23. May. 2024
Vi skal give et samfund videre til kommende generationer, som er bedre end det, vi selv er født i. Derfor samler vi kræfterne for at skabe de store forandringer, der er brug for. Det hele starter i Bjerringbro den 20. august 2024.

Vi står som samfund over for at skulle løse udfordringer, som klima- og biodiversitetskriser, stigende mistrivsel og ulighed og en udfordret velfærdsstat. Udfordringer, som samfundets traditionelle løsningsarenaer og -processer i politik, marked og civilsamfund ikke ser ud til at kunne håndtere, som de historisk har kunne det. Der er brug for, at vi skaber et nyt ‘hvordan’.

"Mange udfordringer omkring os kalder på systemisk forandring – det er dog lettere sagt end gjort. Uanset om vi arbejder i en flygningekontekst i det globale syd, med verdens storbyers vand- og klimaudfordringer, med udvikling af teknologier der kan rense vores søer og fjorde eller med unges mistrivsel, findes systemiske barrierer, der begrænser muligheden for at skabe positiv, vedvarende forandring med den hastighed der skal til. "
Christian Toft Ramsbøl, vicedirektør i Grundfos Fonden

Vi ved også, at viljen til at nytænke og gøre tingene anderledes findes allerede. Hos ledere og ildsjæle i alle dele af samfundet. Hos gode kræfter i politik, erhvervsliv og civilsamfund, der er klar til at bidrage til fælles løsninger. Hos unge, der selv går forrest.

Tilmeld dig på https://forandringskraft.dk/

Ved at samle forandringskræfterne i Danmark på tværs af sektorer, netværk og initiativer finder vi fælles fodfæste, udvider fællesskaber omkring eksisterende indsatser og starter samarbejder, der kan fortsætte efter mødet – og blive starten på noget større både for dig og for os alle sammen.

Med Forandringskraft 2024 ruller vi ærmerne op for at finde nye og fælles løsninger – og det handler om, HVORDAN vi gør det. Den 20. august vil beslutningstagere og praktikere i civilsamfund, erhvervsliv, politik, tænketanke og myndigheder drage mod Bjerringbro, hvor vi skal blive klogere på tre emner:

  1. Hvordan vi rykker strukturerne
  2. Hvordan vi samarbejder – selv når vi er uenige
  3. Hvordan vi får alle med i forandringen
Klik på linket for at tilmelde dig

Er du blevet nysgerrig? Vil du give dit input med? Eller vil du med på dagen? På Forandringskraft.dk, kan du læse mere om indhold og program samt tilmelde dig