12. Mar. 2021
Den globale COVID-19 pandemi ændrede med et slag virkeligheden og skabte helt nye behov og udfordringer, der måtte adresseres hurtigt og fleksibelt. Pandemien viste hvor sårbar verden også er, og hvor vigtigt ansvarlighed, dialog og samarbejde er for et samfunds stabilitet og bæredygtige udvikling. Fondens 2020-årsskrift dykker ned i årets begivenheder.

Kort før den dramatiske nedlukning 12. marts 2020 havde Poul Due Jensens Fond bestyrelsesmøde. Her blev der lagt planer for uddelingsaktiviteterne for året, og rammen blev øget til 200 millioner kroner for blandt andet at markere Grundfos’ 75 års jubilæum. Men COVID-19 skabte en ny virkelighed. Fonden måtte hurtigt tilpasse sig.

Virksomheder, arbejdspladser, institutioner og borgere skulle hurtigt finde en ny måde at omgås på. Skrappe restriktioner med social afstand, hyppig brug af håndsprit og tests blev normalen over hele verden. Det gjaldt også Grundfos-koncernen og dens 19.000 medarbejdere globalt. Med sikker hånd iværksatte koncernledelsen en række tiltag, der beskyttede medarbejderne, tog hånd om leverandører og udviste samfundssind. Grundfos indgik hurtigt i myndighedernes beredskab og  producerede blandt andet værnemidler, der doneredes videre af Poul Due Jensens Fond til sundhedssystemer, bistandsorganisationer mfl.

Fondens mange partnere blev kontaktet og fik løfte om fleksibilitet, justering af projekter i retning af COVID-19. Nye partnere kom også hurtigt til, da der var akut brug for deres kompetencer og indsats mange steder i verden. Fondens medarbejdere etablerede hjemmekontorer, bestyrelsen måtte mødes virtuelt og der blev rakt ud til samarbejde med andre fonde for at løse opgaver til gavn for samfundets bedste.

Filantropi i et pandemiår

Fonden har inden for forskning fokuseret på initiativer, der kan afhjælpe de værste konsekvenser af pandemien. Det har blandt andet medført omlægning af et af vores store forskningsprojekter med Aalborg Universitet, hvor den danske mikroflora skulle gennemanalyseres. I stedet blev dette til effektiv kortlægning af virus-DNA og et tæt og nyttigt samarbejde med de danske sundhedsmyndigheder. Andre projekter er blevet fortsat, blandt andet et perspektivrigt projekt i samarbejde med flere danske universiteter om sørensning og udvinding af fosfor.

Fondens vandprojekter i udviklingslande har måttet konverteres til sundhedsfremme og ikke mindst fokus på information og instruktion om brug af vand i forbindelse med adfærd, håndhygiejne og social afstand. Gennem vores partnere har vi sikret over 1 million mennesker adgang til håndvaskefaciliteter, og sammen med Water Mission alene har vi i 2020 opsat 7866 håndvaskestationer som hjælper næsten 680.000 mennesker med at sikre god håndhygiejne verden over.

Fondens årsskrift 2020

Fondens årsskrift dykker ned i årets udvikling, udfordringer og succes’er. Find det her

Også indsatsen for inklusion og samfundsengagement tog en drejning i retning af engagement med fx Dansk Røde Kors for at mindske isolation for mange sårbare medborgere. Og så lancerede vi ikke mindst Poul Due Jensens Community Engagement Grant, der understøtter lokalt socialt arbejde i de områder, hvor Grundfos har kontorer eller fabrikker. Det har engageret Grundfos-selskaber og -medarbejdere verden over til gavn for lokalsamfund i en svær tid.

  • Fondens årsskrift dykker ned i årets udvikling, udfordringer og succes’er. Find det her

Fonden har i løbet af året udarbejdet og vedtaget en revideret fondsstrategi, der forbedrer rammerne for vores arbejde. Det betyder blandt andet, at de tre donationsområder skal interagere med hinanden og samlet set bidrage til endnu mere bæredygtig udvikling.

Vi ser tilbage på et 2020, der mildt sagt var unormalt og dramatisk. COVID-19-krisens effekt på vores filantropiske virke samt en historisk stor transformation af Grundfos’ organisation og et pludseligt koncernchefskifte stillede krav til vores håndtering af det aktive ejerskab. På den anden side har vores agilitet, nye arbejdsgange og ikke mindst alliancer med Grundfos, strategiske partnere og andre fonde vist sig bæredygtige. De erfaringer vil vi bringe med os ind i 2021.