06. Oct. 2022
Den første fysiske World Water Camp nogensinde er netop afsluttet i forbindelse med den globale begivenhed "IWA World Water Congress and Exhibition 2022" i september i København. World Water Camp er en intensiv "konference-i-konferencen" leveret af VIA University College for studerende i fra hele verden.

IWA World Water Camp 2022 bragte ungdommen til København

Den 11. september ankom 45 studerende til København for at deltage i World Water Camp som bl.a. bød på tidlige morgenforelæsninger, besøg i Tivoli og en hel dag i felten med førende danske vand- og klimaeksperter. Derudover blev de studerende hver morgen udfordret med specifikke opgaver, der skulle løses på IWA-kongressen ved at lytte til platformspræsentationer, studere posters eller diskutere med udstillere i udstillingshallen.

Efter at have tilbragt dagen på IWA-kongressen mødtes de studerende om aftenen for at aflevere opgaver og reflektere over dagens oplevelser.

Læringsmålene for World Water Camp omfattede bl.a. at lære at navigere på en stor konference, at få viden om udvalgte vandsektortemaer, at udvide det professionelle netværk, at øve sociale færdigheder i en international atmosfære og simpelthen have det sjovt!

Participants in World Water Camp

World Water Camp-deltagerne med deres diplomer. Foto: VIA University College, Laura Nisgaard

World Water Camp var sponsoreret af Poul Due Jensens Fond, Fors Forsyning, COWI, Silhorko-Eurowater, Danish Water Forum, Rambøll, NIRAS og DHI. Disse vigtige finansieringskilder bidrog til at holde de studerendes omkostninger på et minimum. Flere stipendier gik særligt til studerende fra lavindkomstlande (LIC).

View of the Grundfos exhibition at World Water Congress

På World Water Congress havde deltagerne også lejlighed til at baesøge Grundfos’ udstilling. Photo: Rasmus Reimer Larsen, Grundfos

Fremadrettet planlægges et komplet onlinekursus i efteråret 2023 med støtte fra mange internationale eksperter. Dette 3-måneders kursus vil bygge videre på det meget succesrige forløb i 2021, hvor pandemien tvang World Water Camp online. Kurset i 2023 vil føre frem til en næste fysisk World Water Camp i Toronto i 2024 i forbindelse med den næste IWA-kongres.

Credits

  • Tekst: Torben Lund Skovhus, projektleder for IWA World Water Camp 2022 og Loren Ramsay, kursusansvarlig for IWA World Water Camp 2022
  • Fotograf: VIA University College, Laura Nisgaard

Forskning og Læring

Fonden støtter forsknings- og læringsinitiativer inden for naturvidenskab og teknik.