24. Sep. 2019
Flemming Konradsen er nyt medlem af bestyrelsen for Poul Due Jensens Fond, den primære ejer af Grundfos-koncernen. Flemming Konradsen, 54 år, er til dagligt professor og afdelingsleder ved Københavns Universitets afdeling for Global Sundhed.

Professor Flemming Konradsen, KU. Foto: KU Global Health

Flemming Konradsen har mere end 25 års erfaring inden for global sundhed og har arbejdet for internationale forskningsinstitutioner, FN, NGO’er og danske universiteter. Han har i sin forskning særligt fokus på de miljømæssige faktorer, der påvirker udbredelsen og kontrollen af bl.a. malaria, der spredes via myg. Desuden besidder han stor viden om effekten af manglende drikkevand, håndtering af spildevand og sanitet samt hvad dårlig hygiejne betyder for folkesundheden. Hans feltarbejde omfatter projekter i Sri Lanka, Ghana, Zanzibar og Indien. Flemming Konradsen er tillige ansvarlig for en række programmer, der sigter på at styrke forsknings- og undervisnings kapaciteten i lav- og mellem-indkomstlande.

"Med Flemming Konradsen får vi en særdeles kompetent profil i bestyrelsen, som qua sin enorme faglighed blandt andet vil styrke vores indsatser med vandprogrammer i udviklingslande og forskning. Med sit personlige engagement i miljøsundhed og bidrag til den globale udvikling, passer han godt til vores holdninger og handlinger i forhold til FN’s verdensmål og arbejdet for mere bæredygtige løsninger."
Jens Maaløe, Bestyrelsesformand, Poul Due Jensens Fond

Flemming Konradsen selv glæder sig til arbejdet: ”Det er en stor glæde for mig at blive en del af fondens arbejde. Jeg kender både fonden og Grundfos for deres utrættelige arbejde og stærke værdier for bæredygtige løsninger, energieffektivitet og ikke mindst vand og sanitet. Jeg håber at kunne bidrage med viden og passion, så indsatserne styrkes og effektiviseres yderligere”.

Fondsbestyrelsen består af tolv medlemmer: Jens Maaløe (formand), Poul Due Jensen (næstformand), Estrid Due Hesselholt, Ingermarie Due Nielsen, Annette Due Jensen, Jens Moberg, Elsebeth Gerner Nielsen, Flemming Konradsen, Rudi Martini, Torben Ømark, Jens Erik Lysdahl og Zsuzsanna Tóth. De fire sidstnævnte er medarbejdervalgte.