022.

Two books laid out flat on a table.

Poul Due Jensens Fonds Årsskrift 2022 udgives på dansk og engelsk. Forsidefoto: Avijit Ghosh

Uddelinger for 237 millioner i 2022

Poul Due Jensens Fond dedikerede i alt 237 millioner kroner til filantropiske projekter i 2022 (mod 200 millioner i 2021) inden for en ramme på 250 millioner (rammen på 250 millioner løber fra marts 2022 til marts 2023, men kun beløb uddelt inden for regnskabsåret 2022 tæller med i opgørelsen).

250 millioner til filantropi i 2023-24

Fondsbestyrelsen har vedtaget ramme på 250 millioner kroner årligt til almennyttige projekter inden for vand, forskning og social inklusion for det kommende år. Heraf er 25 millioner øremærket til at bakke op om lokale projekter, hvor Grundfos-koncernens medarbejdere kan ansøge om midler via Fondens Community Engagement Grant.

"I 2023 ser vi frem til at Grundfos’ nye frivillighedspolitik folder sit potentiale ud, og vi håber at den, parret med Fondens Community Engagement Grant, kan give et boost til nye, stærke partnerskaber i hele verden."
Fondsdirektør Kim Nøhr Skibsted

Sammen med Danmarks Idrætsforbund (DIF) arbejder vi på at gøre en forskel for mange flere unge, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsesområdet med initiativet ’Idrætten skaber beskæftigelse’, som skal komplementere det succesfulde tiltag ’Veteran Match’, som hjælper danske veteraner, der har været udsendt af og for Danmark til nogle af verdens brændpunkter, med at finde tilbage på det civile arbejdsmarked.

Desuden fortsætter Fonden sit stærke engagement inden for forskning og læring, blandt andet gennem universitetssamarbejder om rensning af søer og udvinding af fosfor. Det er godt for miljøet, og måske åbner der sig nye forretningsmuligheder på sigt.

DIF's Veteran match banner på ishockeybanen

I september afvikler DIF Soldaterprojekt (Danmarks Idrætsforbund) sammen med klubber fra 3F Superligaen, HTH Herreligaen og Metal Ligaen kampe, hvor danske krigsveteraners indsats i globale brændpunkter hyldes og anerkendes. Foto: Henning Bagger

Ny formand valgt på årsmødet

Poul Due Jensens Fond har pr. 15. marts 2023 valgt ny formand, da Jens Maaløe har valgt at trække sig på grund af sit helbred. Jens Maaløe har været medlem af Fondens bestyrelse i perioden 2011-2017 og igen fra 2018. Han blev valgt som ny formand i 2019 og har gennem en årrække også været medlem af bestyrelsen for Grundfos Holding. Valget af ny formand er faldet på den hidtidige næstformand Flemming Konradsen.

"Jens har ydet en eminent indsats i fondsbestyrelsen og som vores formand, og vi er meget kede af hans beslutning. Men samtidig har vi forståelse for, at Jens vælger at bruge al sin tid og energi på at passe på sit helbred."
Flemming Konradsen, ny formand i fondsbestyrelsen

Flemming Konradsen er 58 år, professor ved Københavns Universitet inden for folkesundhed og Senior Vice President i Novo Nordisk Fonden. Han blev indvalgt i Poul Due Jensens Fonds bestyrelse i 2019 og valgt som næstformand i 2020.

Som ny næstformand er Jens Moberg valgt.

Jens Maaløe Flemming Konradsen Jens Moberg
Jens Maaløe (afgående formand) Flemming Konradsen (ny formand) Jens Moberg (ny næstformand)

Poul Due Jensens Fond er hovedaktionær i Grundfos-koncernen og ejer ca. 88 procent af aktierne.