21. Jun. 2019
Tilmeldingerne til den populære Naturvidenskabsfestivals Masseeksperiment sprænger i år alle rammer. Poul Due Jensens Fond (Grundfos Fonden) har derfor bevilget midler til at alle elever, som ønsker det, kan deltage i Masseeksperimentet 2019.

En styrket indsats for de naturvidenskabelige fag er afgørende for at sikre tilstrækkeligt med ingeniører i fremtidens Danmark. I Masseeksperimentet får elever på alle skoler og ungdomsuddannelser en enestående chance for at deltage i ægte forskning i samarbejde med Marine Plastic med egne eksperimenter, og det er med til at fastholde og stimulere interessen for naturvidenskaben i grundskolen.

"Som ejer af den globale pumpevirksomhed Grundfos har Poul Due Jensens Fond en strategisk interesse i at fremme begejstring omkring naturvidenskab og teknik i de danske skoler, så vi kan sikre at der er den rigtige arbejdskraft til rådighed i fremtiden."
Fondsdirektør Kim Nøhr Skibsted

Hvert år i september afholdes Naturvidenskabsfestivalen, hvor samtlige danske skoler og ungdomsuddannelser har mulighed for at deltage. Formålet er at stimulere interessen for naturvidenskab og teknologi og dermed få flere børn til at vælge en teknisk/naturvidenskabelig ungdomsuddannelse. I forbindelse med festivalen udføres et ’Masseeksperiment’ af alle de elever, der vil være med. I 2018 gik de på jagt efter bakterier og fandt ti hidtil ukendte mælkesyrebakterier. I 2019 er temaet ’Vandets hemmeligheder’.

Verdens første nationale kortlægning af makroplast i naturen

Masseeksperimentet 2019 sender eleverne ud i naturen for at kortlægge plast, tage det med hjem og bestemme plasttypen ved enkle, men effektive kemiske eksperimenter. De indsamlede data giver tilsammen et Danmarkskort kort over mængden og karakteren af plastforurening i den danske natur og det danske vand.

"I elevernes arbejde med Masseeksperiment er den naturvidenskabelige arbejdsmetode i centrum. Det er centralt for naturfagsundervisningen, ligesom metoden understøtter elevernes nysgerrighed, læring og engagement. Eleverne motiveres også af det store fællesskab, og i år, hvor eleverne skal være med til at løse Danmarks problemer med plastforurening, er interessen enorm. Vi er derfor rigtig glade for at mange flere elever nu kan deltage i Masseeksperimentet."
Lene Christensen, projektleder for Masseeksperimentet

Festivalen har budget til 35.000 deltagende elever, men i år sprænger interessen og tilmeldingerne alle rammer. Fondens bevilling på 500.000 finansierer tilstrækkeligt med testkit, den tilhørende logistik samt håndtering af den ekstra store kommunikationsopgave, herunder presse- og resultatrapporter. Håbet er, at mere end 50.000 elever deltager i årets Masseeksperiment.

Elever fra Sophienborgskolen deltager i Masseksperimentet. Foto: ASTRA

Elever fra Sophienborgskolen deltager i Masseksperimentet. Foto: ASTRA

Naturvidenskabsfestival

Årets Naturvidenskabsfestival dykker ned i de dybeste oceaner, tager på rejse i menneskekroppen og undersøger det naturvidenskabelige grundlag for kampen om vandet rundt om på kloden. Alt sammen for at blive klogere på det hemmelighedsfulde vand.
Se mere på www.naturvidenskabsfestival.dk

Marine Plastic

MarinePlastic er et tværfagligt center for banebrydende forskning i forurening med plastik i verdenshavene, der samler danske forskere på tværs af forskningsinstitutioner og forskningsområder. Med base på AAU samler centret danske universiteter og fagområder for at tackle et af verdens største miljøproblemer i fællesskab.
Se mere på www.marineplastic.dk

Poul Due Jensens Fond

Poul Due Jensens Fond ejer 87,8 % af aktierne i pumpegiganten Grundfos. Fonden uddelte 95 millioner i 2018, heraf gik over halvdelen til forskning og læring inden for naturvidenskab og teknik.
Se mere på https://www.pdjf.dk/forskning-programmer/