01. Oct. 2021
Torsdag 14. oktober. kl. 13.00 – 15.00 afsluttes projekt RUN med en konference, hvor deltagerne deler læring og erfaringer fra projektet. Den kendte sociolog Aydin Soei, som har fulgt projektet siden starten, vil være konferencier.

Projekt RUN, et 3-årigt brobygningsprojekt for unge mellem 16 – 25 år, der alene har en grunduddannelse som baggrund, er afviklet på samme tid i Randers og Norddjurs kommune med økonomisk støtte fra Poul Due Jensens Fond. Formålet har været at hjælpe de unge i job eller uddannelse

Projekt RUN er nu nået til ende og der er udgivet en rapport, som  evaluerer og samler op på projektet og dets resultater.

Desuden afholdes en afslutningskonference den 14. oktober på Randers Ungdomsskole, Nyholmsvej 12 – Lokale UV1, 8930 Randers.

Program:

13.00 Velkomst – Steffen Reng Andersen Randers Ungdomsskole
13.10 De unges oplevelser og erfaringer med Projekt RUN
13.20 Ungdomsskoleforeningen – Lars Buchholt Kristensen
13.30 UU Randers – Morten Skivild
13.40 UU – UngNorddjurs

13.50 Pause

14.05 Ekstern evaluator på Projekt RUN—Aydin Soei
14.50 Poul Due Jensens Fond
15.00 Afrunding ved Per Larsen UngNorddjurs

Tilmelding

Tilmeld dig konferencen til Finn Sørensen, Randers Ungdomsskole:  Finn.soerensen@randers.dk