Inklusion

RUN

Den såkaldte restgruppeproblematik fylder meget i Danmark, hvor omkring 20% af en ungdomsårgang hverken får en kompetencegivende uddannelse eller kommer i arbejde. Risikoen er, at disse unge ender på offentlig forsørgelse,…

Vild med Dansk

18 mennesker med et meget ringe kendskab til dansk, og som havde opholdt sig meget kort tid i Danmark varmed i projektet. Deltagerne fortsatte deres sprogundervisning på Sprogcentret, menom eftermiddagen…

Foreningsliv for alle

Fysisk fællesskab Projektet ”Foreningsliv for alle” er målrettet økonomisk, dårligt stillede og tilbyder en mulighed for at deltage i foreningsidræt. Foreningsidrætten tilbyder såvel fysisk aktivitet som fællesskab, som er to…

Aarhus 2017

Frivillighed for alle Projektet ”Frivillighed for Alle” har haft en ambition om at få flygtninge, socialt udsatte og handicappede til at være med som frivillige hjælpere. Frivilligt arbejde kan understøtte,…

Fuld fart

Bevægelse og trivsel Projektet vil vise, at træningen i et fællesskab højner børnenes trivsel og gør dem mere motiverede – også for skolen. På Fuld Fart arbejder man målrettet med…

En fod indenfor på arbejdsmarkedet

I Danmark har andelen af beskæftigede været konstant siden 1960: knap 2,8 mio. ud af 5,4 mio. indbyggere. Cirka 750.000 borgere er uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Halvdelen af disse er…