10. May. 2017
I 2016 bad Fonden Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) om at undersøge, hvorfor nogle grupper udelukkes fra arbejdsmarkedet, og komme med bud på, hvordan man bedst kan modvirke dette.

I Danmark har andelen af beskæftigede været konstant siden 1960: knap 2,8 mio. ud af 5,4 mio. indbyggere.

Cirka 750.000 borgere er uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Halvdelen af disse er gået på efterløn eller får førtidspension, og der er reelt ingen chance for, at de kommer tilbage på arbejdsmarkedet.

Cirka 150.000 af de mest udsatte modtager midlertidig social bistand (kontanthjælp). Denne gruppe er især vokset på grund af tre vigtige ændringer:

  • Et generelt fald i antallet af arbejdspladser for ufaglærte på grund af øget automatisering
  • Stigende krav om formelle og uformelle kompetencer i alle job
  • Mindre plads til udsatte i virksomheder

Hvem er på kontanthjælp?
Personer på kontanthjælp er typisk unge, som ikke opnår de sociale og uddannelsesmæssige kompetencer, der er nødvendige for at imødekomme arbejdsmarkedets behov; indvandrere og flygtninge, der er lukket ude fra arbejdsmarkedet af forskellige årsager, såsom manglende sprogfærdigheder eller mangelfuld uddannelse; og medarbejdere, der er blevet fyret, er nedslidte eller lider af arbejdsskader, men ikke kan få tildelt førtidspension.

85% ønsker sig et job
Ifølge SFI vil 85 % af medlemmerne af denne gruppe foretrække at arbejde frem for at modtage social bistand, men de fleste møder en række udfordringer på vejen tilbage til arbejdsmarkedet, f.eks. i form af krav om en række formelle og sociale evner.

"Vi ved fra danske og internationale analyser, at praktikophold i private virksomheder er den mest effektive måde, hvorpå udsatte ledige øger deres chance for at komme i beskæftigelse."

Danske virksomheder kan bidrage til større inklusion på arbejdsmarkedet, men de har brug for hjælp til at identificere og definere potentielle arbejdspladser samt definere behovene og arbejdsvilkårene for udsatte medarbejdere.

Civilsamfundet kan være med til at hjælpe udsatte grupper til at udvikle deres kompetencer, f.eks. ved at hjælpe dem med at strukturere og planlægge hverdagen, forbedre de sproglige kompetencer, give mulighed for at lære nye sociale og praktiske kompetencer, yde boligstøtte, hjælpe med afvikling af gæld og tilbyde uddannelse og vejledning i de bløde kompetencer, der er nødvendige for at indgå i sociale sammenhænge og arbejde effektivt i et team.

Sociale myndigheder og arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger kan hjælpe udsatte med at finde arbejde gennem strategisk støtte i form af uddannelse og praktikophold.

Rapporten er tilgængelig på SFI.dk