11. Mar. 2019
Årets aktiviteter i Poul Due Jensens Fond bar præg af grundigt arbejde med fondens strategi og primære formål; at være ansvarlig ejer af Grundfos-koncernen. Diskussionerne kredsede om, hvordan fonden bedst kunne forvalte rollen som ejer, samt hvor og hvordan fonden sammen med Grundfos-koncernen bedst muligt forvalter sine midler i forhold til kapitalopbygning.

95 millioner til forskning, vand og inklusion

Poul Due Jensens Fonds uddelinger nåede 95 millioner kroner til samfundsnyttige formål. 34 procent af uddelingerne gik til kategorien Vand i bl.a. Togo, Kenya og Indien. Ud over at etablere fysisk adgang til vand i landdistrikter og flygtningelejre sammen med diverse NGO’er, støttede fonden forskellige aktiviteter inden for vandprojekter i lokalsamfund for at sikre bæredygtige forandringer. Forskning, primært gennem AAU, AU og DTU, modtog 51 procent af midlerne. Fonden ønsker at styrke udvalgte forskningsmiljøer og individer inden for naturvidenskabelige og tekniske discipliner. Kategorien omfatter også individuelle medarbejderpriser inden for bl.a. innovation. I kategorien Inklusion har fonden støttet sociale formål med fokus på inklusion af de mest socialt udsatte mennesker i deres lokalsamfund i Region Midtjylland. Målet er at gøre det muligt for socialt udsatte at være eller blive produktive medlemmer af lokalsamfundet og arbejdsmarkedet.

Nye roller til bestyrelsesmedlemmer

Fondens bestyrelsesformand siden oktober 2018, Estrid Due Hesselholt, har i forbindelse med fondens årsmøde valgt at træde tilbage for at give plads til nye kræfter. Også næstformand Jens Moberg har ønsket at træde tilbage for at fokusere på rollen som bestyrelsesformand for Grundfos Holding A/S. Han fortsætter som medlem af bestyrelsen.

Ny formand er Christian Schønau, 52 år, der har været medlem af bestyrelsen siden december 2018. Christian Schønau er hofchef ved Kronprinsparrets Hof og medlem af andre fondsbestyrelser. Poul Due Jensen er ny næstformand.

Download pressemeddelelse

Fra venstre: Christian Schønau og Poul Due Jensen udgør Fondens nye Formandskab

”Jeg har siden december oplevet Poul Due Jensens Fond som en veldrevet erhvervsdrivende fond, der tager sit ansvar for udvikling og styrkelse af Grundfos alvorligt, og som samtidig har et stærkt fokus på uddelinger til samfundsnyttige formål. Jeg er beæret og glæder mig til at videreføre det arbejde”, siger Christian Schønau.

Poul Due Jensen, 47 år, er 3. generation efter stifteren og har været medlem af fondens bestyrelse siden han var 22 år gammel.

”Det er en ære at repræsentere familien i fondens formandskab. Poul Due Jensens Fond har siden dens stiftelse haft et helt afgørende formål, nemlig at styrke, støtte og udvikle Grundfos som en sund og stærk virksomhed. Det vitale formål har familiens repræsentanter altid forfulgt, og det agter jeg at fortsætte med efter Estrid, som på fornem vis og kort tid har genskabt både klar retning, arbejdsro og arbejdsglæde”, udtaler Poul Due Jensen.

Læs mere om fondsbestyrelsen