26. Oct. 2021
Projekt RUN har haft stor indflydelse på de unge deltageres job- og uddannelsesparathed. Fonden har mødt sociolog og forfatter Aydin Soei, som har fulgt projekt RUN som evaluator til en snak om projektets resultater og styrker - og om hvad han selv har taget med sig fra projektet.

75-80% af de unge deltagere i projekt RUN er videre i uddannelse eller job. Det er et resultat som projektet kan være stolt af. Projektet er da også forankret i og videreført af begge de deltagende kommuner, hvilket er en anerkendelse af at projektet udfylder en vigtig rolle for at hjælpe udsatte unge videre i livet. Sociolog og forfatter Aydin Soei, som har fulgt projektet som ekstern evaluator, er imponeret over resultaterne:

“…størstedelen af deltagerne oplever, at de er blevet bedre til at udvise forståelse for andre i gruppen, hvordan de fungerer i sociale sammenhænge, har fået mere mod på uddannelse og job og føler sig mere rustet til at lykkes med dette,” skriver han blandt andet i projektets evalueringsrapport (s. 36).

Meget af projektets succes kan tilskrives det arbejde som projektmedarbejderne har lagt i at opbygge relationer og tryghed, både mellem de unge og projektmedarbejderne, men også blandt de unge, som har følt sig set, hørt og anerkendt uden at skulle leve op til alle mulige forventninger fra ‘systemet’.

RUN Projektmedarbejder Rio sammenmed to af de unge deltagere i projektet

Relationer er alfa og omega. RUN Projektmedarbejder Rio sammen med to af de unge deltagere i projektet. Foto: Poul Due Jensens Fond, 2019

Fonden mødte Aydin Soei til en snak om projektet og resultaterne i forbindelse med afslutningskonferencen den 14. oktober. Det kom der en interessant snak ud af, som du kan se her:

RUN – interview med Aydin Soei.mp4 from Grundfos Foundation | PDJF on Vimeo.

En overset gruppe

Omkring 20 % af en ungdomsårgang får hverken en kompetencegivende uddannelse eller kommer i arbejde. Mange oplever store problemer med at indgå i relationer til andre og opgiver skole- og uddannelsesforløb som følge heraf. Men gruppen kan være svær at få øje på, fordi de har en tendens til at isolere sig og undgå andre mennesker.

“Inspireret af Projekt RUN har jeg lavet en stor undersøgelse i Københavns Nordvestkvarter som viser at social angst og isolation fylder rigtig meget – også i de store byer. De udadreagerende og kriminalitetstruede unge får meget opmærksomhed i de store byer, men de er toppen af isbjerget! Der er langt flere unge som ufrivilligt isolerer sig derhjemme, men som ikke er synlige,”  forklarer Aydin Soei.

"Erfaringerne fra Projekt RUN tror jeg kan udbredes til hele landet, for det er en gruppe som er vigtigere og vigtigere at have fokus på. "
Aydin Soei, sociolog

Hvis du vil vide mere om projekt RUN, kan du kontakte Randers Ungdomsskoles Center for Innovation og Kompetence:

Finn Sørensen | tlf. 2250 9081 | finn.soerensen@randers.dk

Inklusion og fællesskaber

Fonden støtter projekter og initiativer som hjælper udsatte tilbage i fællesskabet.