19. Sep. 2023
Med to nye kolleger om bord sigter Poul Due Jensens Fond fremover mod at skabe komplekse samfundsforandringer på tværs af fondens tre kerneområder: vand, forskning og inklusion.

Over de seneste ti år er Poul Due Jensens Fonds uddelinger mangedoblet, hvilket stiller stadig større krav til kapaciteten blandt medarbejderne. I foråret udpegede Fonden en vicedirektør med ansvar for det filantropiske arbejde, og to nye medarbejdere skal nu være med til at sikre at Fonden kan skabe forandringer med globale partnere fra en holitisk og datadrevet tilgang, ligesom det også giver større mulighed for øget samarbejde mellem Grundfos og Fonden.

“Fonden bliver hele tiden mere og mere skarp på hvilken forandring vi ønsker at skabe med vores donationer og investeringer på tværs af vand, forskning og social inklusion, men i takt med at fondens uddelinger stiger og vi samarbejder med globale aktører om at skabe komplekse samfundsforandringer skal fondens tilgange forfines, kapaciteten i sekretariatet forhøjes og udsynet øges,” siger vicedirektør Christian Toft Ramsbøl, der leder det filantropiske team, som de to nye medarbejdere indgår i.

Ny portfolio manager styrker analytisk tilgang

Fonden har rekrutteret Martin Skovrup Bertelsen som portfolio manager for at styrke den analytiske tilgang til Fondens udviklingsarbejde, hvor fremtidens interventioner bliver mere datadrevne og holistiske. Martin har værdifuld erfaring fra sin tid i Udenrigsministeriet, hvilket giver os bedre mulighed for at samarbejde med udenrigstjenesten fremover.

“I takt med at vi ser Vandprojekterne som samfundsforandrende frem for tekniske er der behov for bredere syn på vores tilgange og partnerskaber, og her spiller Martin en væsentlig rolle. Endelig skal der drives flere synergier på tværs af Fondens indsatser, og i rollen som porteføljeanalytiker vil Martin kunne identificere disse synergier”, siger Christian Toft Ramsbøl.

Martin Skovrup Bertelsen

I rollen som porteføljeanalytiker Martin Skovrup Bertelsen skal blandt andet bidrage med at identificere mulige synergier på tværs af fondens indsatser. Foto: Poul Due Jensens Fond

Samfundsforandrende inklusion i partnerskaber

Poul Due Jensens Fond ønsker desuden at styrke partnerskabsudvikling med fokus på samfundsforandring på inklusionsområdet. Dette skal Fondens nye programchef Gitte Thordahl Jespersen sikre med et særligt fokus på sociale impact-investeringer.

“Gitte skal fokusere på inklusions-agendaen som over de seneste år er vokset i donations størrelse og ambitions niveau. Det er derfor tid til at skærpe fondens position på socialområdet i det næste udviklingstrin. Med erfaring fra sit arbejde i Lind Invest og Lind Foundation bliver Gitte ligeledes en vigtig rolle i at drive fondens udvikling,” siger Christian Toft Ramsbøl.

Gitte Thordahl Jespersen

I rollen som programchef skal Gitte Thordahl Jespersen fokusere på inklusions-agendaen og bidrage til at skærpe fondens position på socialområdet.  Foto: Poul Due Jensens Fond

Øget samarbejde med Grundfos

Fondens øverste formål er at en sund økonomisk vækst og udvikling i Grundfos, og tilføjelsen af Gitte og Martin vil bidrage til skabe forandringer med globale partnere fra en holistisk og datadrevet tilgang, ligesom det også giver større mulighed for at skabe nye samarbejder mellem Grundfos og Fonden.

“At Fonden øger kapaciteten og får nye ressourcer giver bedre mulighed for at øge vores engagement i samarbejde med Grundfos. Der er allerede en række gode samarbejdsområder på teknologiudvikling, klimadagsordenen og start-up investeringer, men vi kan gøre mere endnu. Det glæder vi os til at udforske med vores styrkede sekretariat,” afslutter Christian Toft Ramsbøl.