Inklusion

Foreningsliv for alle

DGI og Poul Due Jensens Fond har siden 2015 haft et samarbejde om at tilbyde en økonomisk håndsrækning til grupper, der har vanskeligt ved selv at kunne betale f.eks. et…

Fuld fart (afsluttet)

Bevægelse og trivsel Projektet vil vise, at træningen i et fællesskab højner børnenes trivsel og gør dem mere motiverede – også for skolen. På Fuld Fart arbejder man målrettet med…

RUN (afsluttet)

Den såkaldte restgruppeproblematik fylder meget i Danmark, hvor omkring 20% af en ungdomsårgang hverken får en kompetencegivende uddannelse eller kommer i arbejde. Risikoen er, at disse unge ender på offentlig forsørgelse,…

Vild med Dansk (afsluttet)

18 mennesker med et meget ringe kendskab til dansk, og som havde opholdt sig meget kort tid i Danmark var med i projektet. Deltagerne fortsatte deres sprogundervisning på Sprogcentret, men…

Aarhus 2017 (afsluttet)

Frivillighed for alle Projektet ”Frivillighed for Alle” havde som ambition om at få flygtninge, socialt udsatte og handicappede til at være med som frivillige hjælpere. Frivilligt arbejde kan understøtte, at…

En fod indenfor på arbejdsmarkedet

I Danmark har andelen af beskæftigede været konstant siden 1960: knap 2,8 mio. ud af 5,4 mio. indbyggere. Cirka 750.000 borgere er uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Halvdelen af disse er…