Poul Due Jensens Pris for Social Ansvarlighed
Poul Due Jensens Pris for Social Ansvarlighed er du og dine kollegers chance for at vise resten af Grundfos, hvordan I gør en positiv forskel i lokalsamfundet. Fondsbestyrelsen har fastsat en årlig prissum på 20,000 € årligt, som skal gå direkte til vinderprojektet.

Fonden ønsker med prisen at hylde de bedste lokale community-projekter og velgørenhedsaktiviteter i Grundfos-regi og anerkende den store velvilje og frivillige indsats som mange medarbejdere yder kloden rundt.

Hvordan udvælges vinderne?
Indkomne ansøgninger bliver evalueret af legatets jury:

Niels Due Jensen, Bestyrelsesformand, Poul Due Jensens Fond
Anne-Birgitte Albrectsen, bestyrelsesmedlem, Poul Due Jensens Fond
Estrid Due Hesselholt, bestyrelsesmedlem, Poul Due Jensens Fond
Kim Skibsted, Group VP, Communication & Public Affairs

Juryen mødes i juni og udvælger en vinder.

Legatet uddeles formelt ved Grundfospris-festen i Bjerringbro i oktober. Poul Due Jensens Fond dækker rejseomkostninger og overnatning for to repræsentanter for projektet, som desuden inviteres på en tur til København efter prisuddelingen.

Poul Due Jensens Fond uddelte prisen for Social Ansvarlighed for første gang til Grundfospris-festen 2017.