15. May. 2024
Traditionelt reduceres fosfor i søer ved enten at opgrave sediment eller at tilsætte aluminium, der binder fosforen. Begge dele er voldsomme indgreb, der kan indvirke negativt på søens økosystem.

Tekst: Steffen Buck-Hansen, DIS/CREADIS

For at skabe forbedringer med langsigtet effekt er det afgørende at fjerne de øverste, næringsrige sedimentlag nænsomt og uden at frigive næringsstofferne.

Der er flere udfordringer forbundet med fjernelse af disse øverste, næringsholdige sedimentlag. De er flyvske og ophvirvles let. Hvis sedimentet ikke fjernes korrekt, er der risiko for ophvirvling og genudledning af næringsstofferne. Det kan bidrage til en negativ påvirkning på miljøet, forstyrre økosystemet og føre til yderligere tab af biodiversitet og fiskebestand i søen.

rePair technology: en ny metode

rePair-projektet har udviklet en ny metode til at fjerne sediment fra søer og lavvandede farvande med minimal negativ påvirkning af miljøet. Det er et selvstyrende system, som ikke kræver permanent bemanding. Målet er at skabe en omkostningseffektiv proces, som bidrager til, at sedimentet og det næringsrige indhold kan genanvendes som en ressource i en cirkulær økonomi.

Som en robotstøvsuger styrer systemet selv rundt i vandet og finder de næringsrige sedimentlag. Robotten er støjsvag af hensyn til dyrelivet og arbejder skånsomt og med høj præcision. Det specialdesignede sugehoved suger nænsomt de næringsholdige sedimentlag op.

Like a robotic vacuum cleaner, the system steers itself around the water and locates the nutrient-rich sediment layers.

Som en robotstøvsuger styrer systemet selv rundt i vandet og finder de næringsrige sedimentlag.. Foto: LStudio

Sugehoved med unikke egenskaber

Sugehovedet kan tilpasses afhængigt af sø- og sedimentkarakter. Sugehovedet arbejder nænsomt gennem bundsedimentets bløde lag uden mekanisk ophvirvling og deraf grumset søvand. Ventiler og justerbare dyser regulerer opsugningshastigheden og den skånsomme opsamling af de ønskede sedimentlag. Indløbet øger derved strømmen af sediment nænsomt, mens det forhindrer store sten og vegetation i at trænge ind i systemet.

The suction head gently works through the soft layer of the bottom sediment without mechanical agitation and resulting cloudy lake water.

Sugehovedet arbejder nænsomt gennem bundsedimentets bløde lag uden mekanisk ophvirvling og deraf grumset søvand. Ventiler og justerbare dyser regulerer opsugningshastigheden og den skånsomme opsamling af de ønskede sedimentlag. Foto: LStudio

rePair teknologien indsamler løbende data om sediment, dybde, position over det konkrete arbejdsområde. Over tid vil de indsamlede data kunne bidrage til yderligere at forbedre og effektivisere den skånsomme sedimentfjernelse.

Cirkulær fosforgenindvinding (rePair)

Som søsterprojekt til ‘Bæredygtig Søforvaltning’ har rePair til formål at skabe miljøvenlig teknologi, der hjælper os med at genbruge det dyrebare fosfor fra søbunden. Ud over skånsom fjernelse af sediment arbejder rePair-projektet også med teknologier til effektiv reduktion af vandindhold i slam – HTC (Hydrothermal Carbonization Technology), elektroosmotisk afvanding samt fjernelse af
tungmetaller og indvinding af fosfor ved hjælp af elektrodialyse.

Ole Wolff (left), the Project Manager for the Foundation's rePair project.

Ole Wolff (tv), er projektleder for Fondens rePair projekt. Foto: LStudio.

Other programs

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec odio. Quisque volutpat mattis eros. Nullam malesuada erat ut turpis.