13. Mar. 2024
Poul Due Jensens Fond gør i årsskriftet status over årets aktiviteter og milepæle. I 2023 havde vi især fokus på at bygge nye, stærke partnerskaber som skal levere impact.

2023: målrettede partnerskaber

Gennem et stærkt samarbejde med forskellige partnere er indsatserne blevet mere målrettede. Især er de strategisk funderede partnerskaber og alliancer blevet styrket. Et eksempel herpå er den nyetablerede Kenya Refugee Alliance hvor vi sammen med en række dygtige partnere driver et pionerprogram, som skal skabe langsigtede og bæredygtige løsninger for flygtninge i Turkana-regionen i det nordlige Kenya.

Ligeledes er vores ønske  om at samle flere om missionsdrevne indsatser styrket. Det udnyttes for eksempel med universiteter og andre læringsinstitutioner for at udforske og få ny viden. Det sker blandt andet i vores store projekt Bæredygtig Sørestaurering hvor et konsortium af universiteter samarbejder med teknologivirksomheden DIS om at at genoprette Danmarks
forurenede søer og genanvende ophobet fosfor fra landbruget. Du kan dykke ned i temaet på side 42-45 for at lære mere om deres resultater.

To magasiner ovenpå hinanden

Årsskriftet for 2023 zoomer ind på vandmiljøet i Danmarks søer og deres klimapåvirkning. Forsidefoto: LStudio

256 millioner til filantropi i 2023

I kalenderåret 2023 satte Fonden ny uddelingsrekord med 256 millioner til projekter og initiativer i hele verden. Listen over donationer indgår i årsskriftet.

Graf der viser fondens donationer over ti år.

Fondens donationer er mangedoblet i perioden 2014-2023.

 

I 2023 besluttede Fonden at opgøre donationerne inden for tre strategiske hovedområder: Vand og Bæredygtig Udvikling, Forskning og Læring, samt Inklusion og Samfundsengagement. Derudover opgøres Community Engagement Grants og Priser særskilt.

Donationer i 2023 opgjort pr. område. Fonden kan ifølge fundatsen yde bidrag til almene upolitiske, videnskabelige, humanistiske, erhvervs- og miljømæssige samt sociale formål.

Geografisk fordeling af donationer

I 2023 blev der givet flest donationer til projekter i Afrika og Danmark. 39 procent af Fondens projektmidler gik til Afrika, 8 procent til Asien (primært vandprojekter) samt 1 procent til Europa. Fonden brugte 46 procent af donationerne på projekter i Danmark, primært inden for Forskning og Læring samt Inklusion og Samfundsengagement.

2 per cent of the Foundation’s donations went to the Americas (primarily Community Engagement Grants). 4 per cent of the Foundation’s donations were for global purposes within Water and Sustainable Development and Awards.

Donationer i 2023 opgjort efter geografi.